Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki

25 września 2023

Inauguracja Roku Akademickiego 2023/2024

Studentów I roku zapraszamy na Inaugurację Roku Akademickiego 2023/2024. Uroczystość odbędzie się 2 października o godzinie 10:00 w siedzibie uczelni.

Wykład inauguracyjny „Panta rhei – Edukacja i trzy rewolucje” poprowadzi mgr inż. Andrzej Ptasznik

Szczegółowy harmonogram uroczystości:

  1. Hymn państwowy
  2. Wystąpienie Rektora Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki, dr. hab. inż. prof. WWSI Zenona Gniazdowskiego
  3. Wystąpienie Prezydenta Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki, Pana Andrzeja Żyławskiego
  4. Immatrykulacja studentów I roku

ŚLUBOWANIE
Ślubuję uroczyście,
że będę wytrwale dążyć
do zdobywania wiedzy
i rozwoju własnej osobowości,
odnosić się z szacunkiem do władz Szkoły
i wszystkich członków jej społeczności,
szanować mienie Szkoły,
prawa i obyczaje akademickie
oraz dbać o honor i godność
studenta Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki

  1. Wystąpienie przedstawiciela Samorządu Studenckiego
  2. Gaude Mater Polonia
  3. Wykład inauguracyjny „Panta rhei – Edukacja i trzy rewolucje” poprowadzi mgr inż. Andrzej Ptasznik
  1. Gaudeamus Igitur
  2. Zakończenie uroczystości