27 kwietnia 2022

WWSI – uczelnia dostępna

To cel do osiągnięcia na drodze, na którą weszliśmy w 2020 roku wraz z rozpoczęciem realizacji projektu Uczelnia Cyfrowa – uczelnia bez barier. Dostępność to słowo odmieniane obecnie przez wszystkie przypadki. Zaczyna się od zbudowania świadomości tego, że osoby z niepełnosprawnościami są obok nas (nad tym też pracujemy).

To, z czym kojarzy się przede wszystkim to jednak likwidacja barier architektonicznych i dostosowania ułatwiające funkcjonowanie w przestrzeni osobom z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

W ramach projektu zaplanowaliśmy realizację kilku rozwiązań, których zadaniem będzie uczynienie budynku WWSI bardziej dostępnym.

Pierwsza realizacja dotyczy osób z niepełnosprawnością wzroku. Na każdej kondygnacji umieszczono plany tyflograficzne. Dodatkowo nawigację po budynku ułatwia system nadajników (beaconów), które wysyłają informacje w formie tekstowej oraz głosowej bezpośrednio na telefon z zainstalowaną aplikacją YourWay. Aplikację można pobrać nieopłatnie ze sklepów App Store i Google Play lub zeskanować kod QR znajdujący się na planie tyflograficznym.

Aplikacja zawiera również informacje przydatne wszystkim użytkownikom przestrzeni (np. numery telefonów czy godziny pracy biur). System YourWay sprawdził się w wielu budynkach użyteczności publicznej. Więcej o aplikacji na stronie https://yourway.szansadlaniewidomych.org/