Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki

Dziewięć powodów dlaczego warto zdecydować się na studia w Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki

1. Uczelnia specjalistyczna

W WWSI od blisko 25 lat prowadzimy studia wyłącznie na kierunku informatyka. Jesteśmy JEDYNĄ szkołą wyższą w Polsce prowadzącą pełne spektrum studiów (I, II stopnia i podyplomowe) ukierunkowanych wyłącznie na profil informatyczny.
Już blisko 5500 absolwentów WWSI funkcjonuje na rynku pracy. W rankingu wynagrodzeń absolwentów studiów II stopnia na kierunku informatyka absolwenci Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki uplasowali się na wysokim – 5 miejscu! (Raport 2023)

2. Uczelnia praktyczna

WWSI koncentruje się na kształceniu praktycznym, co wyraża się m. in. poprzez praktyczne, dostosowane do rynku pracy profile kształcenia, kadrę dydaktyczną złożoną z praktyków oraz możliwość uzyskania przez studentów certyfikatów branżowych IT.

3. Uczelnia Q jak quality

Potwierdzeniem wysokiej jakości kształcenia prowadzonego przez WWSI są trzykrotne pozytywne akredytacje Polskiej Komisji Akredytacyjnej otrzymane w latach: 2007, 2013 i 2019, a także europejskie akredytacje ARISA oraz ESSA quality labels w specjalnościach developerskich.

4. Uczelnia SMART

Do kształcenia podchodzimy jak do długotrwałego, ciągle rozwijanego i doskonalonego projektu. Jako uczelnia kształcimy, ale jednocześnie jesteśmy organizacją uczącą się. Postęp w osiąganiu naszych długoterminowych celów w podnoszeniu jakości kształcenia oceniamy na podstawie sprawdzonej metody SMART.

5. Uczelnia AI

Począwszy od roku akademickiego 2024/2025 wyposażymy w umiejętności i kompetencje związane ze sztuczną inteligencją KAŻDEGO studenta WWSI, niezależnie od wybranej specjalności i poziomu studiów.

6. Uczelnia międzynarodowa

Umiędzynarodowienie WWSI ma różne wymiary:

  • udział Uczelni w programie Erasmus+ i związane z tym możliwości uczestniczenia studentów w studiach, stażach i wymianach międzynarodowych,
  • studia magisterskie prowadzone w języku angielskim dla studentów polskich i zagranicznych.

7. Uczelnia przyjazna

Tworzymy środowisko edukacyjne z nowoczesną infrastrukturą informatyczną, elastycznym systemem kształcenia, dostępem do doradztwa zawodowego, ofertą dodatkowych szkoleń i warsztatów. Uczelnia przyjazna to również partnerskie relacje ze studentami, którzy są współtwórcami pozycji i marki Uczelni.

8. Uczelnia otwarta

Proponujemy hybrydowy system kształcenia z równoczesnym dostępem do zajęć w systemie stacjonarnym oraz online. WSZYSTKIE zajęcia są nagrywane z możliwością ich odtwarzania przez studentów w dowolnym czasie.
Od roku akademickiego 2024/2025 WWSI wprowadza do systemu kształcenia otwartą ścieżkę „wolnego słuchacza”, która daje możliwość studiowania osobom, które chcą zdobyć kompetencje i umiejętności informatyczne, poza formalnym systemem studiów.

9. Uczelnia dostępna

„Uczelnia dostępna” to, w przypadku WWSI, nie tylko pusty slogan. Dokładamy wszelkich starań, by osoby ze szczególnymi potrzebami czuły się u nas bezpieczne, „zobaczone” i „usłyszane”, a także aby stworzyć równe warunki studiowania dla wszystkich. Aby skorzystać ze wsparcia BON, nie jest wymagane posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności.


Zapraszamy do zapoznania się także z opinią absolwenta WWSI Mariusza Walczaka zamieszczoną na profilu Linkedin 11 czerwca 2024

„Ja bym natomiast wyznaczył głównym powodem program nauczania. 1. nauka wszystkiego zgodnie z najnowszymi wydaniami, jak C# to w najnowszej wersji, a jak bazy danych to podobnie. 2 ciągle dostosowywanie programu nauczania do trendów panujących na rynku. 3 nauka solidnych podstaw, jak chciałem przerzucić się na data science, to okazało się że musze tylko odświeżyć matematykę i statystykę, po 10 latach od ukończenia studiów, co zajęło mi około tygodnia i już.
Nie uczyłem się od zera, miałem cała tą wiedzę na studiach, wystarczyło sobie przypomnieć.
Ogólnie studiowanie na WWSI to dobra inwestycja, bo wyjdziecie z wiedzą uniwersalną na najwyższym poziomie i jak będziecie chcieli wejść na inną gałąź IT to macie solidne podstawy,
aby się tam utrzymać i osiągnąć sukces. Jestem bardzo zadowolony z mojego wyboru,
już po 4 latach od ukończenia studiów z specjalizacją inż. oprogramowania,
byłem techleaderem którym jest po dziś dzień, bo bardzo mi ta rola pasuje,
a tak szybki awans zawdzięczam właśnie umiejętnościom i wiedzy jakie nabyłem na zajęciach na WWSI”