Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej Zgadzam się
>>> Strona główna >>> Archiwum wiadomości >>> WWSI w rankingach szkół wyższych 2011

WWSI w rankingach szkół wyższych 2011

2011-06-06 11:30:30

Zbliżający się koniec roku akademickiego to tradycyjnie okres podsumowywania i ogłaszania wyników konkursów i rankingów polskich szkół wyższych. Nasza Uczelnia, chcąc poddać się zewnętrznej ocenie swojej działalności, jak co roku przystąpiła do udziału w tych najbardziej prestiżowych i cieszących się uznaniem środowiska akademickiego rankingach i konkursach.

Przed przystąpieniem do omawiania wyników, jedna bardzo istotna uwaga: obecnie jesteśmy w gronie polskich niepublicznych uczelni magisterskich JEDYNĄ specjalistyczną szkołą wyższą prowadzącą studia wyłącznie na kierunku informatyka. Ta specjalizacja jest naszym zdaniem korzystna dla studentów, jednak nie pozostaje bez ujemnego wpływu na naszą pozycję w rankingach, w których z reguły preferowane są szkoły wielokierunkowe.

Na początek przedstawiamy wybrane wyniki WWSI w najstarszym i najbardziej prestiżowym, rankingu szkół wyższych organizowanym przez Perspektywy i Rzeczpospolitą. W rankingu Perspektyw zostaliśmy sklasyfikowani w kategorii, w której brało udział 101 niepublicznych polskich szkół wyższych, prowadzących studia magisterskie. Na naszą pozycję w rankingu ogólnym Perspektyw niewątpliwie istotny wpływ miała wspomniana powyżej „wada systemowa” jednokierunkowości. Bardziej szczegółowa analiza wyników pokazała jednak, że nasza specjalizacja w informatyce lokuje nas wysoko w rankingach cząstkowych. I tak nasza Uczelnia w tym roku zajęła wysokie 25 miejsce w kategorii PRESTIŻ, awansując w stosunku do ubiegłego roku o 67 miejsc!!! Warto podkreślić, że na tę ocenę złożyły się opinie ankietowanego przez organizatorów rankingu, szerokiego grona polskich nauczycieli akademickich oraz pracodawców. Kolejna dobra wiadomość to ta, że nasza Uczelnia według rankingu Perspektyw nadal lokuje się w czołówce polskich niepublicznych uczelni magisterskich pod względem kryterium innowacyjności, mierzonej wielkością środków unijnych pozyskanych na nowatorskie projekty edukacyjne. Nasze bardzo wysokie 14 miejsce w Polsce w kategorii innowacyjnośc to świadectwo nowoczesności, wysokiej konkurencyjności i unikalności realizowanych przez WWSI projektów edukacyjnych adresowanych głównie do naszych studentów i absolwentów.

Podobnie jak w ubiegłym roku bardzo wysoko została oceniona w rankingu Perspektyw nasza oferta studiów podyplomowych – znaleźliśmy się na 33 miejscu w Polsce. Jeśli chodzi o specjalistyczne studia podyplomowe w zakresie informatyki, z ofertą 6 nowoczesnych programów studiów i liczbą 500 absolwentów w ostatnich czterech latach, zajmujemy zdecydowanie pierwsze miejsce wśród polskich uczelni niepublicznych prowadzących studia na kierunku informatyka.

Drugi z organizowanych od wielu lat rankingów polskich szkół wyższych to ranking tygodnika Wprost. W rankingu Wprost 2011 zajęliśmy wysokie 21 miejsce w kategorii uczelni niepublicznych, w której klasyfikowane są w jednej grupie wszystkie przystępujące do rankingu polskie szkoły niepubliczne. Warto podkreślić, że w rankingu zajęliśmy bardzo wysokie 8 miejsce w Polsce pod względem kryterium jakości i różnorodności oferty edukacyjnej dla studentów, wyprzedzając w tej kategorii wiele renomowanych uczelni, w tym uczelnie prowadzące studia na kierunku informatyka. Przypominamy z satysfakcją, że nasza oceniana przez Wprost oferta dotyczy wyłącznie studiów informatycznych, co wobec 8 miejsca wśród uczelni ocenianych na podstawie kilku lub kilkunastu kierunków studiów, tym bardziej dobrze świadczy o jej bogactwie i wysokim poziomie.

W mijającym roku akademickim ubiegaliśmy się o tytuły Uczelnia Liderów oraz Wiarygodna Szkoła. Nasze starania zostały uwieńczone sukcesem.

Logo Uczelnia LiderówOrganizowany pod raz pierwszy przez Śląską Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego konkurs pod patronatem Przewodniczącego PE prof. Jerzego Buzka, przyniósł nam prestiżowy tytuł Uczelnia Liderów. Zgodnie z założeniami projektu „w konkursie zostały nagrodzone szkoły wyższe starające się kształcić absolwentów twórczych, kreatywnych, wyposażonych w szeroką wiedzę i umiejętności praktyczne, a przez to atrakcyjnych dla rynku pracy”.

Akademickie Centrum Informacyjne z Poznania po raz kolejny przyznało naszej Uczelni tytuł „Wiarygodna Szkoła”. Projekt ten ma na celu wyróżnienie tych podmiotów, które funkcjonują w zgodzie z prawem, dysponują odpowiednią bazą dydaktyczną, zapewniają właściwe warunki studiowania. Wiarygodna Szkoła ponadto umożliwia studentom rozwój zainteresowań i umiejętności oraz kształci wysokiej klasy specjalistów, którzy bez trudu odnajdują się na rynku pracy. W procesie weryfikacji istotne znaczenie ma również oferta pozadydaktycznych form działalności uczelni, współpraca jednostki z innymi ośrodkami edukacyjnymi (w kraju i za granicą), a także aktywność uczelnianych biur karier. Dodatkowo zostaliśmy uhonorowani przez ACI trzecim miejscem w konkursie na najbardziej innowacyjną i kreatywną polską szkołę wyższą AD 2011.

Podsumowując nasze tegoroczne wyniki w konkursach i rankingach polskich szkół wyższych możemy stwierdzić, że nasza Uczelnia jest dobrze oceniana w zestawieniach rankingowych, często wyprzedzając w nich renomowane uczelnie niepubliczne. To powód do ogromnej satysfakcji dla nas wszystkich. Mamy również świadomość, że są jeszcze obszary, w których mamy wiele do zrobienia i dlatego będziemy, tak jak dotychczas podejmować wszelkie starania w celu poprawy naszej pozycji, mając przede wszystkim na względzie tworzenie jak najlepszej specjalistycznej oferty studiowania w WWSI. Trzeba pamiętać, że rankingi jako uniwersalne narzędzie oceny nie są w stanie uchwycić wszystkich aspektów działalności uczelni. Przykładem mogą być tutaj nie mieszczące się wśród kryteriów rankingowych nasze, wyjątkowe wśród polskich szkół wyższych relacje z czołowymi firmami IT, których wyrazem jest działające w naszej Uczelni od 10 lat Kolegium Rektorskie. Relacje te skutkują chociażby współpracą w prowadzeniu studiów inżynierskich (inżynieria bezpieczeństwa systemów informatycznych we współpracy NASK), magisterskich, czy podyplomowych. To właśnie w efekcie tych specjalnych relacji i wysokiej oceny naszej pracy Dyrektor Generalny Microsoft Polska zgodził się w ostatnich dniach objąć patronatem nasze najnowsze – pierwsze w Polsce studia podyplomowe w zakresie inżynierii systemów przetwarzających w chmurze.

Trzeba podkreślić, że rankingi nie uwzględniają także różnorodności dodatkowej bezpłatnej oferty dla studentów i absolwentów, która naszym zdaniem bardzo pozytywnie wyróżnia WWSI na tle uczelni niepublicznych i publicznych w Polsce.

Warto przywołać w tym miejscu wypowiedź udzieloną Wprost (nr 22/30maj/2011) przez przewodniczącego Państwowej Komisji Akredytacyjnej prof. Marka Rockiego, który na pytanie jak w tym gąszczu (uczelni) wybrać studia, które dadzą satysfakcję i poprawią pozycję przetargową na rynku pracy, odpowiedział: „Trzeba zwrócić uwagę na ocenę kierunku studiów, a nie na ocenę całej uczelni. Są świetne uczelnie, na których funkcjonują kiepskie kierunki i uczelnie słabsze (w rankingach), ale wyspecjalizowane, mające jeden dobry kierunek”.

Niezależnie od pomyślnych wyników zewnętrznych rankingów i konkursów niezwykle ważna jest dla nas niezmiennie bardzo wysoka ocena Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki uzyskana na podstawie semestralnych ankiet studenckich, okresowych badań losów absolwentów oraz ankiet wypełnianych przy okazji takich wydarzeń jak prowadzone ostatnio w WWSI szkolenia CoRe IT Program.

Wszystkie wystawiane Uczelni oceny, zarówno wewnętrzne jak i zewnętrzne, zobowiązują nas do jeszcze lepszej pracy na rzecz doskonalenia oferty edukacyjnej i podnoszenia prestiżu Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki.

Robocik WWSI