Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki

25 kwietnia 2024

Wyjazdy gościnne wykładowców WWSI w ramach ERASMUS+

W trakcie obecnego semestru dwóch wykładowców WWSI miało okazję wykładać w uczelniach partnerskich i przeprowadzić łącznie 16 godzin warsztatów dla miejscowych studentów.

  • Dr Grzegorz Słowiński odwiedził w lutym Florida Universitaria w Walencji, gdzie poprowadził zajęcia z programowania w języku Python.
  • Marcin Iwanowski przeprowadził krótki kurs z tworzenia aplikacji internetowych z wykorzystaniem Azure App Service na Politechnice w Santarem w Portugalii w marcu.

Serdecznie dziękujemy koordynatorom projektów Erasmusa: Nuno Jorge z Politechniki w Santarem i Immacualda Mora z Florida Univeristy za zaproszenie i wsparcie organizacyjne dla naszych wykładowców.
Dzięki partnerstwom międzyuniwersyteckim rozszerzamy naszą sieć kontaktów z instytucjami szkolnictwa wyższego za granicą, a bogatsi o nowe doświadczenia i najlepsze praktyki wykładowcy mogą tę wiedzę przekazać studentom WWSI.