Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki

10 marca 2017

Badanie ankietowe luty 2017

W styczniu i lutym 2017 roku w Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki została tradycyjnie przeprowadzona ankieta, w której studenci oceniali wybrane obszary działalności Uczelni oraz wybrane dydaktyczne aspekty pracy nauczycieli akademickich.

W ankiecie wzięło udział ok. 35% studentów studiów dziennych inżynierskich, studiów zaocznych inżynierskich, studiów zaocznych magisterskich oraz studiów podyplomowych.

W ogólnej części ankiety w ocenie studentów najwyższe noty uzyskały: biblioteka (4,6), rozliczenia finansowe ze studentami (4,57) i zdalny dostęp do zasobów (4,45), Na podkreślenie zasługuje jak zawsze wysoka ocena ogólnej atmosfery w Uczelni (4,45).

Przedstawione w poniższej tabeli wyniki badań lutowych za ostanie dwa lata pokazują, że zarówno oceny cząstkowe jak i ocena ogólna pozostają przez cały okres na bardzo wysokim poziomie.

Wyniki badania ankietowego studentów WWSI po pierwszym semestrze w latach 2015/2016 – 2016/2017

Przedmiot ocenyStudia zaoczne magisterskieStudia podyplomoweStudia zaoczne inżynierskieStudia dzienne inżynierskieWWSI ogółem sem. 1 2016/17WWSI ogółem sem. 1 2015/16
Laboratoria komputerowe i sprzęt3,864,174,184,234,114,32
Przygotowanie laboratoriów do zajęć3,894,334,114,114,114,13
Sale dydaktyczne3,934,334,044,164,124,11
Zdalny dostęp do zasobów4,294,674,374,484,454,5
Organizacja Uczelni4,324,54,264,524,404,58
Biuro Spraw Studenckich (dziekanat)4,394,674,34,364,434,44
Organizacja staży zawodowych4,174,073,954,064,19
Rozliczenia finansowe ze studentami4,484,674,474,674,574,55
Studium Języków Obcych4,294,324,314,32
Biblioteka4,64,834,434,524,604,56
Bufet3,934,174,164,324,154,29
Koła zainteresowań3,894,014,164,024,13
Samorząd Studentów3,93,944,083,973,92
Ogólna atmosfera w Uczelni4,184,834,344,464,454,33

Za najlepiej przygotowanych merytorycznie nauczycieli akademickich w tym semestrze studenci uznali (kolejność alfabetyczna):

  • mgr A. Gaworski,
  • mgr inż. M. Iwanowski,
  • dr inż. P. Kopciał,
  • dr inż. T. Malinowski,
  • dr inż. J. Markus,
  • mgr inż. A. Ptasznik,
  • mgr inż. G. Stolecki,
  • dr hab. inż. J. Surma,
  • mgr inż. M. Szeliga,
  • mgr inż. J. Wacnik.

Średnia ocena jaką studenci wystawili wszystkim nauczycielom akademickim uczelni to 4,55.

Wszystkim studentom, którzy wypełnili ankietę, bardzo dziękujemy, stanowi ona cenne źródło informacji dla poprawy jakości pracy Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki.