Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki

Semestr 1.0 – studia magisterskie

REKRUTACJA NA ROK AKADEMICKI 2024/2025 


Zajęcia w semestrze 1.0 rozpoczynają się w marcu 2024 

Semestr 1.0 jest presemestrem 2-letnich (4-semestralnych) studiów II stopnia (magisterskie) na kierunku INFORMATYKA rozpoczynających się od października 2024.  

Studia na semestrze 1.0 są dają możliwość poznania uczelni, kierunku kształcenia Informatyka oraz własnych predyspozycji i oczekiwań, przy małym wymiarze godzinowym zajęć oraz bardzo niskim czesnym.  

OSOBY POSIADAJĄCE DYPLOM UKOŃCZENIA STUDIÓW I STOPNIA – TRYB STUDIÓW WYŻSZYCH


Osoby uprawnione do podjęcia studiów wyższych – które:

  • nie podjęły wcześniej decyzji o rozpoczęciu studiów po ukończeniu studiów I stopnia
  • planują zmienić nietrafnie wybrany wcześniej kierunek kształcenia lub uczelnię,
  • ukończyły studia I lub II stopnia, lub są w trakcie studiowania na kierunkach innych niż informatyka i chciałyby zmienić/uzyskać dodatkowe kwalifikacje w zawodzie
  • posiadają dyplom ukończenia studiów i decydują się na podjęcie studiów drugiego stopnia (magisterskich), by zdobyć kompetencje oferowane w ramach przedmiotów realizowanych w semestrze 1.0.

Wyżej wymienione osoby, po przejściu procedury rekrutacyjnej, uzyskują status studenta Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki z automatycznym prawem kontynuowania studiów na semestrze pierwszym w październiku 2024.

INNE OSOBY ZAINTERESOWANE UCZESTNICTWEM W SEMESTRZE 1.0 – TRYB WOLNEGO SŁUCHACZA


Osoby nieuprawnione do podjęcia studiów w trybie studiów wyższych (brak dyplomu ukończenia studiów I stopnia), które wyrażają wolę studiowania w trybie „wolnego słuchacza”

Osoby, które posiadają dyplom ukończenia studiów, ale decydują się na podjęcie studiów w trybie „wolnego słuchacza” (kursowym), by zdobyć kompetencje oferowane w ramach przedmiotów realizowanych w semestrze 1.0*.

Wyżej wymienione osoby, po przejściu procedury rekrutacyjnej, uzyskują status studenta – „wolnego słuchacza” Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki z możliwością kontynuowania studiów na semestrze pierwszym w październiku 2024 po uzyskaniu dyplomu ukończenia studiów I stopnia

Semestr 1.0 rozpoczyna się od marca 2024 i obejmuje następujące przedmioty: 

Cyberbezpieczeństwo systemów informatycznych – prowadzący Dariusz Chaładyniak

Podstawy Zarządzania prowadzący Andrzej Żyławski