Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej Zgadzam się
>>> Strona główna >>> Archiwum wiadomości >>> Nowości oferty edukacyjnej 2018

Nowości oferty edukacyjnej 2018

2018-07-11 15:00:52

Nowości oferty edukacyjnej 2018/2019

Podczas każdej uroczystości wręczenia dyplomów ukończenia studiów – (http://wwsi.edu.pl/pg.php/gal/84/) gratulując absolwentom, wspominamy czas kiedy zdobywali kwalifikacje informatyczne w WWSI i jednocześnie przedstawiamy plany Uczelni na przyszłość. I zawsze słyszymy …. szkoda, że już skończyliśmy studia. Ta sytuacja powtarza się co rok. WWSI rozwija się, co sprawia, że nazwą i duchem jest to ta sama Szkoła, która powstała 18 lat temu, ale ciągle wprowadzane innowacje powodują, że w ofercie Uczelni pojawiają się nowości, które ją zmieniają. Wachlarz możliwości dostępnych dla studentów poszerza się z każdym rokiem. Rok 2018/2019 będzie pod wieloma względami wyjątkowy, jeśli chodzi o ofertę edukacyjną WWSI przygotowaną dla studentów.

Zapraszamy do zapoznania się z propozycjami na nowy rok akademicki i kolejne lata:

Bezpłatny kurs AWS Academy – Cloud Foundations dla WSZYSTKICH, którzy rozpoczną studia w WWSI od października 2018 to najnowsza propozycja Uczelni przygotowana we współpracy z AWS Academy, stanowiąca swego rodzaju „pakiet powitalny” dla nowych studentów. W ramach certyfikowanego kursu studenci zapoznają się z takimi zagadnieniami jak wprowadzenie do zagadnień chmury obliczeniowej, podstawowe usługi Amazon Web Services, Bezpieczeństwo w systemach AWS, podstawy architektury AWS oraz przegląd systemów wsparcia AWS. Kurs jest realizowany w ramach wieloletniego programu CoRe IT, w którym studenci  oraz absolwenci WWSI uczestniczą w bezpłatnych szkoleniach prowadzonych przez czołowe polskie i światowe firmy ICT - http://core-it.wwsi.edu.pl/archiwum.html. Wartość rynkowa tych szkoleń stanowi często równowartość kilkumiesięcznej opłaty czesnego a studenci oraz absolwenci WWSI korzystają z nich za darmo. To wartość dodana, którą rzadko oferują inne uczelnie.

Nowe specjalności kształcenia

Od nowego roku akademickiego 2018/2019 uruchamiamy trzy nowe specjalności na studiach inżynierskich oraz od roku 2019/2020 dwie nowe specjalności na studiach magisterskich.

Uwaga: Ponieważ specjalizacje na studiach inżynierskich są realizowane od piątego semestru, studenci rozpoczynający studia w tym roku będą mogli dokonać ponownego wyboru specjalizacji za dwa lata na podstawie oferty specjalizacji jaka będzie dostępna w chwili ukończenia 4 semestru. W tej chwili specjalności inżynieria data systemów data science oraz poszerzonej specjalizacji inżynieria systemów teleinformatycznych nie są jeszcze dostępne na stronie internetowej uczelni.

Na studiach inżynierskich uruchamiamy:

Inżynieria grafiki komputerowej, to nowa specjalność, która nawiązuje do prowadzonej w przeszłości w WWSI inżynierii multimediów. To w ramach tej specjalności powstawały dyplomy inżynierskie takie jak:  WWSI Izy Krupeckiej - https://youtu.be/64UgwUU1cTc, Technology Adriana Szustakowskiego http://grafika3d.wwsi.edu.pl/body.php?page=film&n=1, 100 tysięcy jednakowych miast Pawła Krupeckiego http://grafika3d.wwsi.edu.pl/body.php?page=film&n=2 oraz wiele innych: http://grafika3d.wwsi.edu.pl/index.html. Nowa specjalność zawiera treści specjalizacyjne takie jak: elementy historii sztuki, podstawy projektowania, projektowanie graficzne, podstawy kompozycji, metody i algorytmy grafiki komputerowej, techniki przetwarzania obrazów, programowanie aplikacji graficznych, marketing internetowy, projektowanie stron internetowych, skład i montaż komputerowy, fotografia cyfrowa, film cyfrowy, programowanie gier komputerowych. Dla tej specjalności zostanie zakupiona specjalna pracownia składająca się z wysoko wydajnych stacji graficznych wraz z najnowszym specjalistycznym oprogramowaniem. Poszerzony wymiar godzin w stosunku do innych specjalności, wysoko wykwalifikowana kadra dydaktyczna oraz najnowocześniejsze wyposażenie to oferta unikatowa na warszawskim rynku edukacyjnym i co ważniejsze w tej chwili w najniższej cenie. Ponieważ jest to specjalność dofinansowana ze środków unijnych, w tym roku dysponujemy na niej jedynie 24 miejscami w trybie stacjonarnym oraz 24  miejscami w trybie niestacjonarnym.

Inżynieria systemów data science, obok chmury obliczeniowej oraz sztucznej inteligencji to jeden z najważniejszych obecnie kierunków rozwoju informatyki. Absolwenci tej specjalności są obecnie najbardziej poszukiwani na rynku pracy. Przykładowe zagadnienia, które będą  realizowane w ramach specjalności: programowanie w języku R, big data-koncepcje, technologie, zaawansowana analityka z SAS Enterprise Miner, metody sztucznej inteligencji, data mining-metody eksploracji danych, text mining-odkrywanie wiedzy z tekstowych zbiorów danych, wstęp do wizualizacji danych.

Inżynieria systemów teleinformatycznych, poszerzona i zmodyfikowana specjalność zostanie wzbogacona o nowe treści. Przykładowe zagadnienia: architektura sieci teleinformatycznych, praktyczna analiza modeli OSI oraz TCP/IP, rodzaje i rola urządzeń sieciowych, usługi sieciowe, adresacja itp., Switching i routing w sieciach IP, Sieci bezprzewodowe Wi-Fi, Transmisja danych w sieciach, wirtualne sieci prywatne VPN, transmisja obrazu i głosu w sieciach, zarządzenie sieciami IP, bezpieczeństwo sieci IP.  Dla celów realizacji programu zostanie zakupione specjalistyczne laboratorium.

Na studiach magisterskich (od roku akademickiego 2019/2020) uruchamiamy:

Chmura Obliczeniowa (realizowana we współpracy z Amazon Web Services Academy)

Przetwarzanie w chmurze, ang. cloud computing). Ten model przetwarzania danych oparty na użytkowaniu usług dostarczonych przez usługodawcę, wewnętrzny dział lub zewnętrzną organizacja. Chmura to usługa dająca wartość dodaną użytkownikowi oferowana przez dane oprogramowanie oraz konieczną infrastrukturę. Program zajęć przygotowany został zarówno w oparciu o ogólne standardy jak i rozwiązania czołowych producentów na świecie (AWS).

Big Data&Business Analysis

Zawód analityka biznesowego (obejmujący między innymi następujące specjalności: architekt biznesowy, analityk systemów biznesowych, analityk danych, analityk przedsiębiorstwa, analityk procesów, menedżer produktu, właściciel produktu, inżynier wymagań, analityk systemowy, jest zawodem przyszłości według opracowania Międzyresortowego Zespołu do spraw uczenia się przez całe życie w opracowaniu Perspektywa uczenia się przez całe życie.

Nowa specjalność Big Data & Business Analysis wynika przede wszystkim z potrzeby rynku, na którym istnieje i wciąż wzrasta zapotrzebowanie na specjalistów-informatyków wspomagających analityków biznesowych wykorzystujących zarówno operacyjne bazy danych, jak i duże zasoby danych analitycznych/historycznych gromadzonych w hurtowniach danych. W szczególności modele

zaawansowanej eksploracji danych i systemy klasy BI z wykorzystaniem dużych organizacji danych (Big Data Analysis oraz Business Intelligence) mogą być bardzo konstruktywną odpowiedzią naszej Uczelni na potrzeby rynku. Obszar ten powinien być ściśle związany i wzbogacony modelowaniem procesów biznesowych i systemów informacyjnych, aby na tym tle podjąć problem analizy i projektowania oraz wdrażania systemów informatycznych zarządzania, a przede wszystkim wykorzystania komercyjnych rozwiązań w obszarze systemów OLTP i OLAP wzbogaconych modelami zaawansowanej eksploracji danych typu Data-Mining i tworzenia baz wiedzy.

Hybrydowy model kształcenia w WWSI

Począwszy od października 2018 Uczelnia planuje wprowadzenie tzw. hybrydowego modelu kształcenia WWSI on Demand. Oznacza to wykorzystanie w znacznie większym niż obecnie stopniu technik kształcenia na odległość (e-learningowych). Zwiększanie udziału zajęć zdalnych w ogólnych wymiarach zajęć jest obecnie powszechnym trendem w edukacji na poziomie akademickim i synonimem nowoczesności każdej szkoły wyższej. Jego podstawowym celem jest indywidualizacja kształcenia oraz zwiększenie elastyczności modelu kształcenia. Hybrydowy Model Kształcenia jest drugim elementem prac prowadzonych w obszarze e-uczelni - projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej (patrz niżej).

Wdrożenie e-usług dedykowanych środowisku akademickiemu WWSI

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki rozpoczęła w kwietniu 2017 realizację projektu Wdrożenie e-usług dedykowanych środowisku akademickiemu WWSI. Przedsięwzięcie realizowane jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w ramach Poddziałania 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza. Projekt dotyczy wdrożenia technologii informacyjnych i komunikacyjnych do obsługi procesów związanych z edukacją w Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki. Efektem projektu będzie świadczenie wybranych usług drogą elektroniczną w związku z wdrożeniem zintegrowanego systemu e-usług. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: Projekt "Wdrożenie e-usług dedykowanych środowisku akademickiemu WWSI.

Stypendia fundowane przez pracodawców

Od nowego roku akademickiego planujemy znaczne poszerzenie programu współpracy z firmami w zakresie stypendiów fundowanych dla studentów. Chcemy aby aktywność zawodowa naszych studentów zwiększała się, chociaż w świetle prowadzonych przez nas badań jest ona już w tej chwili stosunkowo wysoka: http://wwsi.edu.pl/pg.php/news/badanie_aktywnosci_zawodowej_s__/778/. Wysokie wskaźniki aktywności zawodowej studentów i związane z nimi otrzymywane wynagrodzenia i stypendia skutkują niezależnością finansową studentów, również w odniesieniu do finansowania swoich studiów.

Program Erasmus Plus oraz dalsza internacjonalizacja Uczelni

Od października 2017 jest realizowany przez Uczelnię finansowany ze środków unijnych, projekt anglojęzycznych studiów magisterskich. W ramach projektu w WWSI studiuje ponad 40 studentów obcokrajowców. W kolejnym roku akademickim 2018/2019 planujemy uruchomienie II edycji  studiów anglojęzycznych "Project Management". Uczelnia od wielu lat aktywnie uczestniczy w programach wymiany międzynarodowej Erasmus. W nadchodzącym roku akademickim oprócz wyjazdów naszych studentów za granicę po raz pierwszy spodziewamy się studentów zagranicznych przyjeżdżających do naszej Uczelni w ramach „Erasmusa”. Internacjonalizacja studiów to większe możliwości rozwoju studentów WWSI.

 

Robocik WWSI