Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki

1 lipca 2021

Badanie ankietowe lipiec 2021

W związku z zakończeniem semestru, wśród studentów Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki przeprowadzono kolejną ankietę semestralną. W ramach ankiety zostały ocenione zarówno określone obszary działalności naszej uczelni, jak i praca nauczycieli akademickich. Studenci mieli również możliwość wyrazić opinię na temat przygotowania WWSI do zdalnego prowadzenia zajęć, jakość prowadzenia zajęć z wykorzystaniem technik zdalnych oraz przekazania uwag własnych.

W badaniu udział wzięło 25% studentów studiów dziennych inżynierskich, studiów zaocznych inżynierskich, studiów zaocznych magisterskich.

W ogólnej części ankiety najlepiej postrzegane są: Dział rozliczeń finansowych ze studentami, Biblioteka, Biuro Spraw Studenckich oraz Przygotowanie WWSI do zdalnego prowadzenia zajęć.

Przedstawione w poniższej tabeli porównawczej wyniki badań za ostanie dwa lata pokazują, że zarówno oceny cząstkowe, jak i ocena ogólna pozostają przez cały okres na bardzo wysokim poziomie.

Wyniki badania ankietowego studentów WWSI po drugim semestrze w latach 2019/2020 – 2020/2021

Przedmiot ocenyStudia zaoczne magisterskieStudia zaoczne inżynierskieStudia dzienne inżynierskieWWSI ogółem sem. 2 2019/20WWSI ogółem sem. 2 2020/21
Koła zainteresowań4,3843,963,984,04
Bufet*
Ogólna atmosfera w Uczelni4,364,364,144,354,27
Samorząd Studentów4,294,023,924,034,02
Organizacja staży zawodowych443,523,883,80
Laboratoria komputerowe i sprzęt4,643,764,033,99
Przygotowanie laboratoriów do zajęć4,33,973,694,063,90
Studium Języków Obcych4,233,923,753,45
Biblioteka4,454,414,364,434,40
Rozliczenia finansowe ze studentami4,254,544,344,394,41
Zdalny dostęp do zasobów administracyjno-dydaktycznych Uczelni4,114,514,094,154,27
Biuro Spraw Studenckich (dziekanat)4,284,354,364,114,34
Organizacja Uczelni4,174,264,064,034,16
Przygotowanie WWSI do zdalnego prowadzenia zajęć4,114,474,34,34
Jakość prowadzenia zajęć z wykorzystaniem technik zdalnych3,724,513,944,15
Sale dydaktyczne4,53,983,744,083,96
*kategoria poza klasyfikacją ze względu na naukę zdalną.

Spośród nauczycieli akademickich, których zajęcia najbardziej pomogły opanować zakres tematyczny przedmiotu oraz najlepiej przygotowanych merytorycznie do zajęć, studenci wybrali (kolejność alfabetyczna):

  • mgr E. Cieślak,
  • dr hab. inż. Z. Gniazdowski,
  • mgr K. Hordejuk,
  • dr inż. W. Łabuda,
  • mgr M. Przybysz,
  • mgr inż. A. Ptasznik,
  • mgr inż. W. Ptasznik-Kisieliński,
  • mgr A. Zegarowska.

Średnia ocena, jaką Studenci wystawili wszystkim nauczycielom akademickim Uczelni to 4,27.

Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy znaleźli czas na wypełnienie ankiety. Wyniki ankiety oraz Państwa uwagi stanowią dla nas cenne źródło informacji prowadzące do poprawy jakości pracy Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki.