Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki

Akademickie studia podyplomowe ‒ mgr inż. Patryk Szczepański

Wystąpienie mgr. inż. Patryka Szczepańskiego pt. „Akademickie studia podyplomowe” podczas Konferencji Programowej WWSI w Lublinie, wrzesień 2022