Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki

11 marca 2021

Badanie ankietowe marzec 2021

Na przełomie lutego i marca w Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki została przeprowadzona kolejna ankieta semestralna. Studenci mieli możliwość ocenić wybrane obszary działalności naszej uczelni, dydaktyczne aspekty pracy nauczycieli akademickich oraz przekazać uwagi własne. Dodatkowo postawiliśmy zapytać, jak zostało ocenione przygotowanie WWSI do zdalnego prowadzenia zajęć, a także jakość prowadzenia zajęć z wykorzystaniem technik zdalnych.

W ankiecie swoją opinię wyraziło 24% studentów studiów dziennych inżynierskich, studiów zaocznych inżynierskich, studiów zaocznych magisterskich. Nastąpił zatem spadek frekwencji w porównaniu z poprzednim rokiem.
W ogólnej części ankiety w ocenie studentów najwyższe noty uzyskały: Rozliczenia finansowe ze studentami (4,39), Przygotowanie WWSI do zdalnego prowadzenia zajęć (4,35), Biuro Spraw Studenckich (4,34).
Przedstawione w poniższej tabeli porównawczej wyniki badań za ostanie dwa lata pokazują, że zarówno oceny cząstkowe, jak i ocena ogólna pozostają przez cały okres na bardzo wysokim poziomie.

Wyniki badania ankietowego studentów WWSI po pierwszym semestrze w latach 2019/2020 – 2020/2021

Przedmiot ocenyStudia zaoczne magisterskieStudia zaoczne inżynierskieStudia dzienne inżynierskieWWSI ogółem sem. 1 2019/20WWSI ogółem sem. 1 2020/21
Koła zainteresowań4,363,73,933,913,83
Bufet*4
Ogólna atmosfera w Uczelni4,224,284,34,274,28
Samorząd Studentów4,53,943,974,014,01
Organizacja staży zawodowych4,423,663,973,963,82
Laboratoria komputerowe i sprzęt4,363,944,134,174,03
Przygotowanie laboratoriów do zajęć4,443,913,974,183,98
Studium Języków Obcych4,124,033,984,1
Biblioteka4,564,144,464,584,26
Rozliczenia finansowe ze studentami4,584,334,474,454,39
Zdalny dostęp do zasobów administracyjno-dydaktycznych Uczelni4,084,314,44,124,30
Biuro Spraw Studenckich (dziekanat)4,214,324,484,264,34
Organizacja Uczelni4,084,154,33,964,18
Przygotowanie WWSI do zdalnego prowadzenia zajęć4,484,334,334,35
Jakość prowadzenia zajęć z wykorzystaniem technik zdalnych4,464,234,24,25
Sale dydaktyczne4,4244,234,014,10
*kategoria poza klasyfikacją ze względu na naukę zdalną

Za najlepiej przygotowanych merytorycznie nauczycieli akademickich w tym semestrze studenci uznali (kolejność alfabetyczna):

  • mgr A. Gaworski,
  • mgr M. Iwaszko,
  • dr inż. P. Kopciał,
  • mgr M. Przybysz,
  • mgr inż. A. Ptasznik,
  • mgr inż. W. Ptasznik-Kisieliński,
  • prof. dr hab. inż. P. Sienkiewicz,
  • mgr A. Zegarowska.


Średnia ocena, jaką Studenci wystawili wszystkim nauczycielom akademickim Uczelni, to 4,35.


Wszystkim studentom, którzy wypełnili ankietę, dziękujemy za poświęcony czas oraz cenne komentarze – stanowi ona cenne źródło informacji dla poprawy jakości pracy Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki.