Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej Zgadzam się
>>> Strona główna >>> Archiwum wiadomości >>> Co nowego w ofercie Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki na rok akademicki 2009/2010?

Co nowego w ofercie Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki na rok akademicki 2009/2010?

2009-05-19 10:00:00

Szanowni Kandydaci!

W dniu 19 maja rozpoczęliśmy rekrutację na kolejny dziesiąty już rok akademicki w naszej Uczelni. Nasza nowa witryna www pozwala zapoznać się z szerokim spektrum naszych działań. Nie daje jednak wiedzy na temat bliższych i dalszych planów i zamierzeń. Tą wiedzą, chociaż w części chcielibyśmy się z Państwem podzielić, jako, że stanowi ona istotny fragment składający się na wizerunek naszej Uczelni. To Państwa, kandydatów na studia w naszej Uczelni, w największym stopniu będą dotyczyć działania najbliższego i następnych lat akademickich, dlatego zachęcamy do zapoznania się z nimi.

A zatem co istotnego wydarzy się w nadchodzącym roku i w kolejnych latach akademickich w naszej Uczelni ?

Tradycyjnie największym obszarem naszych działań są studia inżynierskie (I stopnia). W nadchodzącym roku akademickim będziemy poszerzać ofertę studiów I stopnia w języku angielskim. Rozpoczniemy regularne zajęcia informatyczne w języku angielskim. Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią uruchomimy pierwszą grupę dla II roku studiów, która będzie odbywać laboratoria po angielsku. Od nowego roku akademickiego planujemy również uruchomienie nowej specjalności – sprzedaż usług i technologii informatycznych – jako drugiej specjalności. Obok jednej z pięciu podstawowych specjalności będą Państwo mogli wybrać specjalność dodatkową. Umiejętności i wiedza z zakresu sprzedaży jest często wymieniana przez pracodawców jako dodatkowy atut przy zatrudnieniu potencjalnych pracowników. Kolejny rok to również znaczne poszerzenie wymiany i współpracy międzynarodowej. Miniony rok przyniósł pierwsze zagraniczne wyjazdy na studia naszych studentów w ramach Erasmusa do Wielkiej Brytanii i Danii. Mieliśmy również okazję po raz pierwszy gościć wykładowców zagranicznych. Planujemy, że w nadchodzącym roku ta oferta ulegnie znacznemu powiększeniu. Posługując się językiem sportowym, jak każda drużyna planujemy przed nowym sezonem wzmocnienie kadrowe. Od nowego roku akademickiego na studiach inżynierskich rozpocznie zajęcia, co najmniej trzech nowych samodzielnych pracowników dydaktyczno-naukowych.

Od lutego br. rozpoczęliśmy I edycję studiów magisterskich. To nowe bardzo ważne doświadczenie dla Szkoły, któremu przyglądamy się bardzo uważnie. Od nowego roku akademickiego planujemy uruchomienie drugiej specjalności. Również na studiach magisterskich pojawią się nowi wykładowcy z najwyższymi kwalifikacjami zarówno akademickimi jak i praktycznymi. Od października 2009 z ofert naszych studiów magisterskich będą mogli również skorzystać absolwenci studiów licencjackich na kierunku informatyka. Co warto podkreślić, Uczelnia gwarantuje od kolejnego roku akademickiego wypłatę stypendiów naukowych wszystkim tegorocznym absolwentom studiów pierwszego stopnia, którzy w ostatnim roku studiów I stopnia uzyskali średnią co najmniej 4.0. I wreszcie w nadchodzącym roku akademickim bez dodatkowych opłat oferujemy wszystkim zainteresowanym studentom studiów magisterskich udział w zajęciach Cisco Networking Academy.

Od trzech lat ważnym i coraz lepiej funkcjonującym odcinkiem naszej działalności są studia podyplomowe. W najnowszym rankingu Rzeczpospolitej nasza oferta studiów podyplomowych znalazła się na bardzo wysokim 33 miejscu w Polsce wśród niepublicznych uczelni magisterskich. Nowy rok akademicki to nowa profesjonalna oferta studiów podyplomowych, po raz pierwszy wzbogacona o możliwości uzyskania certyfikatów branżowych.

Nie został wykryty stosowny plugin do odtworzenia filmu FLV.

W misji Uczelni ważną częścią działalności jest upowszechnianie wiedzy poza środowiskiem własnej społeczności akademickiej oraz stwarzanie możliwości indywidualnego rozwoju naszym studentom i absolwentom. Powołując się ponownie na tegoroczny ranking Rzeczpospolitej, nasza Uczelnia w kategorii „Możliwość rozwoju zainteresowań naukowych studentów” została sklasyfikowana na 9 miejscu (!), pozostawiając za sobą wiele renomowanych uczelni. Ten sukces doda nam z pewnością skrzydeł. Podobnie jak w latach ubiegłych będziemy prowadzić zajęcia wszechnicy popołudniowej – w nadchodzącym roku prowadzić je będą również wykładowcy spoza Uczelni – uznane autorytety w świecie informatyki. Planujemy wzmocnienie działalności studenckich kół naukowych o nowe obszary takie jak np. wyjazdowe zajęcia w ośrodkach regionalnych projektu Informatyka+. Wzbogacimy ofertę o nowe szkolenia. W fazę operacyjną wkroczy nasz sztandarowy projekt Informatyka+, wspierany ze środków Unii Europejskiej. Planujemy również wzbogacenie o nowe 60 wykładów naszych zasobów na portalu Polska Wszechnica Informatyczna, projektu realizowanego we współpracy z Microsoft Polska, Cisco Polska oraz HP Polska.

To, co niezwykle istotne dla studentów to warunki studiowania. Tu chciałbym ponownie powołać się na ocenę rankingu Rzeczpospolitej - znaleźliśmy się w gronie 31 uczelni, które uzyskały maksymalną ocenę bazy dydaktycznej wśród 100 najlepszych niepublicznych magisterskich uczelni w Polsce. W nowym roku akademickim planujemy między innymi zakupienie dwóch nowych laboratoriów informatycznych, doposażenie laboratorium inżynierii multimediów, zakup internetowej platformy edukacyjnej oraz kontynuowanie prac architektoniczno–organizacyjnych mających na celu rozbudowę siedziby Uczelni.

W rankingu, o którym wspominałem powyżej, zostaliśmy po raz pierwszy bardzo wysoko ocenieni przez pracodawców (21 miejsce wśród 100 najlepszych niepublicznych uczelni magisterskich), co świadczy o dobrej pozycji naszych absolwentów na rynku pracy. Planujemy dalsze prace, które będą miały na celu poprawę skuteczności Uczelni na tym polu.

W mijającym roku akademickim złożyliśmy 11 aplikacji w konkursach o środki unijne. Jedną z sukcesem, cztery bliskie pozytywnego rezultatu. Na rozstrzygnięcie sześciu konkursów nadal oczekujemy. Nasza aktywność w tym zakresie zostanie utrzymana również w przyszłym i w kolejnych latach akademickich. Postrzegamy środki Unijne jako bardzo ważny element budowania potencjału Szkoły i możliwości poprawy szeroko rozumianych warunków studiowania.

Nadchodzący rok akademicki 2009/2010 to dziesiąty jubileuszowy rok działalności Uczelni. Chcemy w sposób szczególny uczcić ten jubileusz. Pierwszym akcentem uroczystości jubileuszowych będzie inauguracja roku akademickiego, którą planujemy zorganizować w historycznej sali Naczelnej Organizacji Technicznej (NOT) przy ul. Czackiego. O innych planach rocznicowych poinformujemy Państwa w końcu czerwca br.

Z wyrazami szacunku
Andrzej Żyławski
Rektor Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki

Więcej informacji dla kandydatów pod adresem:
http://www.wwsi.edu.pl/pg.php/applicant/
oraz w zakładce rekrutacja na stronie głównej Uczelni.

Zapraszamy!

Robocik WWSI