Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej Zgadzam się
>>> Strona główna >>> Archiwum wiadomości >>> Najlepsze polskie Uczelnie/Wydziały prowadzące studia na kierunku Informatyka w ocenie Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Najlepsze polskie Uczelnie/Wydziały prowadzące studia na kierunku Informatyka w ocenie Polskiej Komisji Akredytacyjnej

2015-11-24 11:34:47

View in English
We Focus On QualityW jednym z wywiadów (Wprost nr 22/30maj/2011) przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej prof. Marek Rocki, na pytanie jak w gąszczu (uczelni) wybrać studia, które dadzą satysfakcję i poprawią pozycję przetargową na rynku pracy, odpowiedział: „Trzeba zwrócić uwagę na ocenę kierunku studiów (przez PKA), a nie na ocenę całej uczelni. Są świetne uczelnie, na których funkcjonują kiepskie kierunki i uczelnie słabsze (w rankingach), ale wyspecjalizowane, mające jeden dobry kierunek”.

Polska Komisja Akredytacyjna jest instytucją, która od 2003 roku dokonuje oceny programowej kierunków kształcenia prowadzonych przez poszczególne uczelnie/wydziały w Polsce, wśród tych kierunków jest również Informatyka. Z punktu widzenia kandydatów na studia na kierunku Informatyka, studentów i absolwentów informatyki oraz potencjalnych pracodawców, oceny PKA są najpełniejszym i najbardziej wiarygodnym źródłem oceny jakości poszczególnych uczelni/wydziałów prowadzących studia na kierunku Informatyka w Polsce.

Zgodnie z informacjami opublikowanymi na portalu PKA - http://www.pka.edu.pl kierunek informatyka został oceniony przez Komisję ogółem 293 razy (17 razy odstąpiono od oceny a w jednym przypadku, ocena nie została wystawiona). Ogółem wystawiono ocen końcowych: wyróżniających - 9, pozytywnych – 203, warunkowych – 42, negatywnych - 21, (odstąpienia - 17, brak oceny - 1 uczelnia).

Od 2009 roku PKA obok oceny końcowej wprowadziła dodatkowo oceny cząstkowe dla celów ewaluacji kierunków kształcenia. Od 2011 roku zgodnie ze statutem PKA ocena końcowa obejmuje 8 kryteriów cząstkowych: (1) ocena koncepcji rozwoju kierunku, (2) ocena celów i efektów kształcenia oraz systemu ich weryfikacji, (3) ocena programu studiów, (4) ocena zasobów kadrowych, (5) ocena infrastruktury dydaktycznej, (6) ocena poziomu prowadzonych badań naukowych, (7) ocena systemu wsparcia studentów w procesie uczelnia się oraz (8) ocena wewnętrznego systemu zapewniania jakości.

Polska Komisja Akredytacyjna w latach 2003-2015 wystawiła jedynie 9 uczelniom/wydziałom prowadzącym studia na kierunku informatyka końcowe oceny wyróżniające (w tym Akademia Górniczo – Hutnicza oraz Politechnika Poznańska otrzymały końcowe oceny wyróżniające dwukrotnie), 5 uczelni - Politechnika Warszawska (3 wydziały), Politechnika Śląska, Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki oraz Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych otrzymały od PKA oceny wyróżniające  cząstkowe. Tak więc jedynie 16 polskich uczelni/wydziałów prowadzących studia na kierunku informatyka otrzymało od PKA oceny cząstkowe lub/i końcowe wyróżniające. Można, zatem uznać, że studia informatyczne prowadzone w tych uczelniach/wydziałach oraz poziom kwalifikacji informatycznych ich absolwentów są najwyższej jakości wśród ocenianych przez PKA uczelni/wydziałów. Warto podkreślić, że w gronie tych 16 najwyżej ocenionych przez Polską Komisję Akredytacyjną polskich uczelni/wydziałów prowadzących studia na kierunku informatyka znajduje się WARSZAWSKA WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI. Jako jedna z dwóch uczelni w Polsce WWSI otrzymała cząstkowe oceny wyróżniające za prowadzenie badań naukowych oraz za zasoby kadrowe.

KLIKNIJ, aby zobaczyć jakie oceny wystawiła PKA uczelni/wydziałowi, w której planujesz studiować INFORMATYKĘ

Robocik WWSI