20 lipca 2022

Rekrutacja na rok akademicki 2022/2023 trwa!

Trwa nabór kandydatów na studia I i II stopnia.

W chwili obecnej mamy zarejestrowanych już ponad 460 osób!!!

Dziękujemy za wybór WWSI! Zapraszamy kolejnych kandydatów do rejestracji na studia przez system WRK i do skorzystania z promocji wpisowego oraz innych zniżek w opłatach czesnego.

Szczegółowa oferta:

Wszelkie pytania prosimy kierować do Biura Rekrutacji i Promocji bezpośrednio na adres rekrutacja@wwsi.edu.pl

Przeniesienia z innych uczelni

Proponujemy możliwość kontynuacji nauki w WWSI na wyższych semestrach.

Aktualni studenci innych uczelni, którzy chcieliby podjąć naukę w WWSI powinni dostarczyć w tym celu podanie o przeniesienie oraz „Arkusz Przebiegu Studiów”.

Osoby, które ukończyły inne kierunki studiów a chciałyby rozpocząć studia na kierunku informatyka powinny dostarczyć podanie o przyjęcie na wyższy semestr oraz Dyplom wraz z Suplementem.

Ostateczną decyzję dotyczącą przeniesienia lub przyjęcia na wyższy semestr podejmuje Rektor.

Wszelkie pytania prosimy kierować do Biura Spraw Studenckich bezpośrednio na adres dziekanat@wwsi.edu.pl

Zapraszamy także na: