Akademia Sztuki Programowania

Nowa specjalizacja na studiach podyplomowych

Studia podyplomowe o specjalności programowanie kierowane są do wszystkich, którzy chcą zdobyć lub pogłębić wiedzę i umiejętności z zakresu współczesnych języków, metod i technik, a także narzędzi służących do wytwarzania oprogramowania komputerowego. Umożliwią także uczestnikom przekwalifikowanie zawodowe lub powrót do zawodu.

Studia trwają trzy trymestry, łączna liczba godzin dydaktycznych wynosi aż 250. Każdy trymestr kończy się przygotowaniem i przedstawieniem projektu zaliczeniowego. Studia prowadzone są w trybie hybrydowym – około 60% zajęć prowadzonych jest online z wykorzystaniem internetowych platform interaktywnych, natomiast zajęcia stacjonarne są rejestrowane a w szczególnych wypadkach także transmitowane na żywo.

W trakcie studiów słuchacze zdobędą wiedzę oraz praktyczne umiejętności z zakresu analizy wymagań, projektowania i implementacji oprogramowania komputerowego. Od samego początku zajęcia będą odbywać się w formie warsztatowej – po wprowadzeniu niezbędnej teorii słuchacze będą realizowali zadania praktyczne, korzystając ze współczesnych narzędzi programistycznych. Dodatkowo mają do dyspozycji inne przedmioty oraz zajęcia warsztatowe z umiejętności miękkich, a także zajęcia z języka angielskiego zawodowego.

Kadra dydaktyczna składa się z najwyższej jakości praktyków, posiadających dużą widzę i doświadczenie zdobyte w trakcie kariery zawodowej oraz doświadczenie dydaktyczne:

Kierownikiem studiów jest mgr inż. Patryk Szczepański (LinkedIn)

Wykładowcy:

prof. dr hab. inż. Piotr Zaskórski

dr inż. Jacek Markus

dr inż. Paweł Figat

mgr inż. Marcin Iwanowski

mgr inż. Melchior Kozar

mgr inż. Marcin Pytlik

Szczegółowy program do pobrania poniżej:

Załącznik

Akademia Sztuki Programowania_program studiów (.excel)