Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej Zgadzam się
>>> Strona główna >>> Archiwum wiadomości >>> Zobacz jakie możesz mieć wynagrodzenie po WWSI

Zobacz jakie możesz mieć wynagrodzenie po WWSI

2014-06-30 10:53:35

Branża IT najlepiej opłacana

Po raz kolejny sektor IT okazał się najlepiej opłacaną branżą - wynika z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń przeprowadzonego przez firmę Sedlak & Sedlak w 2013 roku.

Zgodnie z sondażem przeprowadzonym w maju 2014 roku wśród absolwentów studiów inżynierskich, WWSI, którzy kontynuują w WWSI studia II stopnia (magisterskie), ich średnie miesięczne wynagrodzenie kształtuje się na poziomie 6900 PLN.

O wynagrodzeniach w IT

Z obserwacji rynku wynagrodzeń wynika, że informatycy to jeden z najlepiej opłacanych zawodów. Co więcej popyt na pracowników IT od lat jest bardzo duży nie tylko w samej branży IT, ale również w innych gałęziach gospodarki. Ten fakt sprawia, że osoby, które ukończyły studia informatyczne nie powinny mieć problemów ze znalezieniem pracy. 

Z raportu wynika, iż niezależnie od koniunktury gospodarczej i pomimo kryzysu, osoby pracujące w IT nie powinny mieć powodów do narzekań. Prawie co drugi informatyk w 2013 roku zarabiał więcej niż rok wcześniej. Jedynie 8% respondentów przyznało, że ich wynagrodzenie całkowite uległo zmniejszeniu. Dane na temat zmiany wynagrodzeń pracowników IT w 2013 roku w stosunku do roku poprzedniego zaprezentowano na wykresie 1.

Wykres 1. Zmiana wysokości wynagrodzeń pracowników IT 
w 2013 roku w stosunku do roku poprzedniego


Źródło: Raport „Wynagrodzenia na stanowiskach IT w 2013 roku”, Sedlak & Sedlak, 2014

Wynagrodzenie w branży IT w poszczególnych województwach (w PLN)

Wynagrodzenia w branży IT były wyraźnie zróżnicowane pomiędzy województwami. Najwyższe wynagrodzenia otrzymywali informatycy z województwa mazowieckiego, gdzie mediana w omawianej branży wyniosła 7 800 PLN. W pozostałych województwach zarobki były zdecydowanie mniejsze. Przeciętne wynagrodzenie powyżej 6 000 PLN otrzymywali jeszcze informatycy z Małopolski (6 500 PLN), województwa dolnośląskiego (6 200) i pomorskiego (6 100 PLN). W pozostałych rejonach mediana wynosiła maksymalnie 5 000 PLN. 

Wykres 1. Wynagrodzenie w branży IT w poszczególnych województwach (w PLN)

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2012 roku

Wynagrodzenie w branży IT w firmach o różnej wielkości (w PLN)

Poza różnicami, które uwidoczniły się na poziomie województw, znaczne rozbieżności w wynagrodzeniach zauważamy w przedsiębiorstwach różnej wielkości. Najmniejsi pracodawcy oferowali przeciętnie 3 900 PLN, natomiast w dużych firmach (zatrudniających 1 000 i więcej osób) mediana wynagrodzeń wynosiła 7 000 PLN. 

Tabela 1. Wynagrodzenie w branży IT w firmach o różnej wielkości (w PLN)

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2012 roku

Wynagrodzenia informatyków w zależności od zajmowanego szczebla organizacyjnego

Branża IT nie różni się od innych tym, że wraz z wyższym szczeblem organizacji zarobki były wyższe. Szeregowi pracownicy zarabiali 3 500 PLN, ale już zarobki osób na stanowiskach specjalistycznych wynosiły 6 000 PLN. Przeciętnie wynagrodzenie kierowników w omawianej branży wynosiło 8 700 PLN. Więcej zarabiali tylko dyrektorzy i przedstawiciele zarządu. Mediana ich wynagrodzeń wyniosła 15 000 PLN. Była więc ponad 4-krotnie wyższa niż pracowników szeregowych, a 2,5-krotnie przewyższyła wynagrodzenie specjalistów. 

Wykres 2. Mediana wynagrodzenia całkowitego brutto pracowników IT
na różnych szczeblach zatrudnienia (w PLN)


Źródło: Raport „Wynagrodzenia na stanowiskach IT w 2013 roku”, Sedlak & Sedlak, 2014

 

Wynagrodzenia informatyków w wybranych branżach

W 2013 roku pracownicy IT zatrudnieni w przedsiębiorstwach bezpośrednio związanych z technologiami informatycznymi otrzymywali wynagrodzenie o 37% niższe od ich kolegów z branży ubezpieczeń. Pensję wyższą niż w branży IT informatycy otrzymywali również w bankowości (o 40%) oraz w telekomunikacji (o 21%). Fakt ten potwierdzał się również w przypadku wynagrodzeń na wybranych stanowiskach w tych branżach. 

Tabela 1. Mediana wynagrodzenia całkowitego na wybranych stanowiskach
w bankowości, IT oraz telekomunikacji w 2013 roku (brutto, w PLN)


Źródło: Raport „Wynagrodzenia na stanowiskach IT w 2013 roku”, Sedlak & Sedlak, 2014

Wycena kompetencji IT

Spośród 25 uwzględnionych w raporcie różnych języków programowania najwyżej wyceniana w 2013 roku była znajomość języka ABAP (9 800 PLN). Płace niższe o 920 PLN otrzymywały osoby posługujące się Perl’em. Co najmniej 75% informatyków znających języki HTML/CSS, czy PHP zarabiała 3 500 PLN lub więcej. 

Wykres 3. Wynagrodzenia osób znających różne języki programowania (w PLN)

Źródło: Raport „Wynagrodzenia na stanowiskach IT w 2013 roku”, Sedlak & Sedlak, 2014

Certyfikaty

W prezentowanym raporcie uwzględniono informacje na temat wynagrodzeń osób, które posiadały różne certyfikaty. Pisemne potwierdzenie posiadanych umiejętności miało wymierny wpływ na poziom zarobków informatyków. Pracownicy IT legitymujący się certyfikatem PRINCE2 (Projects in a Controlled Environments) zarabiali w 2013 roku 10 500 PLN, a certyfikatem ITIL (Information Technology Infrastructure Library) – 9 300 PLN. 
O 300 PLN mniej zarabiały osoby, których umiejętności w zakresie obsługi platformy Java były potwierdzone certyfikatem SCJP (Sun Certified Java Programmer). Płace na poziomie 9 000 PLN otrzymywało również co najmniej 25% informatyków legitymujących się certyfikatem ISTQB (International Software Testing Qualifications Board). Połowa pracowników posiadający certyfikat CCNA (Cisco Certified Network Associate) zarabiała w 2013 roku co najmniej 5 500 PLN. 

Tabela 2. Wynagrodzenia całkowite brutto osób posiadających różne certyfikaty (w PLN)

Źródło: Raport „Wynagrodzenia na stanowiskach IT w 2013 roku”, Sedlak & Sedlak, 2014

Podsumowanie

Wynagrodzenia pracowników IT są nadal jednymi z najwyższych wśród wszystkich grup zawodowych. Ponadto popyt na osoby specjalizujące się w zakresie technologii informatycznych wciąż nie jest zaspokojony, co ma przełożenie także na wzrost płac. Stale rośnie również liczba informatyków zatrudnianych poza samą branżą IT. Co więcej w telekomunikacji, bankowości, czy ubezpieczeniach często zarobki są wyższe niż w samej branży IT. Warto wspomnieć, że ponad 75% informatyków zadeklarowało, że w 2013 roku otrzymywało od pracodawcy dodatkowe świadczenia. A wśród najczęściej oferowanych benefitów pojawiały się: prywatna opieka medyczna, telefon komórkowy, karnety sportowo-rekreacyjne oraz komputery przenośne i możliwość pracy zdalnej. 

Źródło: Badanie Sedlak & Sedlak 2013

W Europie brakuje pracowników branży IT
Robocik WWSI