Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki

1 marca 2018

Badanie ankietowe luty 2018

W styczniu i lutym 2018 roku w Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki przeprowadzono ankietę, w której studenci oceniali wybrane obszary działalności Uczelni oraz wybrane dydaktyczne aspekty pracy nauczycieli akademickich.

W ankiecie wzięło udział ok. 25% studentów studiów dziennych inżynierskich, studiów zaocznych inżynierskich, studiów zaocznych magisterskich oraz studiów podyplomowych.

W ogólnej części ankiety w ocenie studentów najwyższe noty uzyskały: Zdalny dostęp do zasobów administracyjno-dydaktycznych Uczelni (4,35), Organizacja Uczelni z punktu widzenia sprawności załatwiania spraw studentów (4,34). Na podkreślenie zasługuje jak zawsze wysoka ocena ogólnej atmosfery w Uczelni (4,32).

Przedstawione w poniższej tabeli wyniki badań lutowych za ostanie dwa lata pokazują, że zarówno oceny cząstkowe, jak i ocena ogólna pozostają przez cały okres na bardzo wysokim poziomie.

Wyniki badania ankietowego studentów WWSI po pierwszym semestrze w latach 2016/2017 – 2017/2018

Przedmiot ocenyStudia zaoczne magisterskieStudia podyplomoweStudia zaoczne inżynierskieStudia dzienne inżynierskieWWSI ogółem sem. 1 2017/18WWSI ogółem sem. 1 2016/17
Laboratoria komputerowe i sprzęt4,24,334,024,464,254,11
Przygotowanie laboratoriów do zajęć4,14,53,964,214,194,11
Sale dydaktyczne4,243,874,24,074,12
Zdalny dostęp do zasobów4,554,174,224,474,354,45
Organizacja Uczelni4,644,284,494,344,40
Biuro Spraw Studenckich (dziekanat)4,74,334,084,164,324,43
Organizacja staży zawodowych4,42,833,914,13,814,06
Rozliczenia finansowe ze studentami4,53,334,334,444,154,57
Studium Języków Obcych4,094,114,104,31
Biblioteka4,843,334,34,724,304,60
Bufet4,154,674,124,244,304,15
Koła zainteresowań4,084,333,733,73,964,02
Samorząd Studentów4,1543,964,094,053,97
Ogólna atmosfera w Uczelni4,34,174,384,444,324,45

Za najlepiej przygotowanych merytorycznie nauczycieli akademickich w tym semestrze studenci uznali (kolejność alfabetyczna):

  • mgr inż. A. Bartkowiak,
  • mgr A. Gaworski,
  • mgr inż. P. Januszewicz,
  • prof. dr hab. inż. T. Łuba,
  • dr inż. T. Michalak,
  • mgr A. Migut,
  • dr inż. P. Przybyliński,
  • mgr inż. A. Ptasznik, mgr inż. Ł. Skibniewski.

Średnia ocena jaką Studenci wystawili wszystkim nauczycielom akademickim Uczelni to 4,53.

Wszystkim studentom, którzy wypełnili ankietę, bardzo dziękujemy, stanowi ona cenne źródło informacji dla poprawy jakości pracy Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki.