Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki

27 kwietnia 2022

WWSI – uczelnia dostępna

To cel do osiągnięcia na drodze, na którą weszliśmy w 2020 roku wraz z rozpoczęciem realizacji projektu Uczelnia Cyfrowa – uczelnia bez barier. Dostępność to słowo odmieniane obecnie przez wszystkie przypadki. Zaczyna się od zbudowania świadomości tego, że osoby z niepełnosprawnościami są obok nas (nad tym też pracujemy).

To, z czym kojarzy się przede wszystkim to jednak likwidacja barier architektonicznych i dostosowania ułatwiające funkcjonowanie w przestrzeni osobom z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

W ramach projektu zaplanowaliśmy realizację kilku rozwiązań, których zadaniem będzie uczynienie budynku WWSI bardziej dostępnym.

Pierwsza realizacja dotyczy osób z niepełnosprawnością wzroku. Na każdej kondygnacji umieszczono plany tyflograficzne. Dodatkowo nawigację po budynku ułatwia system nadajników (beaconów), które wysyłają informacje w formie tekstowej oraz głosowej bezpośrednio na telefon z zainstalowaną aplikacją YourWay. Aplikację można pobrać nieopłatnie ze sklepów App Store i Google Play lub zeskanować kod QR znajdujący się na planie tyflograficznym.

Nadajnik

Aplikacja zawiera również informacje przydatne wszystkim użytkownikom przestrzeni (np. numery telefonów czy godziny pracy biur). System YourWay sprawdził się w wielu budynkach użyteczności publicznej. Więcej o aplikacji na stronie https://yourway.szansadlaniewidomych.org/