Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki

21 czerwca 2022

Wirtualny Dzień Otwarty studiów inżynierskich WWSI

Podczas wirtualnego spotkania można było:

  • zapoznać się ze specyfiką poszczególnych specjalizacji,
  • spotkać się z wykładowcami odpowiadającymi za prowadzenie danej specjalizacji,
  • uzyskać informacje na temat studiów i warunków rekrutacji na studia inżynierskie w WWSI.

Prezentowane specjalizacje:

Inżynieria systemów mobilnych – prowadzący: Robert Janowski (LinkedIn) – LINK DO NAGRANIA

Inżynieria oprogramowania  – prowadzący: Waldemar Ptasznik-Kisieliński (LinkedIn) – LINK DO NAGRANIA

Inżynieria Internetu – prowadzący: Waldemar Ptasznik-Kisieliński (LinkedIn) – LINK DO NAGRANIA

Inżynieria bezpieczeństwa systemów informatycznych – prowadzący: Łukasz Skibniewski (LinkedIn) – LINK DO NAGRANIA

Inżynieria baz danych – prowadzący: Andrzej Ptasznik (LinkedIn) – LINK DO NAGRANIA

Inżynieria zasobów informacyjnych Data Science – prowadzący: Andrzej Ptasznik (LinkedIn) – LINK DO NAGRANIA

Inżynieria sieci teleinformatycznych – prowadzący: Dariusz Chaładyniak (LinkedIn) – LINK DO NAGRANIA


Zapraszamy na profil uczelni na Linkedin oraz do dedykowanej dla kandydatów 2022/2023 grupy na Linkedin.