Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki

3 stycznia 2023

Rekrutacja na semestr 1.0

Trwa rekrutacja na semestr 1.0 na rok akademicki 2023/2024.

Semestr 1.0 jest presemestrem dla studiów I i II stopnia na kierunku INFORMATYKA. Do udziału w zajęciach semestru 1.0 zapraszamy osoby, które:

  • nie podjęły jeszcze decyzji o rozpoczęciu studiów po zdaniu egzaminu maturalnego
  • nie podjęły jeszcze decyzji o rozpoczęciu studiów po uzyskaniu tytułu inżyniera lub licencjata
  • planują zmienić kierunek kształcenia i uczelnię, nietrafnie wybraną w październiku 2022
  • zamiast studiów wybrały kursy programowania i stwierdzają, że nie zaspokajają one ich oczekiwań i ambicji dotyczących przyszłej kariery zawodowej
  • ukończyły studia I lub II stopnia, lub są w trakcie studiowania na kierunkach innych niż informatyka i planują zmianę profilu wykształcenia

Studia na semestrze 1.0 są doskonałą możliwością poznania Uczelni, kierunku kształcenia Informatyka oraz własnych możliwości i oczekiwań, przy małym wymiarze godzin zajęć oraz bardzo niskim czesnym.

Zajęcia semestru 1.0 na studiach inżynierskich rozpoczynają się 17 lutego, natomiast na studiach magisterskich 18 marca i będą prowadzone w formie niestacjonarnej (zaocznej).

Wszystkich zainteresowanych podjęciem studiów na naszej Uczelni zapraszamy do zapisu w Systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów (WRK).

Więcej informacji o semestrze zerowym i szczegółach rekrutacji znajdziecie pod poniższymi linkami:

studia inżynierskie

studia magisterskie

studia magisterskie anglojęzyczne