Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej Zgadzam się
>>> Strona główna >>> Archiwum wiadomości >>> Rekrutacja

Rekrutacja

2010-05-19 10:25:48

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do rozpoczęcia studiów od 1 października 2010 r. w Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki (dawniej Mila College)!

Zapraszamy Kandydatów do złożenia dokumentów w procesie rekrutacji, która odbędzie się w okresie letnim na stacjonarne (dzienne) i niestacjonarne (zaoczne) studia inżynierskie, niestacjonarne (zaoczne) studia magisterskie (II stopnia) oraz niestacjonarne (zaoczne) studia podyplomowe.

Termin rekrutacji:

Zapisy na semestr jesienny: 18.05.- 25.09.2010

Studia pierwszego stopnia – inżynierskie

Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 lutego 2008 Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki otrzymała uprawnienia do prowadzenia studiów I stopnia na kierunku informatyka – na czas nieokreślony.

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki prowadzi 3,5- letnie (7-semestralne) studia I stopnia (inżynierskie) na kierunku INFORMATYKA o specjalnościach:

W roku akademickim 2010/2011 Uczelnia proponuje wszystkim studentom I roku studiów inżynierskich bezpłatne dodatkowe zajęcia:
 • wybrane ćwiczenia i wykłady prowadzone w języku angielskim,
 • zajęcia w ramach I i II semestru Cisco Networking Academy
 • kursy uzupełniające wiedzę z matematyki i fizyki.

Kandydaci na studia inżynierskie w roku akademickim 2010/2011 mogą skorzystać z bogatej oferty zniżek czesnego:

 • Kandydatom na I rok studiów I stopnia (inżynierskich), którzy na egzaminie maturalnym pisemnym zdali matematykę, informatykę lub fizykę:
  - w przypadku nowej matury na poziomie rozszerzonym na więcej niż 75 % pkt,
  - w przypadku starej matury na ocenę 5 i wyższą,
  przysługuje 30% zniżki czesnego w I semestrze w roku akademickim 2010/2011;
 • Kandydatom na I rok studiów I stopnia (inżynierskich), laureatom olimpiady informatycznej, matematycznej lub fizycznej przysługuje 40% zniżki czesnego w I semestrze w roku akademickim 2010/2011;
 • Kandydatom na I rok studiów I stopnia (inżynierskich), którzy brali udział w projekcie Informatyka+ organizowanym przez WWSI, z tytułu udziału poświadczonego certyfikatem uczestnictwa przysługuje 5% zniżki czesnego w I semestrze w roku akademickim 2010/2011.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną informacją na temat opłat, zniżek i stypendiów:
http://www.wwsi.edu.pl/pg.php/arth/53/

Szczegółowe informacje na temat studiów inżynierskich:
http://www.wwsi.edu.pl/pg.php/arth/10/

 

Studia drugiego stopnia – magisterskie

Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 24 września 2008r., Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki otrzymała uprawnienia do prowadzenia studiów II stopnia - magisterskich.

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki prowadzi studia magisterskie na kierunku INFORMATYKA - 2-letnie (4-semestralne) na specjalnościach:

Studentom I roku studiów magisterskich w roku akademickim 2010/2011 oferujemy bezpłatne:
 • Zajęcia I, II, III i IV semestru Cisco Networking Academy
 • Zajęcia w ramach Cisco Entrepreneur Institute
 • Fakultatywne zajęcia z profesorami uczelni amerykańskich i zachodnioeuropejskich (program visiting professor WWSI)

Kandydatom na studia magisterskie (II stopnia), którzy dokonają opłaty czesnego „z góry” za cały I semestr do 10 IX 2010 przysługuje zniżka w wysokości 250 zł/I semestr

Zapraszamy do zapoznania się z pełną informacją na temat opłat, zniżek i stypendiów:
http://www.wwsi.edu.pl/pg.php/arth/67/

Szczegółowe informacje na temat studiów magisterskich:
http://www.wwsi.edu.pl/pg.php/arth/11/

 

W celu dokonania wszelkich formalności związanych z rekrutacją na studia inżynierskie i magisterskie zapraszamy do:

Biura Rekrutacji WWSI (pokój 208):
ul. Lewartowskiego 17
00-169 Warszawa
tel.: (0-22) 489-64-52
tel.: (0-22) 489-64-00
e-mail: rekrutacja@wwsi.edu.pl

 

Szczegółowe informacje: http://www.wwsi.edu.pl/pg.php/arth/57/

 

Studia podyplomowe

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki uzyskała dofinansowanie projektu:

”Nowoczesne kompetencje IT dla rynku pracy-studia podyplomowe dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw” z europejskiego funduszu społecznego.

Uczelnia oferuje następujące specjalności:

Zapraszamy również na studia finansowane ze środków własnych studentów/firm:

Zapraszamy na stronę studiów podyplomowych: http://podyplomowe.wwsi.edu.pl/

W celu dokonania wszelkich formalności związanych z rekrutacją na studia podyplomowe
zapraszamy do:

Biuro Rekrutacji Studiów Podyplomowych (p. 116)

tel. (22) 489-64-40

e-mail: alysakowska@wwsi.edu.pl

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

Robocik WWSI