Więcej
>>> Strona główna >>> Uczelnia >>> O Uczelni >>> Kadra dydaktyczno-naukowa
Kontakt:
sztandar@wwsi.edu.pl

Kadra dydaktyczno-naukowa

Zajęcia dydaktyczne w Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki są prowadzone przez wysoko wykwalifikowanych wykładowców, posiadających w swoim dorobku osiągnięcia akademickie (publikacje, prace naukowo-badawcze, udział w konferencjach naukowych) jak również osiągnięcia o charakterze praktycznym (kierowanie lub udział w realizacji oraz implementacja projektów informatycznych). Nasi wykładowcy to profesorowie o uznanym dorobku akademickim oraz praktycy związani na co dzień z firmami branży IT, legitymujący się profesjonalnymi certyfikatami w zakresie kompetencji z różnych obszarów zastosowań informatyki (Microsoft Certified Technology Specialist,Microsoft Certified Systems Engineer, Microsoft Certified Systems Administrator, Microsoft Certified Systems Engineer, Microsoft Certified Systems Administrator, Microsoft Certified Professional,

Zobacz jak wykładowcy WWSI prowadzą zajęcia

Microsoft Certified Trainer, Cisco Certified Network Associate (CCNA), Cisco Certified Network Professional (CCNP),Instructor Cisco Certified Network Associate (CCNA), Instructor Cisco Certified Network Professional (CCNP) Cisco Certified Security Professional (CCSP) w ramach certyfikacji VPN and Security Certifications, 4011 Recognition (US NSA Security Cetrification), 4013 Recognition (US NSA Security Certification), PRINCE2® Foundation, Certified Lotus Specialist In Maintaining Domino R5/R6 Servers and Users, Certified Lotus Specialist In Domino R5 Designer Fundamentals i wiele innych). Posiadanie przez większość wykładowców zarówno dorobku akademickiego, jak również profesjonalnych umiejętności z zakresu ICT jest wyrazem ukierunkowania Uczelni na kształcenie praktyczne. Blisko 80% wykładowców to akademicy i jednoczenie praktycy zatrudnieni w firmach stosujących technologie ICT, specjaliści odpowiedzialni za nadzór, rozwój i eksploatację wewnątrz firmowych systemów informatycznych, którzy dzielą się ze studentami swoją wiedzą i doświadczeniami w trakcie prowadzonych zajęć

Państwowa Komisja Akredytacyjna w czasie wizytacji przeprowadzonej w Uczelni w dniach 24-25 maja 2013 oceniła kadrę dydaktyczno-naukową Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki na najwyższą ocenę:

Wyróżniającą
jako jedną z 9 uczelni w Polsce

Kryterium oceny cząstkowej Ocena
Koncepcja rozwoju kierunku W pełni
Cele i efekty kształcenia oraz system weryfikacji W pełni
Program studiów W pełni
Zasoby kadrowe Wyróżniająco
Infrastruktura dydaktyczna W pełni
Prowadzenie badań naukowych Wyróżniająco
System wsparcia studentów w procesie uczenia się W pełni
Wewnętrzny system zapewniania jakości W pełni
Ocena końcowa Pozytywna

Zobacz pełną ocenę kadry naukowo-dydaktycznej WWSI przez PKA tutaj

 

 

Aktualny wykaz pracowników dydaktyczno-naukowych zatrudnionych w Uczelni:

L.p Nazwisko i imię Specjalności Wykładane przedmioty
1. prof. dr hab. inż. Galwas Bogdan elektronika,
informatyka
Techniki transmisji sygnałów cz.1, cz.2
Wybrane zagadnienia teleinformatyki
2. prof. dr hab. inż. Łuba Tadeusz informatyka, telekomunikacja Eksploracja danych
Data Mining
3. prof. dr hab. inż. Sienkiewicz Piotr automatyka i robotyka,
informatyka,
Historia informatyki
Modelowanie i analiza systemów informatycznych
Prawne aspekty informatyki
4. prof. dr hab. inż. Winnicki Ireneusz geodezja i kartografia,
matematyka,
informatyka
Algebra liniowa z geometrią analityczną cz.1, cz.2
Analiza matematyczna
5. prof. dr hab inż. Zaikin Oleg informatyka Zaawansowane systemy baz danych
Advanced Database Systems
Matematyka dyskretna
6. prof. dr hab. inż. Zaskórski Piotr informatyka,
nauki o obronności
Systemy informatyczne zarządzania
Metody i techniki projektowania systemów informatycznych
Inżynieria integracji usług informatycznych
Ewaluacja i walidacja projektów
7. prof. dr hab. Maciej Sysło informatyka
matematyka
Matematyka dyskretna
8.
dr hab. inż. Gniazdowski Zenon, prof. WWSI elektronika,
informatyka
Matematyka dyskretna
Eksploracja danych
Algorytmy i struktury danych
Technika cyfrowa cz.1, cz.2
9. dr hab. Edith Elkind informatyka Przedmiot monograficzny I:
Monographic Lecture I:Strategic Reasoning
Przedmiot monograficzny II:
Monographic Lecture II: Introduction to Multi-Agent Systems
Przedmiot monograficzny III:
Monographic Lecture III: Methods and Techniques of Project Management
10. dr hab. Emma Kusztina prof. WWSI matematyka Zarządzanie wiedzą w systemach informacyjnych
11. dr hab. Grabowski Michał, prof. WWSI informatyka
matematyka
Zaawansowane projektowanie obiektowe
Advanced Object-Oriented Design
Języki i paradygmaty programowania
12. dr hab. Przymusiński Teodor, prof. WWSI informatyka,
matematyka
Wprowadzenie do sieci neuronowych i ich zastosowań
13. dr Zadrozny Wlodek, prof. WWSI matematyka
informatyka
Elementy sztucznej inteligencji cz.1, cz.2, cz.3, cz.4, cz.5, cz.6
14. dr inż. Chaładyniak Dariusz geodezja i kartografia
informatyka
Systemy i sieci teleinformatyczne
Technologie sieciowe
Architektura systemów komputerowych
15. dr inż. Figat Paweł informatyka Generatory aplikacji
Metody numeryczne
Zaawansowane systemy baz danych
16. dr inż. Figielska Ewa automatyka i robotyka,
informatyka
Podstawy programowania
Algorytmy i struktury danych
Zaawansowane projektowanie obiektowe
Advanced Object-Oriented Design
Eksploracja danych
Data Mining
Metody programowania
17. dr inż. Janowski Robert telekomunikacja,
informatyka
Systemy mobilne
Mobile Systems
18. dr inż. Kopciał Piotr telekomunikacja,
informatyka
Podstawy elektrotechniki, elektroniki i miernictwa
Podstawy fizyki
19. dr inż. Krzemienowski Adam informatyka

Przetwarzanie rozproszone
Distributed Processing

20. dr inż. Łabuda Waldemar automatyka i robotyka,
informatyka
Metodyki zarządzania projektami
Podstawy inżynierii oprogramowania
Zaawansowana inżynieria oprogramowania
Advanced Software Enginnering
Modelowanie i analiza systemów informatycznych
Information System Modeling and Analysis
21. dr inż. Madziar Krzysztof elektronika Podstawy elektrotechniki, elektroniki i miernictwa
22. dr inż. Malinowski Tomasz informatyka Technologie sieciowe
Projekt indywidualny i zespołowy
Zarządzanie sieciami teleinformatycznymi
Inżynieria systemów teleinformatycznych
23. dr inż. Markus Jacek agronomia,
informatyka
Hurtownie danych i systemy OLAP
Eksploracja danych
Projektowanie procesu raportowania dla potrzeb analizy danych
Elementy administracji baz danych
24. dr inż. Michalak Tomasz informatyka Przedmiot monograficzny I:
Monographic Lecture I: Cooperative Game Theory
Przedmiot monograficzny II:
Monographic Lecture II: Team Games
Przedmiot monograficzny III:
Monographic Lecture III: Introduction to FinTech
25. dr inż. Miszczak Robert zarządzanie systemami informacyjnymi,
informatyka
Grafika komputerowa i wizualizacja
26. dr inż. Pałka Dariusz nauki o obronności,
informatyka
Systemy informatyczne zarządzania
Ewaluacja i walidacja projektów
Modele i systemy projektowania
Metodyki zarządzania projektami
27. dr inż. Przybyliński Piotr nauki o obronności
systemy komputerowe
informatyka
Systemy informacji przestrzennej
28. dr inż. Supernak Szymon geodezja i kartografia,
informatyka
Oprogramowanie użytkowe
Metody i techniki projektowania systemów informatycznych
Modele i systemy projektowania
Projekt indywidualny
29. dr inż. Wieleba Ryszard nauki o obronności,
informatyka
Bazy danych
Elementy sztucznej inteligencji
Systemy symulacyjne i eksperckie w projektowaniu
30. dr Rudak Leszek Matematyka Matematyka dyskretna
31. mgr inż.Bartkowiak Andrzej informatyka

Zarządzanie usługami IT

IT Service Management and IT Quality Management
Methodologies based on Best Practices and
Industry Standards (ITIL®, ISO-IEC 20000 /22301 FitSM)
Knowledge Management model.
ITSM automation tools examples.

Service Integration and Management / Supplier
Relationship & Performance Management
Methodologies based on Industry Models
(SIAM® & Supplier Management standards).
Supporting and reporting tools examples

Agile Project Management Methodologies (AgileScrum®, DevOps, Product Owner)
Zarządzanie projektem informatycznym - metodyka Agile SCRUM®
ITIL® - IT Infrastructure Library
Projektowanie niezawodnych Usług IT na bazie Systemów Zarządzania zgodnych z wymogami Norm ISO/IEC 20000/27001/22301

Agile Scrum, DevOPs, Product Owner

SIAM,Supplier Management

32. mgr inż. Iwanowski Marcin informatyka Podstawy technologii internetowych
Projektowanie i implementacja aplikacji internetowych
Projekt zespołowy
Analiza danych w języku Python
33. mgr inż. Januszewicz Piotr informatyka Wykrywanie i analiza zagrożeń w sieci Internet
34. mgr inż. Kopczyński Jarosław informatyka Systemy operacyjne
35. mgr inż. Krzysztof Mielnicki informatyka Systemy operacyjne
36. mgr inż. Ireneusz Lewicki informatyka Systemy operacyjne
37. mgr inż. Piwowarski Mariusz elektronika, telekomunikacja,
informatyka
Podstawy elektrotechniki, elektroniki i miernictwa
38. mgr Podlewska Renata informatyka Zarządzanie usługami IT
Zarządzanie projektem informatycznym - metodyka Agile SCRUM®
Projektowanie niezawodnych Usług IT na bazie Systemów Zarządzania zgodnych z wymogami Norm ISO/IEC 20000/27001/22301
39. mgr Politowicz Krzysztof informatyka Project Management Methodologies for large projects
(Prince2®, Prince2 Agile, Togaf)
Agile project management Methodologies
(Agile Scrum, DevOps, Product Owner)
40. mgr inż. Ptasznik Andrzej meteorologia,
bazy danych
informatyka
Bazy danych
Języki i paradygmaty programowania
Projekt zespołowy
Przetwarzanie rozproszone
Warsztaty projektowania baz danych i integracji usług
41. mgr inż. Ptasznik-Kisieliński Waldemar systemy informatyczne,
informatyka
Języki i paradygmaty programowania
Projekt zespołowy
Podstawy programowania
42. mgr inż. Pyzik Wiesław elektronika i telekomunikacja
informatyka
Projekt zespołowy
Systemy teleinformatyczne
Inżynieria systemów teleinformatycznych
43. dr inż. Tomasz Siemek informatyka Chmura obliczeniowa
Agile Scrum, DevOPs, Product Owner exe.
SIAM, Supplier Management
44. mgr Smaga Szymon informatyka Podstawy programowania
Technologie internetowe
Metody programowania
Oprogramowanie użytkowe
Cyfrowa reprezentacja dźwięku i obrazu
Analiza obrazów i sygnałów mowy
45. mgr inż. Skibniewski Łukasz informatyka Bezpieczeństwo sieci teleinformatycznych
Zarządzanie usługami w systemach operacyjnych
46. mgr inż. Stankiewicz Jerzy elektronika,
informatyka
Bazy danych
Oprogramowanie użytkowe
47. mgr Stolecki Grzegorz informatyka Bezpieczeństwo teleinformatyczne
48. mgr Szeliga Marcin informatyka Bazy danych
49. mgr inż. Szczepański Patryk informatyka

Advanced Database Systems-lab

Advanced Object-Oriented Design

50. mgr inż. Wacnik Józef informatyka Zaawansowane technologie sieci komputerowych
Technologie sieciowe
Inżynieria systemów teleinformatycznych

51.

mgr inż. Wieteska Michał informatyka Zarządzanie systemem bezpieczeństwa informatycznego
Systemy operacyjne
Zarządzanie usługami w systemach operacyjnych
52. mgr Anna Zegarowska matematyka Algebra liniowa z geometrią analityczną
53. mgr inż. Zegarowski Tadeusz elektrotechnika
informatyka
Algebra liniowa z geometrią analityczną
Metody probabilistyczne i statystyka
Analiza matematyczna
54. mgr Drażba Kazimierz fizyka Podstawy fizyki
55. mgr Iwaszko Michał Prawo Zarządzanie bezpieczeństwem informacji według normy ISO/IEC 27001
56. inż. Boniecki Maciej informatyka Koło naukowe miłośników algorytmów
57. mgr Hordejuk Katarzyna filologia angielska Język angielski
58. mgr Burzyńska-Ellis Justyna filologia angielska Język angielski
59. mgr Skorupa-Domagała Agnieszka filologia angielska Język angielski
60. mgr Miladinović-Szewczyk Kinga filologia angielska Język angielski
61. mgr Tkacz-Sawicka Aleksandra filologia angielska Język angielski
62. Papros Karolina filologia angielska Język angielski
63. Winiszewska Karolina filologia angielska Język angielski
64. mgr Buczyński Paweł prawo Prawne aspekty informatyki
65. mgr Cieślak Ewa ekonomia pracy,
polityka społeczna
Podstawy przedsiębiorczości
Etyka zawodu
66. mgr Przybysz Michał zarządzanie zasobami informacyjnymi
turystyka i rekreacja
Staże zawodowe

 

Konferencja Programowa WWSI, Olsztyn 2013

 

Kadra dydaktyczno – naukowa uczelni, seminarium szkoleniowe w Krakowie

mgr inż. Andrzej Bartkowiak

mgr inż. Andrzej Bartkowiak - ITIL® Expert, ITIL® Service Manager, ITIL® Practitioner, ISO/IEC 20000 Consultant/Manager. Audytor wiodący systemów zarządzania ISO/ISEC 20000, ISO 27001, ISO 14001.
Audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Ciągłością Działania ISO 22301.
Certyfikowany Inspektor Ochrony Danych. Od 2011 właściciel B-Option (projekty, audyty, szkolenia, doradztwo IT) ,
Jest akredytowanym trenerem ITIL® SIAM® VeriSM™ AgileScrum®. Posiada również certyfikaty w zakresie zarządzania Projektami PRINCE2® (Practitioner) oraz Ochrony Danych (Osobowch zgodne z RODO)
Osobowość Roku 2011 "Lider Wsparcia" Help Desk Institute Polska. Juror Konkursu HDI Polska "Lider Wsparcia" Współzałożyciel i członek IT Service Management Forum Polska.
Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w zarządzaniu infrastrukturą i usługami IT, jako dyrektor odpowiedzialny za obsługę i eksploatację systemów oraz wsparcie środowiska użytkownika. Wdrożył pierwszy w polskiej instytucji finansowej certyfikowany na zgodność z Normą ISO/IEC 20000 System Zarządzania Usługami IT.

Boniecki Maciej

inż. Maciej Boniecki

m.boniecki[(at)]gmail.com

Inż. Maciej Boniecki - tytuł inżyniera uzyskany w 2010 roku w WWSI, specjalizacja inżynieria oprogramowania

Były reprezentant uczelni w Akademickich Mistrzostwach Polski w Programowaniu Zespołowym oraz w ACM Central European Programming Contest, obecnie trener reprezentacji WWSI.

Organizator AlgoLigi, Mistrzostw Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki w Programowaniu, Zawodów IT Szkoły w Programowaniu, WWSI Open oraz Wiosennych Zawodów Programistycznych.

Laureat stypendium naukowego II i III stopnia oraz stypendium specjalnego za działalność na uczelni.

W 2007 r. pracował jako redaktor serwisu internetowego CHIP Online. W latach 2011 - 2015 pracował jako programista w Getin Noble Bank, obecnie jest Scrum Masterem w tej firmie. Oprócz tego w ramach wolontariatu brał udział w zamkniętych technicznych beta testach oprogramowania firm Microsoft oraz Symantec m.in. Windows Vista, Windows 7.

Współautor artykułu "Wprowadzenie w rozwiązywanie konkursowych zadań programistycznych" (Zeszyty Naukowe Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki, Zeszyt 3/2009).

mgr Paweł Buczyński

pbuczynski[(at)]poczta.wwsi.edu.pl

mgr Paweł Buczyński – od 2001 r. magister prawa, specjalność – prawo podatkowe, tytuł nadany w 2001r.

Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej, IT, prawie dotyczącym e-commerce.

Praktyk prawa, radca prawny z Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywał zarówno w warszawskim oddziale dużej amerykańskiej kancelarii prawnej jak i w kilku krajowych kancelariach obsługujących duże podmioty gospodarcze. W ramach praktyki zajmował się obsługą prawną podmiotów z branży IT, TMT oraz wydawniczej. Obecnie prowadzi praktykę w ramach własnej indywidualnej kancelarii radcy prawnego. Prowadzi również negocjacje umów licencyjnych oraz sporów sądowych pomiędzy podmiotami gospodarczymi w tym z zakresu prawa własności intelektualnej.

Zainteresowania: psychologia, podróże, sport: żeglarstwo, trekking, jeździectwo.

Cieślak Ewa

mgr Ewa Cieślak

ecieslak[(at)]poczta.wwsi.edu.pl

mgr Ewa Cieślak – absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Wydziału Ekonomiczno-Społecznego, w roku 1993 uzyskała tytuł magistra. W roku 1992 uzyskała Certyfikat Ministerstwa Współpracy Gospodarczej z zagranicą – egzamin resortowy z języka angielskiego. W 2003r. ukończyła Studia Podyplomowe - Informatyka dla nauczycieli (Wydz. Matematyki i Informatyki UW).

W latach 2000-2003 wykonywała prace związane z rynkiem pracy, w ramach których przeprowadzona została ankieta, dotycząca nomadyczności i mobilności zawodowej. Na podstawie jej wyników powstał artykuł pt: "Czy warto dziś inwestować w wiedzę, by rynek pracy stanął przed nami otworem? oraz referat i prezentacja pt: "Zatrudnienie i praca w gospodarce opartej na wiedzy" (przedstawione podczas konferencji naukowej w 2003r.).

W latach 1993-1995 była uczestnikiem projektu Know-how (we współpracy z przedstawicielami wydziału edukacji w Anglii). 2001-2003 r. była wykładowcą w Wyższej Szkole Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie. Od 2006 r. do chwili obecnej jest wicedyrektorem i nauczycielem informatyki w Gimnazjum.

Mgr Ewa Cieślak jest laureatką Nagrody Prezydenta Miasta Otwocka za szczególne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze (2008r., 2012r., 2015r.).

Chaładyniak Dariusz

dr inż. Dariusz Chaładyniak

dchalad[(at)]poczta.wwsi.edu.pl

dr inż. Dariusz Chaładyniak – ukończył Wojskową Akademię Techniczną z wyróżnieniem, ukończył studia podyplomowe w Politechnice Warszawskiej w zakresie telekomunikacji, informatyki i zarządzania z wynikiem bardzo dobrym, stopień doktora nauk technicznych w specjalności geoinformatyka został mu nadany w Wojskowej Akademii Technicznej w 2002 roku.

Specjalizuje się w zakresie budowy i działania współczesnych systemów i sieci teleinformatycznych, bezpieczeństwa sieciowego, architektury systemów komputerowych oraz metod przetwarzania równoległego i rozproszonego. W obszarze zainteresowań dr. Chaładyniaka leżą ponadto zagadnienia faktoryzacji liczb oraz możliwości komputerów kwantowych w tym zakresie. Jest autorem i współautorem ponad 50 artykułów naukowych. Swoje publikacje prezentuje na konferencjach zagranicznych i krajowych. Interesuje się naukami ścisłymi oraz kulturą dalekiego wschodu. Jego największe pasje to informatyka, matematyka i sport.

Chojnacki Andrzej

dr hab. inż. Andrzej Chojnacki, prof. WWSI

achojnacki[(at)]poczta.wwsi.edu.pl

dr hab. inż. prof. WWSI – magister inżynier cybernetyk – Wydział Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej, tytuł zawodowy uzyskał w 1970 r., doktor nauk technicznych w dyscyplinie naukowej informatyka, stopień naukowy nadany w 1977 r., doktor habilitowany nauk technicznych w dyscyplinie naukowej automatyka i robotyka, specjalność – inżynieria systemów, stopień naukowy nadany w 1987 r.

Specjalizuje się w szeroko rozumianych badaniach operacyjnych, a zwłaszcza w zagadnieniach: modelowanie matematyczne, planowanie i symulacja działań, organizacja ruchu w systemach transportowych, grafika komputerowa w zastosowaniach, teoria modelowania matematycznego w badaniach operacyjnych, analiza systemów logistycznych, teoria sieci pojemnościowych.

Jest autorem 61 prac opublikowanych. Kierował wieloma pracami naukowymi w tym finansowanymi przez Komitet Badań Naukowych. Jest promotorem czterech obronionych rozpraw doktorskich w dyscyplinie naukowej informatyka. Był członkiem Komitetu Transportu PAN oraz Komitetu Automatyki i Robotyki PAN. Był jednym z założycieli Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych i wieloletnim zastępcą jej przewodniczącego.

mgr Kazimierz Drażba

kdrazba[(at)]poczta.wwsi.edu.pl

mgr Kazimierz Drażba – od 1983 r. absolwent Uniwersytetu Warszawskiego Wydziału Fizyki, w zakresie fizyki.

Figielska Ewa

dr inż. Ewa Figielska

efigielska[(at)]poczta.wwsi.edu.pl

dr inż. Ewa Figielska – absolwentka Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych PW, stopień naukowy doktora nauk technicznych w zakresie automatyki i robotyki uzyskała w 2002 r.

W badaniach naukowych koncetruje się na rozwijaniu algorytmów wykorzystujących m.in. techniki programowania matematycznego, metody ewolucyjne i inteligencję rojową dla rozwiązywania trudnych problemów optymalizacji dyskretnej spotykanych w systemach komputerowych i przemysłowych, w szczególności problemów szeregowania zadań z uwzględnieniem ograniczeń zasobowych. Interesuje się również zastosowaniem algorytmów inspirowanych naturą w systemach rozpoznawania mowy i w eksploracji danych.

Dr inż. Ewa Figielska jest autorem i współautorem 30 publikacji naukowych.

Figat Paweł

dr inż. Paweł Figat

pfigat[(at)]poczta.wwsi.edu.pl

dr inż. Paweł Figat - doktor nauk technicznych w zakresie informatyki, specjalność – systemy wspomagania decyzji, stopień naukowy nadany w 2007 r.

W obszarze zainteresowań dr Figata leżą zagadnienia związane z tematyką komputerowego wspomagania decyzji. Pozostała działalność skupia się wokół zajęć dydaktycznych w tematyce związanej z projektowaniem i wytwarzaniem oprogramowania, generatorami aplikacji, metodami numerycznymi, teorii algorytmów, struktur danych i złożoności oraz systemami zarządzania bazami danych.

Wiedzę teoretyczną uzupełnia praktycznym doświadczeniem nabywanym podczas pracy w Instytucie Ochrony Środowiska - Państwowym Instytucie Badawczym na stanowisku kierownika Zespołu Systemów Informatycznych.

Galwas Bogdan

prof. dr hab. inż. Bogdan Galwas

bgalwas[(at)]poczta.wwsi.edu.pl

prof. dr hab. inż. Bogdan Galwas – doktor nauk technicznych, stopień naukowy nadany w 1969 r., doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie elektroniki mikrofalowej, stopień naukowy nadany w 1976 r., tytuł profesora nadzwyczajnego nauk technicznych nadany w 1986 r.

Prof. Bogdan Galwas swoją aktywność naukową w obszarze Informatyki koncentruje na opracowywaniu metod i narzędzi informatyki wspomagających proces edukacji. Szczegółowe cele obejmują m.in.: opracowanie narzędzi platformy edukacyjnej wspomagającej proces dydaktyczny studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, opracowanie narzędzi informatycznych wykorzystywanych w nowych formach podręczników elektronicznych, opracowanie oprogramowania wykorzystywanego w egzaminowaniu i sprawdzaniu postępów kształcenia na odległość.

Twórca Ośrodka Kształcenia na Odległość OKNO oraz modelu kształcenia przez Internet SPRINT, inicjator cyklu konferencji "Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka".

Dorobek edukacyjny prof. Bogdana Galwasa to ponad 150 artykułów i komunikatów naukowych z elektroniki i fotoniki mikrofalowej, 70 artykułów i referatów zaproszonych z zakresu metodyki i technik e-edukacji, 9 monografii i podręczników oraz 9 patentów.

Jest członkiem Komitetu Prognoz Polskiej Akademii Nauk (od 2009 roku pełni funkcję sekretarza naukowego) oraz założycielem Polskiego Towarzystwa Naukowego Edukacji Internetowej (PTNEI), od 2008 roku Prezesem Zarządu Towarzystwa.

W 2010 roku otrzymał Nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za całokształt dorobku naukowego.

GaworskiArtur

mgr Artur Gaworski

agaworski[(at)]poczta.wwsi.edu.pl

mgr Artur Gaworski – absolwent Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Wydziału Wychowania Fizycznego, licencjat w zakresie wychowanie fizyczne (1999 r.). Stopień magistra uzyskał w 2001 r. w zakresie specjalności trenerskiej również na AWF w Warszawie.

Nauczyciel mianowany.

Posiada dyplomy i uprawnienia z zakresu: menadżera sportu, gimnastyki korekcyjnej, fitnessu-ćwiczeń siłowych, boksu oraz posiada licencję trenerską Polskiego Związku Piłki Nożnej "B".

Nauczyciel z piętnastoletnim stażem w klasach sportowych i ogólnorozwojowych szkół ponadpodstawowych i policealnych oraz wykładowca, trener sportów walki (samoobrony) i piłki nożnej w szkołach wyższych.

W latach 2001-2015 trener i nauczyciel w klasach sportowych Legii Warszawa w XXXIX LO im. Lotnictwa Polskiego w Warszawie. Od 2015 nauczyciel i trener w Zespole Szkół nr 118 w Warszawie, a także wykładowca i trener w Collegium Studium Rehabilitacji, Psychologii i Polityki Społecznej oraz Collegium Studium Polityki Społecznej w Warszawie.

Gniazdowski Zenon

dr hab. inż. Zenon Gniazdowski, prof. WWSI

zgniazdowski[(at)]wwsi.edu.pl

dr hab. inż. prof. WWSI Zenon Gniazdowski – doktor nauk technicznych, stopień naukowy nadany w 1991 r., doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie elektroniki, stopień naukowy nadany w 2006 r.

Do 2010 r. zajmował się wykorzystaniem technik i narzędzi informatycznych opartych głównie o metodę elementu skończonego, służących do modelowania zjawisk fizycznych i optymalizacji konstrukcji mikro- i nano-przyrządów.

Obecnie specjalizuje się w zagadnieniach z obszaru eksploracji danych, takich jak geometryczna interpretacja niektórych statystyk, anizotropia danych oraz redukcja wymiaru w metodzie składowych głównych.

Grabowski Michal

dr hab. Michał Grabowski, prof. WWSI

mgrabowski[(at)]poczta.wwsi.edu.pl

dr hab. prof. WWSI Michał Grabowski – doktor nauk matematycznych, stopień naukowy nadany w 1975 r., doktor habilitowany nauk matematycznych w zakresie informatyki, stopień naukowy nadany w 1993 r.

Zainteresowania naukowe prof. Michała Grabowskiego dotyczą teorii systemów uczących się (machine learning'u) i algorytmów klasyfikacji. Jego obecne badania koncentrują się na wsparciu, jakie niektórym algorytmom machine learning'u dają metryki i funkcje podobieństwa na danych będących kombinacjami danych ciągłych i dyskretnych.

Hordejuk Katarzyna

mgr Katarzyna Hordejuk

khordejuk[(at)]wwsi.edu.pl

mgr Katarzyna Hordejuk – absolwentka filologii angielskiej Uniwersytetu Warszawskieg

Robocik WWSI