Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki

Informacje ogólne

Komisja Europejska przyznała Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki Kartę ECHE (Erasmus Charter for Higher Education) ważną do 2027 roku. Tym samym WWSI przystąpiła do Programu Erasmus+, którego celem jest rozwijanie międzynarodowej współpracy między uczelniami oraz wspieranie mobilności studentów i pracowników uczelni.

Wśród korzyści płynących z posiadania Karty ECHE znajdują się:

 1. umiędzynarodowienie kształcenia;
 2. udział w projektach wielostronnych realizowanych przez grupę uczelni światowych, mających na celu np. opracowanie wspólnego programu nauczania czy modernizację uczelni;
 3. udział w projektach realizowanych we współpracy z przedsiębiorstwami zagranicznymi;
 4. przyjmowanie nauczycieli akademickich z uczelni zagranicznych i pracowników firm partnerskich;
 5. poszerzenie oferty dydaktycznej.

W ramach mobilności programu ERASMUS+ studenci i pracownicy WWSI wyjeżdżali do wielu instytucji na całym świecie, m.in. do:

 • Aalborg University Copenhagen, Dania
 • Tallinna Tehnikaülikooli, Estonia
 • Faculty of Organisation Studies in Novo Mesto, Słowenia
 • Bilecik Şeyh Edebali University, Turcja
 • Uniwestytet Waseda, Japonia
 • California State University, USA
 • Univeristy of Liverpool, Wielka Brytania
 • Georg-August Universität Gottingen, Niemcy
 • University of California, USA
 • University of Linkoping, Szwecja
 • Radboud University Nijmegen, Holandia
 • Ventspils University College, Łotwa
 • University of Catania, Włochy
 • ESCIP School of International Business, Francja
 • University of Minnesota, USA
 • Czech Technical University in Prague, Czechy
 • University of Akureyri, Islandia
 • Dienst Nascholong en Internationalisering (DNI), Belgia
 • Faculty of Organisation Studies in Novo Mesto, Słowenia
 • Instituto Politécnico de Viana do Castelo, Portugalia
 • Glyndwr University, Wielka Brytania
 • Queen Mary University of London, Wielka Brytania
 • Universität Stuttgart, Niemcy
 • IES Comercio, Hiszpania
 • Manchester Metropolitan University, Wielka Brytania
 • University of Liverpool, Wielka Brytania
 • Universitat Politècncia de València, Hiszpania
 • TU Clausthal, Niemcy
 • University of Kansas, USA
 • Software Quality Systems S.A., Hiszpania

Więcej informacji o programie znajdą Państwo na stronach:

https://erasmusplus.org.pl/

https://www.esn.pl/pl

Załączniki