Więcej
>>> Strona główna >>> Sztandar Uczelniany
Kontakt:
sztandar@wwsi.edu.pl

Sztandar Uczelniany

Szanowni Państwo,

Pracownicy, Absolwenci, Studenci, Przyjaciele Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki (dawniej Mila College),

Jak informowaliśmy Państwa wcześniej dla uczczenia 10 jubileuszowego roku działalności społeczność akademicka naszej Uczelni postanowiła ufundować sztandar Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki. Sztandar „to znak państwa, jednostki wojskowej, instytucji, szkoły, stowarzyszenia; sztandar, istnieje tylko w jednym egzemplarzu” (encyklopedia PWN). Sztandar tradycyjnie jest symbolem, z którym dana społeczność się identyfikuje jako wyrazem jej dokonań, aspiracji i dążeń.

Społeczność akademicka Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki to Ci, którzy na przestrzeni wielu lat budowali niepowtarzalną tożsamość Policealnego Studium im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich oraz Policealnego Studium Informatycznego Mila College z siedzibą przy ul. Miłej. To Ci, którzy wykładali, pracowali oraz studiowali, pracują, studiują i będą studiować w Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki (dawniej Mila College). To również sympatycy, przyjaciele Szkoły oraz osoby i instytucje, które w różnej formie wspierały i nadal wspierają naszą działalność.

Zwracamy się do tych wszystkich, dla których tradycje i przyszłość Uczelni są ważne o wsparcie zbiórki publicznej na sfinansowanie uczelnianego sztandaru Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki.

Dokonanie wpłaty w dowolnej uznanej przez Państwa kwocie będzie dla nas potwierdzeniem tego, że identyfikują się Państwo z tradycją edukacji informatycznej instytucji, która nieprzerwanie i konsekwentnie jest budowana od ponad 40 lat.

Tych z Państwa, którzy zechcą wesprzeć tę szczytną ideę prosimy o dokonanie wpłaty w dowolnej uznanej przez Państwa wysokości na specjalne konto bankowe o numerze: 07124010531111001026025989 z dopiskiem „sztandar uczelniany” i jednoczesne poinformowanie nas o wpłacie drogą mailową na adres: sztandar[(at)]wwsi.edu.pl wraz z informacją czy wyrażają Państwo zgodę na zamieszczenie swojego imienia i nazwiska w Internetowej Księdze Fundatorów Sztandaru. Prosimy o dokonanie wpłaty w nieprzekraczalnym terminie do 30 września 2009 r. (w tym dniu upływa termin ważności pozwolenia udzielonego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na przeprowadzenie zbiórki publicznej). Wszelkie wpłaty wniesione na konto po tym terminie nie będą mogły być przyjęte.

Dla przeprowadzenia zbiórki został powołany specjalny komitet, którego przewodniczącym jest Pan Dariusz Majka a w jego skład wchodzą przedstawiciele społeczności WWSI.

WSZYSTKIE osoby, które zechcą wesprzeć naszą zbiórkę i wyrażą na to zgodę uhonorujemy wpisem (bez podawania wysokości wpłaty) w specjalnej Internetowej Księdze Fundatorów Sztandaru Uczelnianego Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki.

Podkreślamy raz jeszcze, że najważniejszy jest sam Państwa udział w zbiórce a nie wysokość dokonanej wpłaty.

Bardzo prosimy o przekazanie tej wiadomości tym wszystkim, którzy mogą nią być zainteresowani, a do których z różnych względów może ona nie dotrzeć (prosimy są ewentualne dokonywanie wpisów na forach internetowych, na Państwa stronach prywatnych lub firmowych oraz o wszelkie formy przekazu ustnego i elektronicznego). Będziemy wdzięczni za każdą pomoc z Państwa strony.

Z wyrazami szacunku
Andrzej Żyławski
1 września 2009 r.

Robocik WWSI