Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej Zgadzam się
>>> Strona główna >>> Archiwum wiadomości >>> Konferencja z okazji 10-lecia WWSI

Konferencja z okazji 10-lecia WWSI

2010-06-16 11:27:43

Szanowni Państwo,

W tym roku mija 10 lat od chwili utworzenia Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki (dawniej Mila College). Te wyjątkowe urodziny postanowiliśmy uczcić zorganizowaniem wyjątkowej konferencji naukowej, która odbędzie się pod hasłem „Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki - Przedsiębiorcza Uczelnia dla specjalistów IT”. Konferencja odbędzie się w dniach 11-13 październik 2010 r. w siedzibie Polskiej Akademii Nauk (dzień pierwszy i drugi) oraz w siedzibie Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki (dzień trzeci). Celem konferencji, jest prezentacja dotychczasowych osiągnięć i dorobku WWSI w zakresie kształcenia i badań, w minionym 10-leciu oraz nakreślenie perspektyw dalszego rozwoju Szkoły.

Pierwszy dzień konferencji poświęcimy próbie odpowiedzi na pytania o stan przygotowania naszej Alma Mater do najważniejszych wyzwań współczesnej edukacji uniwersyteckiej w Polsce i na świecie. Do podzielenia się refleksją na ten temat zaprosiliśmy wybitnych polskich naukowców z kraju i ze świata, współpracujących z naszą Uczelnią.

Dzień drugi to prezentacja szerokiego spektrum zagadnień informatycznych przez naszych wykładowców, dokonana pod kątem badań i profilowania kształcenia na studiach inżynierskich, magisterskich oraz podyplomowych prowadzonych w Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki.

W trzecim dniu uczestnikom konferencji zaprezentują swoje osiągnięcia Studenckie Koła Naukowe Informatyki z całego kraju, biorące udział w prowadzonym przez Uczelnię projekcie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Akademicki Kreator Przedsiębiorczości.

Mamy nadzieję, że w ciągu tych trzech dni uda się nam zaprezentować to, czym chcielibyśmy się pozytywnie wyróżniać wśród innych polskich niepublicznych uczelni wyższych prowadzących studia na kierunku informatyka: specjalizację i profesjonalizm w dziedzinie ICT, przedsiębiorczość i otwartość na nowe trendy w kształceniu i badaniach oraz innowacyjność w poszukiwaniu nowych rozwiązań pedagogicznych, technologicznych i organizacyjnych, przyczyniających się do rozwoju Uczelni i służących jak najlepiej, dzisiaj i w przyszłości, społeczności akademickiej Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki.

Zapraszamy do zapoznania się z programem konferencji i śledzenia na bieżąco materiałów z przygotowań oraz z obrad, które będziemy prezentować na naszych stronach www.

Agenda

Konferencja z okazji 10-lecia Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki - Przedsiębiorcza Uczelnia dla specjalistów IT, 11 października (poniedziałek) 2010 r. – Pałac Staszica (PAN)

Dzień pierwszy

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki wobec wyzwań współczesnej edukacji uniwersyteckiej

SESJA I

10.00 – 10.20 - Otwarcie konferencji

10.20 – 10.55 – Społeczność akademicka Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki kluczem do sukcesów uczelni,
Andrzej Żyławski, Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki.

10.55 – 11.30 – "Szlifowanie diamentów", czyli o edukacji wybitnie zdolnej młodzieży,
Jan Madey, Vice Przewodniczący Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego, Uniwersytet Warszawski.

11.30 – 12.00 - Program informatyka plus,
Maciej Sysło, koordynator projektu informatyka plus, Uniwersytet Wrocławski.

12.00 – 12.30 - Kolegium Rektorskie Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki,
Waldemar Sielski, dyrektor generalny Microsoft Polska w latach 1993-2000.

12.30-13.00 - Przerwa kawowa

SESJA II

13.00 – 13.30 – „O tworzącym się modelu edukacji uniwersyteckiej XXI wieku”,
Bogdan Galwas, Sekretarz Komitetu Prognoz Polskiej Akademii Nauk,
Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki.

13.30 – 14.00 – Informatyka, kształcenie na przykładzie Uniwersytetu Kansaskiego,
Jerzy Grzymała-Busse - University of Kansas, USA, Visiting Professor,
Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki.

14.00 – 14.30 - Ontologia cyberprzestrzeni,
Piotr Sienkiewicz, Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki.

14.30 – 15.00 - Prezentacja pracy studenckiego koła naukowego
– zwycięzcy konkursu Kreator Przedsiębiorczości Akademickiej

15.00 – 15.15 – Podsumowanie i zakończenie Konferencji
– Andrzej Żyławski, Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki.

15.15 – 16.15 – Lunch

Konferencja z okazji 10-lecia Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki

Konferencja dziedzinowa „Infoefekt” nt. „Profilowanie Kształcenia”
- 12 października 2010 roku - Pałac Staszica (PAN)

Dzień drugi

SESJA I

10.00-11.45 – Algorytmizacja i Inżynieria Oprogramowania
prowadzący: dr hab. inż. prof. WWSI Piotr Zaskórski

10.00-10.05 - Wprowadzenie, Piotr Zaskórski

 1. 10.05 - 10.20 - O spotkaniu ciągłego z dyskretnym,
  Zenon Gniazdowski.
 2. 10.20 – 10.35 - Heurystyki dynamicznego obliczania współczynników wygładzania w algorytmach prognozy,
  Michał Grabowski
 3. 10.35 – 10.50 - Architektura informatyczna systemów ITS (Inteligentne Systemy transportu), Włodzimierz Kasprzak
 4. 10.50 – 11.05 - Ukryte modele Markowa i ich zastosowania,
  Ewa Figielska
 5. 11.05 – 11.20 - Nadmierne dopasowanie drzew decyzyjnych,
  Szymon Smaga
 6. 11.20 – 11.35 - Modelowanie rozmyte w jakościowej analizie z wykorzystaniem środowiska OLAP,
  Andrzej Chojnacki.
 7. Dyskusja

11.45 – 12.00 – Przerwa Kawowa

SESJA II

12.00-13.40 – Systemy i Sieci Teleinformatyczne
prowadzący: WWSI Michał Grabowski

 1. 12.00 – 12.15 - Wybrane technologie bezprzewodowej transmisji danych,
  Dariusz Chaładyniak.
 2. 12.15 – 12.30 - Wirtualna infrastruktura - nowe podejście do systemów informatycznych, Przemysław Przybylak
 3. 12.30 – 12.45 - Bezpieczeństwo i niezawodność systemów o strukturze sieciowej,
  Piotr Sienkiewicz.
 4. 12.45 – 13.00 - Klastry niezawodnościowe jako mechanizm zwiększania bezpieczeństwa danych, Michał Wieteska.
 5. 13.00 – 13.15 - Ile jest „bezpieczeństwa” w bezpiecznych systemach informatycznych, Krzysztof Różanowski
 6. 13.15 – 13.30 - Budowanie strategii organizacji poprzez zarządzanie kompetencjami informatyków, Józef Wacnik
 7. Dyskusja.

13.40 – 14.00 – Przerwa kawowa

SESJA III

14.00 – 16.00 – Informatyczne technologie zarządzania
prowadzący: Zenon Gniazdowski

 1. 14.00 – 14.15 - Zarządzanie łańcuchem dostaw w rozproszonym przedsiębiorstwie produkcyjnym,
  Oleg Zaikin
 2. 14.15 – 14.30 - Wielokryterialna, hierarchiczna metoda wspomagania podejmowania decyzji w warunkach niepewności danych,
  Paweł Figat
 3. 14.30 – 14.45 - Platforma e-puap w procesie standaryzacji bazy edukacyjno-laboratoryjnej WWSI do nauczania informatycznych systemów zarządzania,
  Szymon Supernak
 4. 14.45 – 15.00 - Koncepcja organizacji studiów podyplomowych w WWSI z zakresu zarządzania projektami informatycznymi z wykorzystaniem doświadczeń wybranych ośrodków europejskich,
  Waldemar Łabuda
 5. 15.00 – 15.15 - Inżynieria wiedzy w systemach ekspertowych,
  Ryszard Wieleba
 6. 15.15 – 15.30 - Modelowanie informacyjno-decyzyjnej ciągłości działania organizacji biznesowych,
  Piotr Zaskórski
 7. Dyskusja

15.40 - 15.50 Podsumowanie drugiego dnia konferencji,
Piotr Zaskórski

15.50 - 16.00 Zakończenie konferencji,
Andrzej Żyławski - Rektor WWSI

16.00 – 17.00 - Lunch

Konferencja z okazji 10-lecia Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki

Prezentacja prac biorących udział w projekcie „Kreator Innowacyjności
– wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej”

– 13 października 2010 roku – siedziba WWSI

Dzień trzeci

SESJA I

10.00 – 15.00 – Prezentacja prac nadesłanych w ramach konkursu na najlepszy projekt przygotowany przez osobę lub zespół działający w ramach Koła Naukowego.

Robocik WWSI