Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej Zgadzam się
>>> Strona główna >>> Archiwum wiadomości >>> Studia II stopnia (magisterskie) WWSI w pytaniach i odpowiedziach.

Studia II stopnia (magisterskie) WWSI w pytaniach i odpowiedziach.

2018-08-03 10:33:43

Do kogo jest skierowana oferta studiów magisterskich WWSI?

Studia są przygotowane dla osób, które ukończyły studia I stopnia (licencjackie lub inżynierskie) i chcą podnieść swoje kwalifikacje informatyczne, lub przekwalifikować się, potwierdzając to dyplomem ukończenia studiów II stopnia i uzyskaniem tytułu magistra Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki. Studia są adresowane do: (1) absolwentów kierunku informatyka studiów I stopnia, (2) absolwentów innych niż informatyka kierunków studiów o profilu informatycznym lub technicznym I stopnia, którzy chcą przekwalifikować się w kierunku informatyki (np. absolwentów kierunku elektronika, budownictwo, elektryka etc.) (3) absolwentów innych niż informatyka kierunków studiów o profilu nietechnicznym (np. ekonomia), którzy chcą przekwalifikować się w kierunku informatyki.

Jakie są programy, specjalności i tryby studiów na studiach II stopnia (magisterskich) WWSI?

Specjalności i programy studiów są przygotowywane zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem rynku pracy po konsultacjach z pracodawcami. Uczelnia prowadzi w chwili obecnej cztery specjalności studiów magisterskich, 3 w języku polskim (studia niestacjonarne) i 1 w języku angielskim (studia stacjonarne i niestacjonarne):

 1. Systemy i sieci teleinformatyczne
   Plan studiów dla absolwentów uczelni inżynierskich
   Plan studiów dla absolwentów uczelni licencjackich
 2. Informatyczne technologie zarządzania
   Plan studiów dla absolwentów uczelni inżynierskich
   Plan studiów dla absolwentów uczelni licencjackich
 3. Zarządzanie projektami
   Plan studiów dla absolwentów uczelni inżynierskich
   Plan studiów dla absolwentów uczelni licencjackich
 4. IT Project Management
   Full-time study plan
   Part-time study plan

Kto prowadzi zajęcia na studiach II stopnia (magisterskich) w WWSI ?

Wykłady, ćwiczenia i laboratoria na studiach magisterskich są prowadzone przez nauczycieli akademickich (w tym uczelni amerykańskich oraz brytyjskich) oraz przez praktyków z branży ICT. Pełny wykaz wykładowców wraz z prowadzonymi przez nich przedmiotami jest dostępny na stronie:

http://wwsi.edu.pl/pg.php/arth/kadra_dydaktyczno-naukowa/117/

Jak wygląda organizacja zajęć ? w jakie dni tygodnia i z jaką częstotliwością odbywają się zajęcia?

Zajęcia na studiach niestacjonarnych II stopnia (magisterskich) co do zasady odbywają się w piątki (16.15-21.30, w soboty (8:00-20:00) i w niedziele (8.00-19.00) zgodnie z ustalonym na dany rok akademicki harmonogramem zajęć https://student.wwsi.edu.pl/terminy). Wykłady "Visiting Professors" odbywają się wyjątkowo w tygodniu w godzinach popołudniowych w ustalonych w harmonogramie terminach. W roku akademickim 2018/2019 przewidzianych jest po 6 "zjazdów" w semestrze pierwszym i w drugim.

W jaki sposób są prowadzone zajęcia?

W Uczelni od roku jest wprowadzany unikatowy, opracowany przez WWSI hybrydowy system prowadzenia zajęć o nazwie "Atlantis" Jest to system tradycyjny realizowany w salach wykładowych oraz w laboratoriach, wsparty zajęciami na e-platformie Moodle oraz zajęciami w chmurze na platformach WWSI on demand oraz e-laboratoria. Zastosowane w nim rozwiązania zachowują wszystkie zalety tradycyjnego systemu kształcenia pozwalającego na bezpośredni kontakt z wykładowcami, łącząc je z zaletami systemów e-learningowych dostępnych w czasie rzeczywistym 24/7. Dzięki mniejszej liczbie zjazdów "tradycyjnych" i dostępności wszystkich materiałów dydaktycznych w trybie zdalnym, zajęcia na Uczelni stają sie bardziej dostępne z ośrodków znajdujących się w większej odległości od Warszawy. Lokalizacja Siedziby Uczelni w ścisłym centrum, 15 min. dojazdu od dworca centralnego umożliwia podjęcie studiów osobom dojeżdżającym spoza Warszawy nawet z odległych miejscowości.

Na jakie wynagrodzenia mogą liczyć absolwenci studiów II stopnia (magisterskich) po ukończeniu studiów?

Według najnowszego rankingu (za rok 2016) Ekonomicznych Losów Absolwentów (ELA) - http://ela.nauka.gov.pl/ sporządzonego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, absolwenci studiów II stopnia (magisterskich) Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki pod względem wysokości wynagrodzenia brutto (7033,97)znaleźli się na 12! miejscu w Polsce! wyprzedzając pod tym względem absolwentów wielu renomowanych uczelni i ustępując takim uczelniom jak: Politechnika Gdańska, czy Uniwersytet Jagielloński. Zobacz: Absolwenci WWSI na 12 miejscu w Polsce pod względem wysokości wynagrodzeń

Badania przeprowadzone wewnątrz Uczelni w czerwcu 2018 - Wynagrodzenia naszych studentów, wysokie czy niskie? przyniosły zbliżony wynik. Miesięczne wynagrodzenie całkowite brutto (mediana) studentów II roku studiów magisterskich na miesiąc przed ukończeniem studiów wynosi 7081 zł.

Jakie są koszty studiów II stopnia (magisterskich) w WWSI?

Miesięczny koszt studiów to 850 zł (płatne przez 10 miesięcy), co stanowi około 10% miesięcznego wynagrodzenia absolwenta WWSI brutto. Całkowity koszt studiów magisterskich to około 2,5 miesięcznych wynagrodzeń brutto. Równowartość 2,5 miesięcznych przychodów zainwestowana w studia magisterskie a zyski przez całe życie! To jedna z najlepszych pod względem finansowym inwestycji w dodatku przynosząca z upływem czasu coraz większe gwarantowane przychody. Ukończenie studiów magisterskich jest gwarancją zatrudnienia i gwarancją stałego wzrostu dochodów, wyższych w stosunku do dochodów osób z dyplomem ukończenia studiów I stopnia.

Jakie dodatkowe elementy są oferowane w ramach studiów ponad standard spotykany w innych uczelniach?

Po pierwsze dodatkowe bezpłatne szkolenia w ramach programu wsparcia Uczelni przez pracodawców CoRe IT. W tym roku wsparcia takiego udzieli między innymi Amazon Web Services oferując dla wszystkich kandydatów na I rok studiów bezpłatne szkolenie AWS Academy Cloud Foundations. Ponadto planujemy wspólnie z pracodawcami przeprowadzenie 20 innych szkoleń i warsztatów z obszaru ICT. Pełną ofertę przedstawimy na początku listopada br.

Po drugie szeroką ofertę staży zawodowych, które często otwierają drogę do kariery zawodowej (Kim możesz być i co możesz robić po ukończeniu studiów w WWSI)

Po trzecie unikatowy w skali Polski hybrydowy system kształcenia "Atlantis" łączący elementy tradycyjnego kształcenia z kształceniem zdalnym

Po czwarte jedną z najlepiej zaopatrzonych w wydawnictwa informatyczne bibliotekę uczelniana w Warszawie.

Po piąte jedną z najlepiej zorganizowanych społeczności absolwentów, którzy wspierają Uczelnię w jej działaniach https://www.linkedin.com/school/warszawska-wy%C5%BCsza-szko%C5%82a-informatyki/

Jakie stanowiska zajmują i jakie prace wykonują absolwenci studiów II stopnia (magisterskich WWSI?

Zapraszamy do zapoznania się z wybranymi wizytówkami zawodowymi studentów II roku studiów magisterskich WWSI, które sporządzili w czerwcu 2018. Większość studentów to absolwenci naszej Uczelni. Ich losy zawodowe pokazują wybrane perspektywy kariery dla studentów I roku studiów inżynierskich oraz magisterskich. Wszystkie wizytówki są autentyczne. Zostały z nich usunięte informacje, które mogłyby bezpośrednio identyfikować autorów. Przypominamy, że losy zawodowe blisko 3000 absolwentów Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki można śledzić na profilu WWSI na LinkedIn: https://www.linkedin.com/school/15129761/admin/analytics/followers/.

Wybrane wizytówki zawodowe studentów/absolwentów są dostępne pod adresem:

Studenci studiów magisterskich - wizytówki zawodowe

Jakie tematy podejmują studenci w swoich pracach dyplomowych?

Wszystkie tematy prac dyplomowych są dostępne pod adresem:

Katalog prac dyplomowych

Jak wygląda uroczystość zakończenia studiów?

Studia rozpoczynają się uroczystą inauguracją, zaś kończą uroczystym wręczeniem dyplomów ukończenia studiów inżynierskich , magisterskich i podyplomowych. Fotorelacje z uroczystości wręczenia dyplomów można obejrzeć na stronach foto galerii http://wwsi.edu.pl/pg.php/gals/,

http://wwsi.edu.pl/pg.php/gal/84/

Robocik WWSI