Akademia Baz Danych

Nowa specjalizacja na studiach podyplomowych

Studia podyplomowe o specjalności bazy danych kierowane są do wszystkich, którzy pragną zdobyć lub pogłębić wiedzę i umiejętności z zakresu współczesnych baz danych, zarówno relacyjnych, obiektowych, jak również baz NoSQL.

Studia trwają trzy trymestry, łączna liczba godzin dydaktycznych wynosi aż 250. Każdy trymestr kończy się przygotowaniem i przedstawieniem projektu zaliczeniowego. Studia prowadzone są w trybie hybrydowym – około 60% zajęć prowadzonych jest online z wykorzystaniem internetowych platform interaktywnych, natomiast zajęcia stacjonarne są rejestrowane, a w szczególnych wypadkach także transmitowane na żywo.

W trakcie studiów słuchacze zdobędą wiedzę oraz praktyczne umiejętności z zakresu projektowania, programowania administracji oraz optymalizacji baz danych, a także zapoznają się z metodami, technikami i narzędziami do przetwarzania, analizy oraz wizualizacji danych. Od samego początku zajęcia będą odbywać się w formie warsztatowej – po wprowadzeniu niezbędnej teorii słuchacze będą realizowali zadania praktyczne, korzystając ze współczesnych silników baz danych i narzędzi. Program studiów oferuje dodatkowe przedmioty oraz zajęcia warsztatowe z umiejętności miękkich, a także zajęcia z języka angielskiego zawodowego.

Kadra dydaktyczna składa się z najwyższej jakości praktyków, posiadających dużą widzę i doświadczenie zdobyte w trakcie kariery zawodowej oraz doświadczenie dydaktyczne:

Kierownikiem studiów jest mgr inż. Patryk Szczepański (LinkedIn)

Wykładowcy:

dr inż. Jacek Markus

dr inż. Paweł Figat

inż. Michał Gołoś

mgr inż. Andrzej Ptasznik

mgr inż. Marcin Szeliga

mgr Piotr Waszkiewicz

mgr inż. Damian Widera

Szczegółowy program do pobrania poniżej:

WykładowcaPrzedmioty
mgr inż. Patryk Szczepański Seminarium projektowe
mgr Jacek MarkusProjektowanie relacyjnych baz danych
Projektowanie obiektowych baz danych
Bazy danych czasu rzeczywistego
dr inż. Paweł FigatRozszerzenia języka SQL
Metody dostępu do danych
Wizualizacja danych
inż. Michał GołośHurtownie danych
mgr inż. Andrzej PtasznikAnaliza danych
mgr inż. Marcin SzeligaOptymalizacja i strojenie relacyjnych baz danych
Administracja relacyjnymi bazami danych
Szyfrowanie danych
mgr Piotr WaszkieiwczBazy danych NoSQL
Procesy ETL
mgr inż. Damian WideraBazy danych w chmurze
Administracja obiektowymi bazami danych

Załącznik

Akademia Baz Danych program studiów (.pdf 586 KB)