Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki

27 października 2020

Badanie ankietowe wrzesień 2020

W pierwszych dwóch tygodniach października wśród studentów Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki została przeprowadzona ankieta semestralna. Studenci mieli okazję ocenić pracę wykładowców oraz pozostałe obszary funkcjonowania uczelni.

W ankiecie swoją opinię wyraziło 26% studentów dziennych studiów inżynierskich, zaocznych studiów inżynierskich, zaocznych studiów magisterskich.

W ogólnej części ankiety w ocenie studentów najlepiej zostały ocenione: Biblioteka, Dział rozliczeń finansowych ze studentami, ogólna atmosfera w uczelni, a także praca Biura Spraw Studenckich.

Przedstawione w poniższej tabeli porównawczej wyniki za semestr drugi z ostatnich dwóch lat pokazują, że pomimo panującej pandemii, uczelnia była w stanie skutecznie prowadzić swoją działalność dydaktyczną oraz dostosować się do panujących warunków.

Wyniki badania ankietowego studentów WWSI po drugim semestrze w latach 2018/2019 – 2019/2020

Przedmiot ocenyStudia zaoczne magisterskieStudia zaoczne inżynierskieStudia dzienne inżynierskieWWSI ogółem sem. 2 2019/20WWSI ogółem sem. 2 2018/19
Laboratoria komputerowe i sprzęt4,133,974,24,034,24
Przygotowanie laboratoriów do zajęć4,2544,24,064,3
Sale dydaktyczne4,254,054,134,083,94
Zdalny dostęp do zasobów4,134,124,244,154,56
Organizacja Uczelni4,133,994,154,034,55
Biuro Spraw Studenckich (dziekanat)4,334,044,274,114,52
Organizacja staży zawodowych443,913,884,19
Rozliczenia finansowe ze studentami4,54,354,514,394,67
Studium Języków ObcychX3,984,33,754,07
Biblioteka4,834,324,654,434,68
Bufet44,14,264,134,23
Koła zainteresowań43,964,063,983,92
Samorząd Studentów43,984,244,034,09
Ogólna atmosfera w Uczelni3,753,893,884,354,55

Wśród nauczycieli akademickich, których zajęcia najbardziej pomogły opanować zakres tematyczny przedmiotu oraz najlepiej przygotowanych merytorycznie do zajęć, studenci wybrali:

  • mgr inż. I. Lewicki,
  • dr hab. inż. Z. Gniazdowski,
  • mgr A. Gaworski,
  • dr inż. P. Figat,
  • dr inż. P. Kopciał,
  • mgr inż. A. Ptasznik,
  • mgr E. Cieślak,
  • mgr inż. W. Ptasznik-Kisieliński,
  • mgr A. Zegarowska.

Średnia ocena, jaką Studenci wystawili wszystkim nauczycielom akademickim Uczelni, to 4,23.

Dziękujemy wszystkim studentom za czas poświęcony na wypełnienie ankiety. Dane z ankiety zostaną przeanalizowane i z pewnością pozwolą poprawiać poziom funkcjonowania uczelni.