Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki

3 lipca 2023

Bootcampy programistyczne Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki

Informujemy, że po raz kolejny studenci I roku studiów inżynierskich od 2 semestru w ramach opłaty czesnego będą mieli możliwość uczestniczenia w 2-semestralnym kursie języka programowania (do wyboru Python, PHP lub JavaScript) prowadzonym w ramach Bootcampu programistycznego WWSI. Celem bootcampów jest wyposażenie studentów na wczesnym etapie nauki w kompetencje umożliwiające podjęcie pracy.

Bootcamp to krótki, intensywny kurs przygotowujący do wykonywania zawodu programisty. Celem studiów w Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki jest uzyskanie przez absolwentów pełnego zestawu umiejętności i wiedzy oczekiwanych przez rynek pracy w poszczególnych specjalizacjach informatycznych. Studia trwają 3,5 roku, a to dosyć długi okres. Większość naszych studentów podejmuje pracę zawodową już w czasie studiów, dlatego aby ułatwić im znalezienie poszukiwanej i dobrze płatnej pracy uruchamiamy dla kandydatów na studia inżynierskie w roku akademickim 2023/2024 bezpłatny Bootcamp Programistyczny WWSI©, na którym zdobędą wiedzę i umiejętności wprowadzające do wykonywania zawodu programisty.

Zajęcia bootcampu obejmą dwa semestry – 30 godzin w II semestrze roku akademickiego 2023/2024 oraz 30 godzin w I semestrze roku akademickiego 2024/2025 (łącznie 60 godzin). Studenci będą mieli do wyboru jeden z trzech języków programowania: JavaScript, PHP lub Python. Wybór języka programowania nastąpi po uzyskaniu statusu studenta WWSI, w październiku 2023 roku. Wszystkie zajęcia będą prowadzone w trybie zdalnym w systemie ESKA© WWSI. Zajęcia poprowadzą doświadczeni wykładowcy i praktycy:

PYTHON

Prowadzący: Andrzej Ptasznik – chemik, fizyk i wreszcie informatyk. Od 22 lat wykładowca WWSI. Wykładał między innymi bazy danych, podstawy programowania, języki i paradygmaty programowania, wykorzystanie języków R i Python w analizie danych, uczenie maszynowe. Autor i współautor wielu systemów informatycznych od systemu wspomagania synoptyka Cumulus, poprzez system obsługi firmy kolportażowej Jardes, system weryfikacji kontrahentów G2I oraz system obsługi projektów unijnych Ecorys. Aktualnie specjalizuje się w zagadnieniach uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji.

Andrzej Ptasznik wykładowca

Więcej: LinkedIn 

Kurs Python (część podstawowa)

 1. Filozofia języka Python
 2. Typy proste i złożone
 3. Konstrukcje sterujące w języku Python
 4. Podstawowa obsługa plików
 5. Obsługa wyjątków
 6. Funkcje w języku Python
 7. Klasy i obiekty
 8. Podstawy programowania obiektowego w języku Python
 9. Przetwarzanie danych z wykorzystaniem pakietów numpy i pandas

Kurs Python (część zaawansowana)

 1. Wizualizacja danych z wykorzystaniem pakietu matplotlib
 2. Programowanie aplikacji okienkowych z wykorzystaniem pakietu tkinter
 3. Metody i atrybuty klasy Tk
 4. Wykorzystanie widgetów do programowania interfejsów użytkownika
 5. Obsługa zdarzeń
 6. Obsługa baz danych w języku Python

PHP

Prowadzący: Leszek Rudak, matematyk (doktorat w UW), adiunkt na Uniwersytecie Warszawskim (przez 25 lat na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki, obecnie na Wydziale Zarządzania) i wykładowca WWSI. Wykładał między innymi bazy danych, algorytmy i struktury danych, podstawy informatyki, analizę algorytmów, matematykę finansową, metodykę nauczania informatyki. Ekspert MEiN do spraw podręczników szkolnych do informatyki i wieloletni członek jury konkursów e-Twinning FRSE na projekty z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych.

Doświadczenie praktyczne to ponad 20 lat pracy we własnej firmie programistycznej zajmującej się projektowaniem, tworzeniem i udostępnianiem baz danych (w tym, między innymi, współpraca z Fundacją Polsko-Niemieckie Pojednanie, dla której projektował i tworzył oprogramowanie do zbierania, przechowywania i prezentowania w sieci Web danych o ofiarach i osobach represjonowanych przez III Rzeszę w czasie II wojny światowej i okupacji hitlerowskiej – portal straty.pl).

Kurs PHP (część podstawowa) 

 1. Skrypty PHP, komentarze
 2. Funkcje echo/print
 3. Typy danych, stałe
 4. Zmienne i operatory
 5. Instrukcje warunkowe i pętle
 6. Funkcje
 7. Zmienne globalne
 8. Obsługa formularzy html

Kurs PHP (część zaawansowana)

 1. Pliki
 2. Ciasteczka i sesje
 3. Przekazywanie danych
 4. Obiekty

JAVASCRIPT I REACT

Prowadzący: Grzegorz Kowalski, Full Stack Web Developer JS/C#, Team Leader, wykładowca WWSI, trener IT. Związany od 15 lat z branżą IT. Zaczynał jako webmaster w lokalnej gazecie. Obecnie jest liderem technicznym ponad 40-osobowego zespołu developerskiego w Polskim Radiu S.A. Odpowiada za cały obszar projektowania, produkcji i utrzymania aplikacji webowych i mobilnych. Dobrze czuje się w technologiach frontendowych i mobilnych, takich jak React, Redux, React Native, Phaser.io oraz backendowych .NET MVC, .NET Core, bazach danych oraz usługach chmurowych. Jest zwolennikiem i praktykiem zwinnych metodologii wytwarzania oprogramowania, w szczególności Scruma. Ma ponad 5-letnie doświadczenie jako trener IT i wykładowca. W wolnych chwilach interesuje się gamedev, tematyką Web3 i podróżami. Jest adeptem i instruktorem sztuk walki. Lubi dzielić się wiedzą i uczyć (dorosłych tworzenia oprogramowania, a dzieci sztuk walki).

Więcej: LinkedIn

Część pierwsza: JavaScript

 1. Wprowadzenie do programowania w języku JavaScript
 2. Zmienne – var, let, const
 3. Typy danych
 4. Operatory
 5. Instrukcje sterujące i pętle
 6. Tablice i metody tablicowe
 7. Funkcje
 8. Zasięg i hosting 
 9. Praca z drzewem DOM 
 10. Parametry domyślne
 11. Rest / spread operator
 12. Destrukturyzacja
 13. Funkcje strzałkowe
 14. Template strings
 15. Fetch API

Część druga: React

 1. React.js wprowadzenie
 2. Wprowadzenie do JSX
 3. Listy i klucze
 4. Komponenty i props
 5. Stan i Hooks
 6. Obsługa zdarzeń
 7. Warunkowe renderowanie
 8. Formularze
 9. React i dane asynchroniczne

Dziękujemy za wybór Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki