Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki

30 czerwca 2021

Badanie aktywności zawodowej studentów WWSI 2020/2021

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki (WWSI) prowadzi cykliczne badania, których celem są ocena pozycji uczelni na rynku pracy oraz stopień dostosowania profilu kształcenia do potrzeb pracodawców. Podstawowym narzędziem tej oceny są wieloaspektowe badania losów zawodowych absolwentów. Kompetencje i osiągnięcia zawodowe absolwentów są głównym czynnikiem decydującym o ocenie uczelni przez pracodawców i, w konsekwencji,  wpływają na jej wartość na rynku pracy oraz na rynku edukacyjnym. Odczuwalny i nasilający się deficyt specjalistów IT sprawił, że od kilku lat mamy do czynienia ze zwiększającym się zaangażowaniem studentów w pracę zawodową. W związku z tym ocena uczelni na rynku pracy jest dokonywana obecnie nie tylko na podstawie losów zawodowych absolwentów, ale również na podstawie aktywności zawodowej studentów.

ZOBACZ RAPORT