Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej Zgadzam się
>>> Strona główna >>> Archiwum wiadomości >>> Badanie oczekiwań inżynierów

Badanie oczekiwań inżynierów

Warszawa, dnia 27 maja 2010 r

Informacja prasowa opracowana na podstawie II cyklu badania oczekiwań przyszłych inżynierów, opracowanego przez Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami

http://www.pszk.org.pl/index2.php?s=84

II cykl badania oczekiwań przyszłych inżynierów. Część III.

Dla 75 proc. przyszłych inżynierów najważniejsze jest znalezienie pracy, która zapewni im stabilną i pewną sytuację zawodową. Na drugim miejscu znalazło sie grono 56 proc. studentów, dla których głównym celem będzie zrównoważenie życia zawodowego z osobistym oraz 53 proc. osób dla których bardzo ważne są wysokie zarobki. Dla 69 proc. przyszłych absolwentów uczelni technicznych najatrakcyjniejszą formą zatrudnienia stanowi praca na pełen etat w określonych godzinach. Swojemu pracodawcy przyszli inżynierowie będą mogli zaoferować głównie zaangażowanie i lojalność. W zamian, po trzech latach pracy ponad jedna trzecia z nich oczekuje wynagrodzenia miesięcznego w przedziale 3 500 - 4 500 zł netto.

Przedstawiamy trzecią część wyników badania oczekiwań studentów przeprowadzonego przez ArcelorMittal Poland S.A. we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Zarządzania Kadrami i Business for Society, w ramach II edycji Programu Edukacyjnego "ZainSTALuj się". Badanie zostało przeprowadzone w lutym i marcu 2010 roku, na grupie 963 studentów 3,4 i 5 roku dwóch ośrodków akademickich kształcących umiejętności techniczne na Śląsku i w Małopolsce - Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie i Politechnice Śląskiej w Gliwicach.

„Porównując wyniki dotyczące oczekiwań finansowych z zeszłorocznymi badaniami pojawiają się ciekawe informacje. Mianowicie w roku ubiegłym najniższym oczekiwanym wynagrodzeniem po 3 latach pracy było wynagrodzenie 2500 zł netto natomiast w tym roku 3 proc. studentów jako najniższe wynagrodzenie wymieniło kwotę 2000 zł netto. Porównywalna grupa osób zarówno z ubiegłorocznych jak i z tego rocznych uczestników badania, oczekuje wynagrodzenia w przedziale 2000 zł- 4500 zł netto. Wzrosła natomiast liczba osób, którzy oczekują wynagrodzenia powyżej 5000 zł netto, z 11 proc. w roku ubiegłym do 26 proc. w tym roku", mówi Anna Wyczesany, Dyrektor Biura Rekrutacji i Szkoleń.

Główne cele zawodowe i preferowany system pracy

Analiza wyników badania pokazała, że priorytetowym celem przyszłych inżynierów jest osiągnięcie stabilizacji zawodowej. Na drugim i trzecim miejscu uplasowała się grupa 56 proc. studentów, dla których ważne jest zrównoważenie życia zawodowego z osobistym i 53 proc. studentów, dla których kluczowe będzie osiągnięcie wysokich zarobków. 38 proc. respondentów deklaruje, że przede wszystkim zależy im na zostaniu specjalistą w wybranej dziedzinie. Tylko 19 proc. ankietowanych za jeden z głównych celów zawodowych wyznacza sobie zrobienie kariery a aspiracją zaledwie 7 proc. jest zarządzanie ludźmi.

 

Najatrakcyjniejszym systemem pracy dla przeważającej części 69 proc. przyszłych inżynierów będzie praca na pełen etat w określonych godzinach pracy. Zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy ale z nienormowanymi godzinami preferuje 29 proc. respondentów. Na trzecim miejscu, z tym samym wynikiem 20 proc. znaleźli się studenci, dla których najdogodniejszym systemem zatrudnienia byłaby praca zadaniowa lub samozatrudnienie. Jedynie 8 proc. ankietowanych preferuje pracę zdalną, a zaledwie 4 proc. chciałoby pracować w niepełnym wymiarze czasu pracy.

 

Co przyszły inżynier ma do zaoferowania pracodawcy?

Zaledwie 17 proc. przyszłych absolwentów uczelni technicznych deklaruje, że będzie mogło zaoferować przyszłemu pracodawcy praktyczne umiejętności. Co zatem będzie kartą przetargową przyszłego inżyniera podczas poszukiwania pracy? Jedynie 25 proc. respondentów wskazało na wiedzę merytoryczną mimo iż analiza I części wyników tegorocznego badania pokazała, że. system szkolnictwa wybranego ośrodka akademickiego w większości spełnia oczekiwania aż 68 proc. studentów. Przyszli inżynierowie za ważniejsze uważają zangażowanie - 80 proc., lojalność - 52 proc., kreatywność - 43 proc. czy elastyczność - 21 proc. 35 proc ankietowanych deklaruje również chęć nawiązania długofalowej współpracy. Początkowy kredyt zaufania okazny świężo upieczonemu inżynierowi może zatem zaowocować długofalową efektywną współpracą.

 

Oczekiwania płacowe i pozapłacowe przyszłych inżynierów

36 proc. przyszłych inżynierów po trzech latach pracy oczekuje zarobków na poziomie 2 000 zł -3 000 zł netto miesięcznie. Druga połowa respondentów chciałaby zarabiać w granicach 3 200 - 4 500 zł. Na trzecim miejscu plasuje się grupa 26 proc. studentów, dla których satysfakcjonującym, z perspektywy trzyletniego doświadzcenia zawodowego będzie wynagrodzenie na poziomie 5 000 -8 000 tyś zł. W minionym roku akademickim tak wysokich zarobków oczekiwało 11 proc. przyszłych inżynierów. Na przestrzeni zaledwie jednego roku grupa ta wzrosła o 15 proc.

Analiza wyników tegorocznego badania pokazuje również, że nie tylko wysokość wynagrodzenia jest istotna dla studentów przy wyborze przyszłego pracodawcy. Ponad połowa respondentów potwierdziła, że zwraca również uwagę na dodatkowe świadczenia.

 

Jakie są zatem najistotniejszymi i najatrakcyjniejszymi dla przyszłych inżynierów? Na pierwszym miejscu z wynikiem 18 proc. znalazły się szkolenia. 12 proc. ankietowanych wskazało opiekę medyczną, a na trzecim miejscu znalazły się premie - 9 proc. Czwarte miejsce zajęły ex aequo dodatkowe świadczenia, samochód służbowy oraz karta multisport, umożliwiająca bezpłatne korzystanie z wybranych obiektów sportowych. Tylko 3 proc. respondentów oczekuje od przyszłego pracodawcy dodatku urlopowego a jedynie 1 proc. zwrotu kosztów dojazdów do pracy.

Robocik WWSI