Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki

21 czerwca 2018

Ocena Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki przez Polską Komisję Akredytacyjną na tle innych uczelni warszawskich

W dobie mediów społecznościowych każdy może swobodnie formułować opinie o  ludziach i oceniać instytucje. Przedmiotem takich ocen są również szkoły wyższe. Większość z prezentowanych na portalach i forach dyskusyjnych opinii jest z niezrozumiałych przyczyn anonimowa. Takie są jednak prawa Internetu, mogą się one podobać lub nie, ale trzeba się nauczyć z nimi żyć. Zazwyczaj przedmiotem opinii jest wąski wycinek działalności uczelni, który albo podoba się opiniującemu albo wręcz przeciwnie. Trudno też z nimi polemizować, mnogość różnego rodzaju portali i forów, na których wystawiane są opinie o szkołach sprawia, że nie jesteśmy w stanie do dotrzeć do wszystkich. Oczywiście opinie na temat szkół wyższych w Internecie warto czytać, biorąc jednak poprawkę na to, że nie wszystkie z nich są obiektywne i nieraz przemawia przez nie osobista gorycz lub zadowolenie autorów.

Kolejnym źródłem informacji o jakości kształcenia uczelni są rankingi. Również one nie są doskonałym źródłem oceny pozycji uczelni czy kierunku kształcenia. Kilka lat temu w jednym z wywiadów prasowych,  przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej prof. Marek Rocki, na pytanie jak w gąszczu uczelni wybrać studia, które dadzą satysfakcję i poprawią pozycję przetargową absolwenta na rynku pracy, odpowiedział że trzeba zwrócić uwagę na ocenę kierunku studiów przez Polską Komisję Akredytacyjną, a nie tylko na pozycję całej uczelni prezentowaną w rankingach. Według prof. Rockiego są świetne uczelnie, na których funkcjonują kiepskie kierunki i uczelnie słabsze w rankingach, ale wyspecjalizowane, mające jeden dobry kierunek.

Instytucją, która od 2003 roku dokonuje oceny programowej kierunków studiów prowadzonych przez poszczególne uczelnie/wydziały w Polsce jest Polska Komisja Akredytacyjna. Wśród tych kierunków jest również Informatyka. Z punktu widzenia kandydatów, studentów, absolwentów oraz pracodawców, oceny i raporty PKA są najpełniejszym i najbardziej wiarygodnym źródłem wiedzy o jakości kształcenia i badań w uczelniach/wydziałach prowadzących studia na kierunku Informatyka w Polsce. Dlatego warto zapoznawać się ze szczegółowymi raportami PKA, które zawierają pełny opis oceny kierunku studiów informatyka prowadzonych w polskich szkołach wyższych.

Zgodnie z informacjami opublikowanymi na portalu PKA – http://www.pka.edu.pl od 2009 roku PKA obok oceny końcowej wprowadziła dodatkowo oceny cząstkowe dla celów ewaluacji kierunków kształcenia. Od 2009 do 2011 roku obowiązywało 11 ocen cząstkowych. Od 2011 roku oceny przeprowadzano na podstawie 8 kryteriów cząstkowych. Od 2015 ocena końcowa jest wystawiana w oparciu o 6 ocen cząstkowych: (1) ocena koncepcji kształcenia i realizacji na ocenianym kierunku studiów programu kształcenia umożliwiającego osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, (2) ocena liczby i jakości kadry naukowo-dydaktycznej oraz prowadzonych w jednostce badań naukowych, (3) ocena współpracy z otoczeniem społecznym, gospodarczym lub kulturalnym w procesie kształcenia, (4) ocena infrastruktury dydaktycznej i naukowej umożliwiającej realizację programu kształcenia i osiągnięcie przez studentów zakładanych efektów kształcenia, oraz prowadzenie badań naukowych, (5) ocena wsparcia studentów w procesie uczenia się, prowadzenia badań i wchodzenia na rynek pracy, (6) ocena skuteczności wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia zorientowanego na ocenę realizacji efektów kształcenia i doskonalenia programu kształcenia oraz podniesienie jakości na ocenianym kierunku studiów. Tabela, którą prezentujemy poniżej pokazuje, że wśród uczelni warszawskich wszystkie poza Uniwersytetem Warszawskim mają oceny pozytywne, jednak oceny cząstkowe są świadectwem, że krążące mity na temat wyższości jednych uczelni nad innymi nie mają odbicia w ocenach PKA. Na szczególną uwagę zwraca fakt, że Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki jako JEDYNA uczelnia niepubliczna uzyskała dwie oceny cząstkowe wyróżniające, uzyskując lepsze oceny wystawione przez PKA dla kierunku informatyka od Polsko Japońskiej Akademii Technik Komputerowych czy Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi raportami PKA, do których linki znajdują się w poniższej tabeli: 

Uczelnie warszawskie w ocenie Polskiej Komisji Akredytacyjnej – czerwiec 2018 (PDF)