Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej Zgadzam się
>>> Strona główna >>> Archiwum wiadomości >>> Zobacz, czego najczęściej poszukują młodzi ludzie w Internecie

Zobacz, czego najczęściej poszukują młodzi ludzie w Internecie

2013-08-13 09:48:24

Młodzi ludzie najczęściej poszukują w Internecie treści rozrywkowych i muzyki

Badanie Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki przeprowadzone na przełomie czerwca i lipca 2013 na próbie - 833 osób.

Ankieta badająca wybrane opinie użytkowników portalu IT Szkoła.  
Z odpowiedzi udzielonych na pierwsze pytanie ankiety chcieliśmy dowiedzieć się, w jaki sposób uczniowie szkół ponadgimnazjalnych spędzają czas w Internecie. Wyniki ankiety pokazały, że najczęściej młodzi ludzie szukają w Internecie treści rozrywkowych i muzyki, czyni tak aż 89.32% ankietowanych. Na drugim miejscu młodzi internauci wymieniają rozmowy ze znajomymi przy użyciu komunikatorów i portali społecznościowych – 82.89 %. Na podium znalazło się również poszukiwanie informacji potrzebnych do nauki 82.16 %. Na wysokim 4 miejscu znalazło się korzystanie z portali społecznościowych, na które jako bardzo częsty lub częsty sposób spędzania czasu w Internecie wskazało 81.07 ankietowanych. Tuż za portalami społecznościowymi znalazło się sprawdzanie poczty z 80.82 % wskazań.

 

1. W jaki sposób spędzasz czas w Internecie - określ częstotliwość?

Bardzo często
1
Często
2
Raczej rzadko
3
Nigdy
4
Zaglądam na portale społecznościowe 424
(51.46%)
244
(29.61%)
93
(11.29%)
58
(7.04%)
Sprawdzam pocztę 319
(38.71%)
347
(42.11%)
150
(18.20%)
3
(0.36%)
Rozmawiam ze znajomymi 426
(51.70%)
257
(31.19%)
118
(14.32%)
14
(1.70%)
Gram w gry 145
(17.60%)
170
(20.63%)
350
(42.48%)
144
(17.48%)
Przeglądam ofertę sklepów internetowych, aukcji 93
(11.29%)
308
(37.38%)
354
(42.96%)
53
(6.43%)
Uczę się korzystając z platform edukacyjnych 69
(8.37%)
209
(25.36%)
418
(50.73%)
110
(13.35%)
Szukam informacji potrzebnych do nauki 268
(32.52%)
409
(49.64%)
112
(13.59%)
13
(1.58%)
Korzystam z zasobów portalu IT Szkoła 35
(4.25%)
185
(22.45%)
395
(47.94%)
187
(22.69%)
Szukam treści rozrywkowych, muzyki 436
(52.91%)
300
(36.41%)
57
(6.92%)
9
(1.09%)
Przeglądam serwisy informacyjne 199
(24.15%)
343
(41.63%)
224
(27.18%)
36
(4.37%)

Liczba respondentów, którzy odpowiedzieli na to pytanie: 824

Tylko jedna czwarta respondentów wskazała, że bardzo często lub często korzysta z zasobów IT Szkoła, chociaż łącznie korzystanie z zasobów IT Szkoła deklaruje ponad 74 % ankietowanych. Stosunkowo mało popularne jest również korzystanie z innych platform edukacyjnych. W świetle wyników badań, wbrew potocznym opiniom granie w gry nie jest dominującą czynnością młodych ludzi w Internecie. Nigdy nie gra w gry ponad 17 % ankietowanych a rzadko robi to ponad 42 %.
Podsumowując, wyniki ankiety nie zaskakują, chociaż warto podkreślić, że w świetle badania wysokie 3 miejsce przyznane przez Internautów poszukiwaniu informacji do nauki, pokazuje jak ważne jest w ich opinii wykorzystanie tego medium do celów edukacyjnych. Znaczenie tej funkcjonalności Internetu wraz ze wzrostem jakości autoryzowanych treści edukacyjnych będzie niewątpliwie rosło, szczególnie w edukacji pozaformalnej.

2. Wiek ankietowanych

Ankieta adresowana była do uczniów szkół ponadgimnazjalnych w całej Polsce, stąd dominująca grupa wiekowa to młodzież w wieku 16-19 lat.

 

 

n

%

Poniżej 16 lat

 

8

1.08

16-19 lat

 

685

92.44

Powyżej 20 lat

 

48

6.48

Liczba respondentów, którzy odpowiedzieli na to pytanie: 741

3. Płeć ankietowanych

Rozkład ankietowanych ze względu na płeć okazał się niemal równomierny.

 

 

n

%

Kobieta

 

346

46.82

Mężczyzna

 

393

53.18

Liczba respondentów, którzy odpowiedzieli na to pytanie: 739

Prezentowany materiał jest fragmentem wyników badania przeprowadzonego wśród ponad 24 000 uczniów i nauczycieli zarejestrowanych w ogólnopolskim programie IT Szkoła przez Ośrodek Badań Zastosowań Technologii Informatycznych w Edukacji Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki na przełomie czerwca i lipca 2013. Pełne wyniki badania zostaną zaprezentowane w czasie uroczystości oficjalnego ogłoszenia wyników ogólnopolskiego rankingu IT Szkoła 2013 w dniu 10 października 2013 w Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki.

 

IT Szkoła to największy portal społeczności edukacyjnej  IT w Polsce, w którym zarejestrowanych jest ponad 24 000 użytkowników. Pomysłodawcą i realizatorem programu IT Szkoła jest Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki.

Robocik WWSI