Systemy teleinformatyczne

Zapraszamy do obejrzenia prezentacji specjalności Systemy teleinformatyczne

Studia II stopnia (magisterskie) o specjalności Systemy teleinformatyczne umożliwiają uzyskanie specjalistycznej wiedzy w tym zakresie kształcenia. Nauka na studiach magisterskich wymaga uprzedniego ukończenia studiów I stopnia (inżynierskich lub licencjackich) na kierunku informatyka lub innych studiów I stopnia.

Student tej specjalności nabywa wiedzę i umiejętności z zakresu ogólnych zagadnień informatyki, takich, jak:

 • Modelowanie i analiza systemów informatycznych
 • Przetwarzanie rozproszone
 • Zaawansowana inżynieria oprogramowania
 • Zaawansowane projektowanie obiektowe
 • Zaawansowane systemy baz danych
 • Eksploracja danych
 • Systemy mobilne
 • Podstawy zarządzania

Treści specjalizacyjne Systemów teleinformatycznych obejmują m.in:

 • Zaawansowane technologie sieci komputerowych
 • Zarządzanie usługami w systemach operacyjnych
 • Systemy i sieci teleinformatyczne
 • Bezpieczeństwo sieci teleinformatycznych
 • Zarządzanie systemem bezpieczeństwa informatycznego

Uzyskanie tytułu magistra w Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki jest potwierdzeniem zdobycia wykształcenia akademickiego i jest przepustką do samodzielnego kształtowania własnej kariery.

Opiekunem studiów jest dr inż. Dariusz Chaładyniak

Załączniki

Mgr_Systemy Teleinformatyczne plan studiów (.pdf 471 KB)