Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej Zgadzam się
>>> Strona główna >>> Archiwum wiadomości >>> WWSI w czołówce Rankingu Perspektywy 2010 wśród niepublicznych uczelni wyższych prowadzących studia na kierunku Informatyka

WWSI w czołówce Rankingu Perspektywy 2010 wśród niepublicznych uczelni wyższych prowadzących studia na kierunku Informatyka

2010-06-09 16:05:20

Na początku maja (2010) zostały ogłoszone wyniki kolejnej edycji niewątpliwie najbardziej rzetelnego i prestiżowego w Polsce rankingu szkół wyższych, firmowanego przez Perspektywy i Rzeczpospolitą. Opracowany przez Perspektywy ranking jest rankingiem, co należy wyraźnie podkreślić uczelni a nie kierunków. W tym samym rankingu są oceniane uczelnie, które prowadzą jeden kierunek kształcenia (Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki) oraz uczelnie, które prowadzą 25 kierunków kształcenia (Krakowska Szkoła Wyższa im. A. Frycza – Modrzewskiego). Trudno jest porównywać prestiż i siłę naukową uczelni o tak różnych potencjałach programowych i kadrowych. Rozumiemy intencję autorów rankingu promujących uczelnie duże o jak największym spektrum oferowanych kierunków akademickich. Jeśli jednak uczelnia taka jak Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki świadomie decyduje się na wąską specjalizację, która ma swoje niekwestionowane zalety z punktu widzenia studenta, zostaje ona w niektórych kategoriach obiektywnie pozbawiona szans na bardzo dobrą ocenę.

Nie jest to z naszej strony próba usprawiedliwiania się. Zwracamy tylko uwagę na fakt, że w świetle przyjętej metodologii sporządzania rankingu, w niektórych kategoriach, będzie nam bardzo trudno poprawić naszą lokatę. W tych warunkach tegoroczne 52 miejsce WWSI (awans o 23 miejsca w stosunku do roku ubiegłego) na 96 uczelni jest powodem do satysfakcji. Tym bardziej, że w niektórych kategoriach w ogólnym rankingu niepublicznych uczelni magisterskich zajęliśmy na 96 sklasyfikowanych szkół bardzo wysokie miejsca (28 – warunki studiowania, 8 – możliwości rozwijania zainteresowań naukowych studentów, 5 – innowacyjnośc, 4 – zbiory elektroniczne).

Z myślą o kandydatach na studia informatyczne, studentach i absolwentach, dla których najważniejszym wyznacznikiem miejsca rankingowego jest potencjał, jakim dysponuje uczelnia na tym właśnie kierunku – na informatyce, zdecydowaliśmy się na adaptację rankingu Perspektyw. Stworzony przez nas ranking jest próbą oceny kierunku informatyka w poszczególnych polskich uczelniach objętych rankingiem Perspektyw. Zdajemy sobie sprawę z tego, że jest to zabieg trudny, a jednak wart pokazania, jako próba wydobycia „informatycznego” wymiaru danych zawartych w rankingu Perspektyw.

Czego szuka w rankingu Perspektyw kandydat, student, lub absolwent informatyki?

 1. Po pierwsze uczelni, które prowadzą studia I stopnia (inżynierskie lub licencjackie) lub I i II (magisterskie) stopnia na kierunku informatyka.

  W rankingu uczelni niepublicznych, na 167 uczelni magisterskich i licencjackich jest 41 polskich uczelni prowadzących studia I i/lub II stopnia na kierunku informatyka.

 2. Po drugie uczelni, które prowadzą studia II stopnia (magisterskie) na kierunku informatyka. W rankingu uczelni niepublicznych jest TYLKO 7 uczelni prowadzących studia I i II stopnia (magisterskie) na kierunku informatyka.

Uwaga: Prowadzenie przez uczelnię studiów II stopnia na kierunku informatyka to z punktu widzenia studenta między innymi możliwość kontynuacji studiów do poziomu magisterskiego w tej samej uczelni, większa liczba i dostępność dla studentów pracowników naukowo-dydaktycznych o wyższych kwalifikacjach (zgodnie z wymogami stawianymi przez Państwową Komisję Akredytacyjną), większa różnorodność programów kształcenia, lepiej wyposażona baza dydaktyczna, lepsze perspektywy zatrudnienia dla absolwentów.

Po wyodrębnieniu ze zbioru wszystkich uczelni niepublicznych tych uczelni (41), które prowadzą studia na kierunku informatyka, skonstruowaliśmy podranking w trzech oddzielnych grupach:

 1. Uczelni, które prowadzą studia I i II stopnia na kierunku informatyka. (7)
 2. Uczelni, które prowadzą studia I stopnia na kierunku informatyka i prowadzą studia II stopnia na kierunkach innych niż informatyka (19).
 3. Uczelni, które prowadzą studia I stopnia na kierunku informatyka i nie prowadzą studiów II stopnia na żadnym kierunku (15).

W tak skonstruowanym rankingu w grupie 7 niepublicznych uczelni wyższych prowadzących studia I i II stopnia na kierunku informatyka Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki zajmuje następujące miejsca:

Kryteria podstawowe:

 • Prestiż – 7 miejsce
 • Siła naukowa – 7 miejsce
 • Innowacyjność – 2 miejsce
 • Warunki studiowania – 2 miejsce
 • Umiędzynarodowienie – 6 miejsce

Kryteria pomocnicze (wybrane):

 • Nasycenie kadry osobami o najwyższych kwalifikacjach – 3 miejsce
 • Oferta studiów podyplomowych – 1 miejsce
 • Publikacje – 3 miejsce
 • Cytowania – 4 miejsce
 • Zbiory elektroniczne – 1 miejsce
 • Warunki korzystania z biblioteki – 5 miejsce
 • Możliwości rozwijania zainteresowań naukowych – 1 miejsce
 • Możliwości rozwijania zainteresowań kulturalnych – 3 miejsce
 • Wymiana studencka (wyjazdy zagraniczne) – 3 miejsce
 • Szkoły letnie – 4 miejsce

Poniżej prezentujemy wyniki rankingu w ramach wybranych kryteriów i wyodrębnionych grup uczelni prowadzących studia na kierunku informatyka. W stosunku do danych zawartych w rankingu Perspektyw dodaliśmy w tabelach jeden wymiar – liczbę kierunków prowadzonych przez uczelnie.

Tabela 1. Ranking Uczelni niepublicznych prowadzących studia I i II stopnia na kierunku informatyka – kryteria podstawowe, kolejność wg kryterium: wskaźnik 2010

Uczelnie, które prowadzą studia I i II stopnia na kierunku informatyka
Lp. Nazwa uczelni Wynik 2010 Prestiż Siła naukowa Innowacyjność Warunki studiowania Umiędzynarodowienie Liczba prowadzonych kierunków kierunek Informatyka I/II
1 Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych w Warszawie 50,52 38,6 56,1 25,3 45,2 19,9 5 I (inż.) / II
2 Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie 49,87 17,0 46,3 100,0 53,1 71,3 15 I (inż.) / II
3 Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi 47,43 15,5 55,8 30,7 48,6 46,8 13 I (inż.) / II
4 Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej 45,24 0,6 46,0 27,2 78,8 20,5 8 I (inż.) / II
5 Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie 29,36 8,5 39,8 8,6 32,5 6,3 3 I (inż.) / II
6 Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki 25,47 0,1 19,6 39,8 53,6 3,0 1 I (inż.) / II
7 Wyższa Szkoła Informatyki w Łodzi 19,90 2,6 19,8 10,2 35,8 1,1 10 I (inż.) / II
Uczelnie, które prowadzą studia I stopnia na kierunku informatyka i prowadzą studia II stopnia na kierunkach innych niż informatyka
1 Szkoła Wyższa Prawa i Dyplomacji w Gdyni 47,76 0,0 26,6 5,3 100,0 73,9 5 I (inż.)
2 Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu 42,49 16,0 44,7 29,7 51,4 33,4 5 I (inż. / lic.)
3 Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży 42,47 0,1 45,1 0,0 72,2 26,6 6 I (inż.)
4 Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu 38,55 7,9 19,5 0,3 94,0 5,0 4 I (inż.)
5 Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie 37,76 1,9 50,0 83,8 46,7 1,2 11 I (inż.)
6 Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach 37,10 17,1 35,0 16,0 55,1 9,0 14 I (inż.)
7 Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu 36,55 4,1 46,6 32,1 49,9 3,6 7 I (inż.)
8 Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku 35,31 0,0 41,1 73,3 53,9 1,0 9 I (inż.)
9 Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie 33,95 2,0 29,9 32,8 57,4 31,6 5 I (inż.)
10 Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna w Warszawie 31,84 0,2 23,2 0,0 59,9 47,0 6 I (inż.)
11 Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie 31,15 5,9 34,3 0,0 51,6 0,9 5 I (inż.)
12 Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie 29,26 19,9 22,1 3,3 46,6 5,2 11 I (inż.)
13 Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy 27,63 3,4 33,1 0,0 42,2 5,7 11 I (inż.)
14 Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej 27,47 1,2 27,9 2,9 52,1 1,6 4 I (inż.)
15 Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy 27,44 6,4 21,5 17,5 50,5 13,0 13 I (inż.)
16 Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Siedlcach 24,23 0,1 14,4 4,1 60,6 2,8 7 I (inż.)
17 Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie 21,04 3,6 23,9 12,0 32,1 2,8 11 I (inż.)
18 Wyższa Szkoła Informatyki. Zarządzania i Administracji w Warszawie 19,51 0,8 18,2 1,8 39,5 0,7 6 I (inż.)
19 Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. gen. J. Ziętka w Katowicach 19,23 3,7 21,5 1,4 29,9 4,3 8 I (inż.)
Uczelnie, które prowadzą studia I stopnia na kierunku informatyka i nie prowadzą studiów II stopnia na żadnym kierunku studiów
1 Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin w Warszawie 95,02 14,3 85,7 0,0 80,8 1,9 7 I (lic.)
2 Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim 77,86 0,0 100,0 26,2 47,0 7,7 13 I (lic.)
3 Wyższa Szkoła Zarządzania w Gdańsku 76,50 1,4 72,5 38,8 64,0 28,9 7 I (inż.)
4 Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. T.Kotarbińskiego w Olsztynie 76,22 12,1 64,3 44,6 63,5 7,6 8 I (inż.)
5 Bielska Wyższa Szkoła im. J. Tyszkiewicza w Bielsku-Biała 74,30 15,7 68,1 52,4 47,5 61,2 5 I (inż.)
6 Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej 72,23 0,5 58,1 36,5 64,5 81,6 3 I (inż.)
7 Wyższa Szkoła Infrastruktury i Zarządzania w Warszawie 69,10 0,7 71,4 39,4 55,3 1,9 5 I (inż.)
8 Dolnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach 62,45 0,0 51,9 0,0 64,4 3,8 3 I (inż.)
9 Śląska Wyższa Szkoła Informatyczno - Medyczna w Chorzowie 56,49 8,3 31,9 25,1 60,7 17,8 4 I (inż.)
10 Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy 51,52 0,0 32,8 0,0 62,0 1,9 2 I (inż.)
11 Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Nauk Społecznych w Otwocku 47,40 0,0 43,6 0,0 40,8 45,5 5 I (inż.)
12 Wyższa Szkoła Matematyki i Informatyki Użytkowej w Białymstoku 46,83 0,0 45,2 0,0 43,2 0,0 3 I (lic.)
13 Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu 43,57 11,2 54,5 0,0 15,2 45,9 6 I (inż.)
14 Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Katowicach 35,02 13,4 30,3 14,6 22,3 5,8 1 I (inż.)
15 Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania "Copernicus" we Wrocławiu 34,76 0,0 40,4 14,1 24,6 2,3 3 I (inż.)

Tabela 2. Ranking Uczelni niepublicznych prowadzących studia I i II stopnia na kierunku informatyka – kryteria podstawowe, kolejność wg kryterium: warunki studiowania

Uczelnie, które prowadzą studia I i II stopnia na kierunku informatyka
Lp. Nazwa uczelni Wynik 2010 Prestiż Siła naukowa Innowacyjność Warunki studiowania Umiędzynarodowienie Liczba prowadzonych kierunków kierunek Informatyka I/II
1 Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej 45,24 0,6 46,0 27,2 78,8 20,5 8 I (inż.) / II
2 Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki 25,47 0,1 19,6 39,8 53,6 3,0 1 I (inż.) / II
3 Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie 49,87 17,0 46,3 100,0 53,1 71,3 15 I (inż.) / II
4 Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi 47,43 15,5 55,8 30,7 48,6 46,8 13 I (inż.) / II
5 Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych w Warszawie 50,52 38,6 56,1 25,3 45,2 19,9 5 I (inż.) / II
6 Wyższa Szkoła Informatyki w Łodzi 19,90 2,6 19,8 10,2 35,8 1,1 10 I (inż.) / II
7 Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie 29,36 8,5 39,8 8,6 32,5 6,3 3 I (inż.) / II
Uczelnie, które prowadzą studia I stopnia na kierunku informatyka i prowadzą studia II stopnia na kierunkach innych niż informatyka
1 Szkoła Wyższa Prawa i Dyplomacji w Gdyni 47,76 0,0 26,6 5,3 100,0 73,9 5 I (inż.)
2 Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu 38,55 7,9 19,5 0,3 94,0 5,0 4 I (inż.)
3 Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży 42,47 0,1 45,1 0,0 72,2 26,6 6 I (inż.)
4 Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Siedlcach 24,23 0,1 14,4 4,1 60,6 2,8 7 I (inż.)
5 Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna w Warszawie 31,84 0,2 23,2 0,0 59,9 47,0 6 I (inż.)
6 Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie 33,95 2,0 29,9 32,8 57,4 31,6 5 I (inż.)
7 Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach 37,10 17,1 35,0 16,0 55,1 9,0 14 I (inż.)
8 Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku 35,31 0,0 41,1 73,3 53,9 1,0 9 I (inż.)
9 Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej 27,47 1,2 27,9 2,9 52,1 1,6 4 I (inż.)
10 Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie 31,15 5,9 34,3 0,0 51,6 0,9 5 I (inż.)
11 Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu 42,49 16,0 44,7 29,7 51,4 33,4 5 I (inż. / lic.)
12 Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy 27,44 6,4 21,5 17,5 50,5 13,0 13 I (inż.)
13 Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu 36,55 4,1 46,6 32,1 49,9 3,6 7 I (inż.)
14 Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie 37,76 1,9 50,0 83,8 46,7 1,2 11 I (inż.)
15 Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie 29,26 19,9 22,1 3,3 46,6 5,2 11 I (inż.)
16 Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy 27,63 3,4 33,1 0,0 42,2 5,7 11 I (inż.)
17 Wyższa Szkoła Informatyki. Zarządzania i Administracji w Warszawie 19,51 0,8 18,2 1,8 39,5 0,7 6 I (inż.)
18 Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie 21,04 3,6 23,9 12,0 32,1 2,8 11 I (inż.)
19 Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. gen. J. Ziętka w Katowicach 19,23 3,7 21,5 1,4 29,9 4,3 8 I (inż.)
Uczelnie, które prowadzą studia I stopnia na kierunku informatyka i nie prowadzą studiów II stopnia na żadnym kierunku studiów
1 Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin w Warszawie 95,02 14,3 85,7 0,0 80,8 1,9 7 I (lic.)
2 Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej 72,23 0,5 58,1 36,5 64,5 81,6 3 I (inż.)
3 Dolnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach 62,45 0,0 51,9 0,0 64,4 3,8 3 I (inż.)
4 Wyższa Szkoła Zarządzania w Gdańsku 76,50 1,4 72,5 38,8 64,0 28,9 7 I (inż.)
5 Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. T.Kotarbińskiego w Olsztynie 76,22 12,1 64,3 44,6 63,5 7,6 8 I (inż.)
6 Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy 51,52 0,0 32,8 0,0 62,0 1,9 2 I (inż.)
7 Śląska Wyższa Szkoła Informatyczno - Medyczna w Chorzowie 56,49 8,3 31,9 25,1 60,7 17,8 4 I (inż.)
8 Wyższa Szkoła Infrastruktury i Zarządzania w Warszawie 69,10 0,7 71,4 39,4 55,3 1,9 5 I (inż.)
9 Bielska Wyższa Szkoła im. J. Tyszkiewicza w Bielsku-Biała 74,30 15,7 68,1 52,4 47,5 61,2 5 I (inż.)
10 Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim 77,86 0,0 100,0 26,2 47,0 7,7 13 I (lic.)
11 Wyższa Szkoła Matematyki i Informatyki Użytkowej w Białymstoku 46,83 0,0 45,2 0,0 43,2 0,0 3 I (lic.)
12 Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Nauk Społecznych w Otwocku 47,40 0,0 43,6 0,0 40,8 45,5 5 I (inż.)
13 Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania "Copernicus" we Wrocławiu 34,76 0,0 40,4 14,1 24,6 2,3 3 I (inż.)
14 Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Katowicach 35,02 13,4 30,3 14,6 22,3 5,8 1 I (inż.)
15 Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu 43,57 11,2 54,5 0,0 15,2 45,9 6 I (inż.)

Tabela 3. Ranking Uczelni niepublicznych prowadzących studia I i II stopnia na kierunku informatyka – kryteria podstawowe, kolejność wg kryterium: innowacyjnośc

Uczelnie, które prowadzą studia I i II stopnia na kierunku informatyka
Lp. Nazwa uczelni Wynik 2010 Prestiż Siła naukowa Innowacyjność Warunki studiowania Umiędzynarodowienie Liczba prowadzonych kierunków kierunek Informatyka I/II
1 Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie 49,87 17,0 46,3 100,0 53,1 71,3 15 I (inż.) / II
2 Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki 25,47 0,1 19,6 39,8 53,6 3,0 1 I (inż.) / II
3 Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi 47,43 15,5 55,8 30,7 48,6 46,8 13 I (inż.) / II
4 Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej 45,24 0,6 46,0 27,2 78,8 20,5 8 I (inż.) / II
5 Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych w Warszawie 50,52 38,6 56,1 25,3 45,2 19,9 5 I (inż.) / II
6 Wyższa Szkoła Informatyki w Łodzi 19,90 2,6 19,8 10,2 35,8 1,1 10 I (inż.) / II
7 Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie 29,36 8,5 39,8 8,6 32,5 6,3 3 I (inż.) / II
Uczelnie, które prowadzą studia I stopnia na kierunku informatyka i prowadzą studia II stopnia na kierunkach innych niż informatyka
1 Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie 37,76 1,9 50,0 83,8 46,7 1,2 11 I (inż.)
2 Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku 35,31 0,0 41,1 73,3 53,9 1,0 9 I (inż.)
3 Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie 33,95 2,0 29,9 32,8 57,4 31,6 5 I (inż.)
4 Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu 36,55 4,1 46,6 32,1 49,9 3,6 7 I (inż.)
5 Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu 42,49 16,0 44,7 29,7 51,4 33,4 5 I (inż. / lic.)
6 Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy 27,44 6,4 21,5 17,5 50,5 13,0 13 I (inż.)
7 Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach 37,10 17,1 35,0 16,0 55,1 9,0 14 I (inż.)
8 Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie 21,04 3,6 23,9 12,0 32,1 2,8 11 I (inż.)
9 Szkoła Wyższa Prawa i Dyplomacji w Gdyni 47,76 0,0 26,6 5,3 100,0 73,9 5 I (inż.)
10 Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Siedlcach 24,23 0,1 14,4 4,1 60,6 2,8 7 I (inż.)
11 Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie 29,26 19,9 22,1 3,3 46,6 5,2 11 I (inż.)
12 Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej 27,47 1,2 27,9 2,9 52,1 1,6 4 I (inż.)
13 Wyższa Szkoła Informatyki. Zarządzania i Administracji w Warszawie 19,51 0,8 18,2 1,8 39,5 0,7 6 I (inż.)
14 Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. gen. J. Ziętka w Katowicach 19,23 3,7 21,5 1,4 29,9 4,3 8 I (inż.)
15 Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu 38,55 7,9 19,5 0,3 94,0 5,0 4 I (inż.)
16 Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży 42,47 0,1 45,1 0,0 72,2 26,6 6 I (inż.)
17 Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna w Warszawie 31,84 0,2 23,2 0,0 59,9 47,0 6 I (inż.)
18 Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie 31,15 5,9 34,3 0,0 51,6 0,9 5 I (inż.)
19 Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy 27,63 3,4 33,1 0,0 42,2 5,7 11 I (inż.)
Uczelnie, które prowadzą studia I stopnia na kierunku informatyka i nie prowadzą studiów II stopnia na żadnym kierunku studiów
1 Bielska Wyższa Szkoła im. J. Tyszkiewicza w Bielsku-Biała 74,30 15,7 68,1 52,4 47,5 61,2 5 I (inż.)
2 Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. T.Kotarbińskiego w Olsztynie 76,22 12,1 64,3 44,6 63,5 7,6 8 I (inż.)
3 Wyższa Szkoła Infrastruktury i Zarządzania w Warszawie 69,10 0,7 71,4 39,4 55,3 1,9 5 I (inż.)
4 Wyższa Szkoła Zarządzania w Gdańsku 76,50 1,4 72,5 38,8 64,0 28,9 7 I (inż.)
5 Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej 72,23 0,5 58,1 36,5 64,5 81,6 3 I (inż.)
6 Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim 77,86 0,0 100,0 26,2 47,0 7,7 13 I (lic.)
7 Śląska Wyższa Szkoła Informatyczno - Medyczna w Chorzowie 56,49 8,3 31,9 25,1 60,7 17,8 4 I (inż.)
8 Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Katowicach 35,02 13,4 30,3 14,6 22,3 5,8 1 I (inż.)
9 Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania "Copernicus" we Wrocławiu 34,76 0,0 40,4 14,1 24,6 2,3 3 I (inż.)
10 Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin w Warszawie 95,02 14,3 85,7 0,0 80,8 1,9 7 I (lic.)
11 Dolnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach 62,45 0,0 51,9 0,0 64,4 3,8 3 I (inż.)
12 Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy 51,52 0,0 32,8 0,0 62,0 1,9 2 I (inż.)
13 Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Nauk Społecznych w Otwocku 47,40 0,0 43,6 0,0 40,8 45,5 5 I (inż.)
14 Wyższa Szkoła Matematyki i Informatyki Użytkowej w Białymstoku 46,83 0,0 45,2 0,0 43,2 0,0 3 I (lic.)
15 Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu 43,57 11,2 54,5 0,0 15,2 45,9 6 I (inż.)

Tabela 4. Ranking Uczelni niepublicznych prowadzących studia I i II stopnia na kierunku informatyka – kryteria pomocnicze, kolejność wg kryterium: możliwość rozwijania zainteresowań naukowych

Uczelnie, które prowadzą studia I i II stopnia na kierunku informatyka
Lp. Nazwa uczelni Możliwości rozwijania zainteresowań naukowych Liczba prowadzonych kierunków Kierunek Informatyka I/II
1 Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki 45,2 1 I (inż.) / II
2 Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej 28,7 8 I (inż.) / II
3 Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych w Warszawie 23,5 5 I (inż.) / II
4 Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie 18,4 3 I (inż.) / II
5 Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie 14,2 15 I (inż.) / II
6 Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi 10,5 13 I (inż.) / II
7 Wyższa Szkoła Informatyki w Łodzi 4,1 10 I (inż.) / II
Uczelnie, które prowadzą studia I stopnia na kierunku informatyka i prowadzą studia II stopnia na kierunkach innych niż informatyka
1 Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu 100,0 4 I (inż.)
2 Szkoła Wyższa Prawa i Dyplomacji w Gdyni 74,2 5 I (inż.)
3 Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży 56,0 6 I (inż.)
4 Wyższa Szkoła Informatyki. Zarządzania i Administracji w Warszawie 39,4 6 I (inż.)
5 Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu 22,6 5 I (inż. / lic.)
6 Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna w Warszawie 21,3 6 I (inż.)
7 Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie 21,3 5 I (inż.)
8 Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie 21,2 11 I (inż.)
9 Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu 14,7 7 I (inż.)
10 Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy 14,4 13 I (inż.)
11 Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej 12,9 4 I (inż.)
12 Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy 11,9 11 I (inż.)
13 Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. gen. J. Ziętka w Katowicach 11,7 8 I (inż.)
14 Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach 11,6 14 I (inż.)
15 Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie 9,3 11 I (inż.)
16 Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie 9,3 5 I (inż.)
17 Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Siedlcach 9,3 7 I (inż.)
18 Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku 8,9 9 I (inż.)
19 Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie 2,7 11 I (inż.)
Uczelnie, które prowadzą studia I stopnia na kierunku informatyka i nie prowadzą studiów II stopnia na żadnym kierunku studiów
1 Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin w Warszawie 44,7 7 I (lic.)
2 Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim 8,2 13 I (lic.)
3 Wyższa Szkoła Zarządzania w Gdańsku 6,8 7 I (inż.)
4 Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. T.Kotarbińskiego w Olsztynie 4,8 8 I (inż.)
5 Bielska Wyższa Szkoła im. J. Tyszkiewicza w Bielsku-Biała 14,8 5 I (inż.)
6 Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej 22,7 3 I (inż.)
7 Wyższa Szkoła Infrastruktury i Zarządzania w Warszawie 16,8 5 I (inż.)
8 Dolnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach 59,5 3 I (inż.)
9 Śląska Wyższa Szkoła Informatyczno - Medyczna w Chorzowie 14,2 4 I (inż.)
10 Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy 32,3 2 I (inż.)
11 Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Nauk Społecznych w Otwocku 0,0 5 I (inż.)
12 Wyższa Szkoła Matematyki i Informatyki Użytkowej w Białymstoku 0,0 3 I (lic.)
13 Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu 13,5 6 I (inż.)
14 Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Katowicach 9,7 1 I (inż.)
15 Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania "Copernicus" we Wrocławiu 8,9 3 I (inż.)

Podsumowanie

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki jest w rankingu Perspektyw 2010 jedną z 7 polskich niepublicznych uczelni prowadzących studia I i II stopnia na kierunku informatyka (jedną z 3 w województwie mazowieckim) i jedyną specjalistyczną uczelnią prowadzącą studia I i II stopnia wyłącznie na kierunku informatyka. Na podstawie oceny w grupie 7 uczelni możemy stwierdzić, że do naszych słabszych stron należą siła naukowa i prestiż (7 miejsce). Trzeba jednak pamiętać, ze to dopiero nasz pierwszy rok w ekstraklasie informatyki. W bieżącym roku akademickim podjęliśmy intensywne działania, które mają na celu poprawę naszej pozycji naukowej. Na jesień 2010 planujemy zorganizowanie przekrojowej konferencji naukowej, rozpoczęliśmy nowe projekty naukowo-badawcze, wkrótce planujemy wydanie kolejnego (podwójnego) numeru zeszytów naukowych i specjalistycznych publikacji książkowych.

Mocne strony Uczelni to niewątpliwie stawianie na pierwszym miejscu studenta, wyrażające się między innymi dbałością o warunki studiowania (2 miejsce po Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej), możliwościami rozwijania zainteresowań naukowych (koła naukowe – 1 miejsce!!!), czy zagraniczną wymianą studencka (3 miejsce). Na podkreślenie zasługuje najwyższa (1) pozycja, jeśli chodzi o ofertę studiów podyplomowych. Sądząc po aktualnym stanie rekrutacji (w tej chwili już ponad 100 osób przyjętych na rok akademicki 2010/2011), nie oddamy palmy pierwszeństwa w tej kategorii, również w przyszłym roku akademickim. I wreszcie 2 miejsce w rankingu innowacyjności, co sprawia, że jesteśmy po Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie najbardziej innowacyjną uczelnią informatyczną w Polsce AD 2010!!!

Z ostatniej chwili:

Akademickie Centrum Informacyjne z Poznania we współpracy z portalem Edunews.pl przeprowadziło konkurs na „Najbardziej innowacyjną i kreatywną uczelnię w Polsce”. W konkursie wzięło udział około 60 szkół publicznych i niepublicznych.. 27 maja 2010r. miał miejsce uroczysty finał projektu, podczas którego oficjalnie ogłoszono wyniki i uhonorowano laureatów w sektorze uczelni publicznych oraz niepublicznych. Laureaci wśród uczelni niepublicznych:

Wyróżnienie w kategorii: „Technologie ułatwiające studiowanie i dostęp do wiedzy” otrzymała Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki

Wyróżnienie w kategorii: „Nowoczesne technologie w dydaktyce” otrzymała Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych z Warszawy

Wyróżnienie w kategorii: „Tworzenie perspektyw zawodowych” otrzymały ex aequo Wyższa Szkoła Bankowa z Torunia oraz Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji z Lublina.

Ponadto nasza Uczelnia uzyskała certyfikat „Wiarygodna Szkoła” na rok akademicki 2010/2011

Robocik WWSI