Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki

27 marca 2023

Blended mobility – wyjazdy w ramach ERASMUS+

Blended mobility – krótkoterminowe wyjazdy zagraniczne w ramach ERASMUS+

W roku akademickim 2022/2023 studenci WWSI mają możliwość skorzystania z wyjazdów zagranicznych w celu odbycia praktyk w formie blended mobility, czyli mobilności mieszanej. 

Mobilność mieszana to krótkoterminowe wyjazdy zagraniczne (do krajów UE oraz krajów spoza UE) trwające od 5-30 dni oraz komponent wirtualny, czyli kontynuacja pracy odbywająca się w formie zdalnej (nawet do 60 dni). 

Blended mobility jest szansą dla studentów, którzy nie mogą wziąć udziału w wyjazdach długoterminowych ze względu na pracę zawodową, sytuację rodzinną, problemy zdrowotne itp.  
Każdy student może aplikować o wyjazdy typu blended mobility

Tak samo, jak w przypadku wyjazdów długoterminowych, studenci mogą wyjeżdżać do przedsiębiorstw, uczelni wyższych, instytutów badawczych, organizacji non-profit itp. na całym świecie. 

Studenci otrzymują dofinansowanie ze środków Erasmus+ w wysokości 70 euro/dzień (do 14. dnia pobytu) i 50 euro/dzień (od 15. do 30. dnia pobytu). Praktyki, szczególnie w przedsiębiorstwach, wiążą się z dodatkowym wynagrodzeniem dla studenta/ki, negocjowanym bezpośrednio z przedsiębiorstwem. 

Uczelniana Koordynator Programu Erasmus+ służy pomocą w organizacji praktyk. 

W celu uzyskania więcej informacji, proszę o kontakt pod adresem erasmus@wwsi.edu.pl  

Zapraszamy do aplikowania!