Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki

Konferencja Od Studenta do specjalisty Business Intelligence 2011

Analiza komórek w cytofluorymetrii przepływowej przy pomocy narzędzi Data Mining serwera SQL 2008 R2

Marcin Szeliga

Data Quality Services

Grzegorz Stolecki

Tryb tabelaryczny w Analysis Services 2012

Włodzimierz Bielski

Systemy klasy BI, platforma efektywnego współdziałania współczesnych organizacji

prof. dr hab. inż. Piotr Zaskórski

Wykorzystanie Master Data Services do zapanowania nad wszechobecnym chaosem

Paweł Potasiński

Rozproszone transakcje z wykorzystaniem usługi Service Broker w SQL Server 2008 R2

mgr inż. Andrzej Ptasznik

Od studenta do Specjalisty Business Intelligence

Andrzej Żyławski