Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej Zgadzam się
>>> Strona główna >>> Archiwum wiadomości >>> Badanie ankietowe luty 2017

Badanie ankietowe luty 2017

2017-03-10 12:43:22

W styczniu i lutym 2017 roku w Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki została tradycyjnie przeprowadzona ankieta, w której studenci oceniali wybrane obszary działalności Uczelni oraz wybrane dydaktyczne aspekty pracy nauczycieli akademickich.

W ankiecie wzięło udział ok 35% studentów studiów dziennych inżynierskich, studiów zaocznych inżynierskich, studiów zaocznych magisterskich oraz studiów podyplomowych.

W ogólnej części ankiety w ocenie studentów najwyższe noty uzyskały: biblioteka (4,6), rozliczenia finansowe ze studentami (4,57) i zdalny dostęp do zasobów (4,45), Na podkreślenie zasługuje jak zawsze wysoka ocena ogólnej atmosfery w Uczelni (4,45).

Przedstawione w poniższej tabeli wyniki badań lutowych za ostanie dwa lata pokazują, że zarówno oceny cząstkowe jak i ocena ogólna pozostają przez cały okres na bardzo wysokim poziomie.

Wyniki badania ankietowego studentów WWSI po pierwszym semestrze w latach 2015/2016 - 2016/2017
Przedmiot oceny Studia zaoczne magisterskie Studia podyplomowe Studia zaoczne inżynierskie Studia dzienne inżynierskie WWSI ogółem sem. 1 2016/17 WWSI ogółem sem. 1 2015/16
Laboratoria komputerowe i sprzęt 3,86 4,17 4,18 4,23 4,11 4,32
Przygotowanie laboratoriów do zajęć 3,89 4,33 4,11 4,11 4,11 4,13
Sale dydaktyczne 3,93 4,33 4,04 4,16 4,12 4,11
Zdalny dostęp do zasobów 4,29 4,67 4,37 4,48 4,45 4,5
Organizacja Uczelni 4,32 4,5 4,26 4,52 4,40 4,58
Biuro Spraw Studenckich (dziekanat) 4,39 4,67 4,3 4,36 4,43 4,44
Organizacja staży zawodowych 4,17 4,07 3,95 4,06 4,19
Rozliczenia finansowe ze studentami 4,48 4,67 4,47 4,67 4,57 4,55
Studium Języków Obcych 4,29 4,32 4,31 4,32
Biblioteka 4,6 4,83 4,43 4,52 4,60 4,56
Bufet 3,93 4,17 4,16 4,32 4,15 4,29
Koła zainteresowań 3,89 4,01 4,16 4,02 4,13
Samorząd Studentów 3,9 3,94 4,08 3,97 3,92
Ogólna atmosfera w Uczelni 4,18 4,83 4,34 4,46 4,45 4,33

Za najlepiej przygotowanych merytorycznie nauczycieli akademickich w tym semestrze studenci uznali (kolejność alfabetyczna): mgr A. Gaworski, mgr inż. M. Iwanowski, dr inż. P. Kopciał, dr inż. T. Malinowski, dr inż. J. Markus, mgr inż. A. Ptasznik, mgr inż. G. Stolecki, dr hab. inż. J. Surma, mgr inż. M. Szeliga, mgr inż. J. Wacnik.

Średnia ocena jaką Studenci wystawili wszystkim nauczycielom akademickim Uczelni to 4,55.

Wszystkim studentom, którzy wypełnili ankietę bardzo dziękujemy, stanowi ona cenne źródło informacji dla poprawy jakości pracy Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki.

Robocik WWSI