Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki

21 listopada 2023

Otwarte obrony prac dyplomowych

Zapraszamy na otwarte obrony prac dyplomowych, które odbędą się – 23, 25 oraz 30 listopada 2023.

Otwarte obrony prac dyplomowych zainaugurowane w czasie pandemii pozostały z nami również po jej zakończeniu. To forma prezentacji osiągnięć absolwentów, która jest doskonałym przykładem otwartej komunikacji i informacji ze społecznością akademicką WWSI oraz interesariuszami zewnętrznymi – firmami, pracodawcami, nauczycielami, uczniami szkół ponadgimnazjalnych oraz potencjalnymi kandydatami na studia inżynierskie, magisterskie i podyplomowe.

23 listopada zapraszamy do obejrzenia i wysłuchania następujących osób:

  • Dawid Jaskulski, Analiza porównawcza metodyk zwinnych z tradycyjnymi metodykami zarządzania projektami IT

godzina: 9:00, LINK DO TRANSMISJI

Promotor: prof. Piotr Zaskórski

  • Krzysztof Adamski, Badanie wpływu przygotowania i doboru danych na wyniki predykcji wybranych szeregów czasowych z wykorzystaniem metod uczenia maszynowego

godzina: 15:30, LINK DO TRANSMISJI

Promotorzy: prof. Zenon Gniazdowski i mgr inż. Andrzej Ptasznik

  • Sebastian Han, Opracowanie modelu predykcji cen samochodów używanych z wykorzystaniem metod ensemble learning

godzina: 17:00, LINK DO TRANSMISJI

Promotorzy: dr inż. Jacek Markus i mgr inż. Andrzej Ptasznik

  • Renata Grela, Zastosowanie elementów uczenia maszynowego w grze komputerowej

godzina: 17:45, LINK DO TRANSMISJI

Promotorzy: dr inż. Jacek Markus i mgr inż. Andrzej Ptasznik

  • Arkadiusz Śpiewak, Opracowanie aplikacji do rezerwacji miejsc i ewidencjonowania czasu w hybrydowym modelu pracy

godzina: 18:30, LINK DO TRANSMISJI

Promotorzy: dr inż. Jacek Markus i mgr inż. Andrzej Ptasznik

  • Daniel Wójcik, Analiza skuteczności modeli predykcyjnych w zakresie fraudów bankowych

godzina: 19:15, LINK DO TRANSMISJI

Promotorzy: dr inż. Jacek Markus i mgr inż. Andrzej Ptasznik

Zapraszamy