Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki

26 czerwca 2018

Prezydent WWSI Andrzej Żyławski na „Liście 100”

Podczas konferencji Umiejętności cyfrowe 2018.pl – organizowanej przez Szerokie Porozumienie na rzecz Umiejętności Cyfrowych (SPRUC) – ogłoszono listę 100 osób szczególnie zasłużonych w zakresie rozwijania kompetencji cyfrowych w Polsce.

Na liście wyróżnionych w roku 2018 znalazł się Prezydent Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki Andrzej Żyławski.

SPRUC zaoferowało wszystkim znajdującym się na liście osobom skorzystanie z logo potwierdzającego to wyróżnienie. Będzie mogło ono być wykorzystywane na wizytówkach, stopkach informacyjnych lub innego rodzaju materiałach promocyjnych.

Pełną listę nagrodzonych można znaleźć na stronie Szerokiego Porozumienia – http://umiejetnoscicyfrowe.pl/lista-100/lista-100-2018