Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki

Biuro Karier i Staży Zawodowych 

(p. 220 ‒ schodami na górę przy Rektoracie)

Anna Wojciechowska

tel.: (0-22) 489-64-34 
fax.: (0-22) 489-64-91 
praktyki@wwsi.edu.pl 

Więcej informacji

Godziny pracy

Biuro Doradcy Zawodowego (p. 208)  

Akademickie Biuro Karier i Staży Zawodowych WWSI wspiera studentów w wejściu na rynek pracy poprzez przekazywanie informacji o ofertach pracy, staży i praktyk oraz o najciekawszych wydarzeniach z zakresu rozwoju kompetencji zawodowych i interpersonalnych. Organizuje spotkania dla studentów z firmami i instytucjami branży IT. Prowadzi programy praktyk i staży zawodowych oraz organizuje szkolenia i warsztaty prowadzone przez praktyków w wybranych dziedzinach. We współpracy z pracodawcami Biuro pomaga w selekcji i rekrutacji kandydatów na wybrane stanowiska pracy lub staży. Wspiera studentów w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych oraz udziela porad i konsultacji z zakresu doradztwa zawodowego. Prowadzi także cykliczne badania aktywności zawodowej studentów WWSI.