Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej Zgadzam się
>>> Strona główna >>> Archiwum wiadomości >>> Podpis elektroniczny

Podpis elektroniczny

2016-01-03 09:22:45

IT Professional w kolejnym grudniowym numerze (12/2015) zajmuje się podpisem elektronicznym. W poprzednim numerze autorzy Konrad Majewski i Kamil Stolarski formułowali definicje i opisywali zastosowania zwykłego podpisu obecnie zajmują się kwestią bezpiecznego podpisu. Najnowszy artykuł jest kontynuacją zamieszczonego w numerze listopadowym IT Professional. Autorzy rozpatrują prawne aspekty podpisu elektronicznego zwykłego (Podpis elektroniczny zwykły – definicje i zastosowania). Źródłem definiowania są ustalenia z 1996 r. Komisji Narodów Zjednoczonych do spraw Międzynarodowego Prawa Handlowego (ang. The United Nations Commission on International Trade Law - UNCITRAL). Postanowienia Komisji znane są jako ustawa modelowa i nie pociągają obowiązku ich implementacji do krajowych systemów prawnych, dlatego są spore różnice w różnych krajach w definiowaniu podpisu elektronicznego

W Polsce sprawę reguluje art. 3 punkt 1 ustawy z dnia 18 września 2001 r. (Dz.U. z 2013 r., poz. 262, ze zm.) o zwykłym podpisie elektronicznym, który mówi, że są to dane w postaci elektronicznej, które wraz z innymi danymi, do których zostały dołączone lub z którymi są logicznie powiązane służą do identyfikacji osoby składającej podpis elektroniczny. Punkt 2 tejże ustawy mówi o bezpiecznym podpisie elektronicznym, który jest przyporządkowany wyłącznie do osoby składającej podpis i jest sporządzony za pomocą bezpiecznych urządzeń, podlegających wyłącznej kontroli tylko tej jednej osoby. Art. 3 punkt 4 zostało zdefiniowane pojęcie danych niepowtarzalnych i przyporządkowanych osobie fizycznej i służą tej osobie do składania podpisu elektronicznego. Rozważania autorów dotyczą aspektów prawnych tej coraz szerzej stosowanej procedury. Kolejne numery IT Professional są dostępne w Bibliotece naszej Uczelni.

Biblioteka rozporządza również wieloma opracowaniami książkowymi, które omawiają to zagadnienie od strony technologii infrastruktury klucza publicznego - PKI (ang. Public-Key Infrastructure). Poniżej przykłady prac znajdujących się w Bibliotece.

   Praca zbiorowa: Podpis cyfrowy i identyfikacja użytkowników w sieci Internet,
   W. Dąbrowski, P. Kowalczuk: Podpis elektroniczny,
   M. Marucha-Jaworska: Podpis elektroniczny,
   A. Carlisle, S. Lloyd: Podpis elektroniczny: Klucz publiczny,
   A. Carlisle, S. Lloyd: PKI: podstawy i zasady działania : koncepcje, standardy i wdrażanie infrastruktury kluczy publicznych,
   R. Podpłoński, P. Popis: Podpis elektroniczny: Komentarz (560 stron),
   I.Holik: Prawne i praktyczne aspekty podpisu elektronicznego,
   M. Węgrzyn, J. Jabłoński, M. Nowakowski: Transakcje i monety internetowe: kryptologia a biznes - bezpieczeństwo stosowane.

Warto też przypomnieć, że tym zagadnieniem zajmują się także autorzy książek poświęconych kryptografii.

Oprac. na podstawie IT Professional
Magdalena Hornowska

Robocik WWSI