Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki

24 maja 2022

Rozpoczęliśmy rekrutację na rok akademicki 2022/2023

24 maja ‒ w pierwszym dniu rekrutacji na rok akademicki 2022/2023 ‒ na studia w naszej Uczelni zapisało się 11 osób, z których 4 potwierdziły dokonanie opłaty wpisowej.

Dziękujemy za wybór Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki.

Jednocześnie informujemy, że od przyszłego roku akademickiego studenci I roku studiów inżynierskich od 2 semestru będą w ramach opłaty czesnego mieli możliwość uczestniczenia w 2-semestralnym kursie języka programowania (do wyboru Python, PHP lub Java script) prowadzonym w ramach Bootcampu programistycznego WWSI. Celem bootcampu jest wyposażenie studentów na wczesnym etapie nauki w kompetencje umożliwiające podjęcie pracy.

Przypominamy, że w ramach promocji kandydatom na studia I stopnia (inżynierskie) w języku polskim, którzy utworzą konto w systemie WRK Uczelni do 31 lipca oraz zapiszą się na studia, przysługuje zniżka 10 raty czesnego w wysokości całego wpisowego, tj. 500 zł. Podobny system zniżek obowiązuje na studiach magisterskich polskojęzycznych.