5 lipca 2022

Wsparcie dla kandydatów pochodzących z Ukrainy/Підтримка кандидатів з України

B навчальному року 2022/2023 Варшавська Школа Інформатики пропонує підтримку для кандидатів з України:

  • кандидатам на навчання першого циклу (інженерії) пропонується безкоштовний перший рік навчання

Студенти на першому курсі сплачують 20% від вартості навчання – у наступному році ця сума буде щомісяця вираховуватися з плати за навчання, яку студент платитиме на другому році навчання. Пропозиція стосується навчання польською мовою.

  • кандидатам на навчання другого циклу (магістратури) пропонується безкоштовний перший семестр навчання. Пропозиція стосується навчання на польській та англійській мовах.

Студенти першого семестру сплачують 20% від вартості навчання – у наступному семестрі щомісячна сума буде вираховуватися з плати за навчання, яку студент сплачуватиме у другому семестрі навчання.

Крім того, студенти мають можливість взяти участь у проєкті ЕСКА, скористатися підтримкою кар’єрного консультанта та брати участь у привабливих формах підтримки навчального процесу, зокрема у Віртуальному університеті.

Детальну інформацію надає відділ Приймальної Kомісії та Промоції


W nadchodzącym roku akademickim 2022/2023 Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki proponuje wsparcie dla kandydatów na studia pochodzących z Ukrainy:

  • kandydatom na studia I stopnia (inżynierskie) oferujemy darmowy pierwszy rok studiów

Studenci w I roku wpłacają 20% czesnego – w kolejnym roku kwota comiesięcznie zostanie odjęta od czesnego, które student będzie płacił w II roku studiowania. Oferta dotyczy studiów w języku polskim.

  • kandydatom na studia II stopnia (magisterskie) oferujemy darmowy pierwszy semestr studiów. Oferta dotyczy studiów polsko- i anglojęzycznych.

Studenci w I semestru wpłacają 20% czesnego – w kolejnym semestrze kwota comiesięcznie zostanie odjęta od czesnego, które student będzie płacił w II semestrze studiowania.

Dodatkowo studenci mają możliwości udziału w projekcie ESKA, skorzystania ze wsparcia doradcy zawodowego oraz udziału w atrakcyjnych formach wsparcia procesu studiowania m.in Uniwersytet Wirtualny.

Szczegółowych informacji udziela Biuro Rekrutacji i Promocji