Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej Zgadzam się
>>> Strona główna >>> Prasa >>> Przegląd prasy >>> Prywatne urządzenia używane do celów służbowych - Bring Your Own Device (BYOD)

Prywatne urządzenia używane do celów służbowych - Bring Your Own Device (BYOD)

2014-02-17 12:22:42

Żeby móc bezpiecznie zarządzać prywatnymi urządzeniami w firmowych sieciach, trzeba przeprowadzić audyt zasobów, analizę użytkowników, przegląd ich potrzeb oraz dokonać przydzielenia uprawnień poszczególnym grupom. Nie wszyscy mogą mieć dostęp do wszystkiego. Poziom zabezpieczeń należy skalować w zależności od wrażliwości udostępnianych danych.

Styczniowy numer ITprofessional (1/2014) prezentuje wyniki Fortinet Internet Security Census 2013  dotyczącego poziomu świadomości zagrożeń wśród użytkowników własnych urządzeń do celów służbowych. Badania przeprowadzono na 3200 próbie pracowników tzw. generacji – Y (21–32 lat, po studiach) w 20 krajach (w tym w Polsce) posiadających własny sprzęt z dostępem do Internetu.

Badania dotyczyły postaw pokolenia Y w sprawie polityk korporacyjnych dotyczących BYOD, aplikacji w chmurze itp. Pokazały jak częstą praktyką jest przechowywania informacyjnych aktywów korporacyjnych na osobistym koncie w chmurze.

W Polsce korzystanie z własnych urządzeń jest przez pracodawców traktowane liberalnie - 36% pozwala na to, ale połowa pracowników przyznaje, że gdyby w miejscu pracy był zakaz używania urządzeń osobistych nie stosowaliby się do niego. 25% respondentów z Polski przechowujących wrażliwe dane firmy w chmurze przyznaje, że gdyby pracodawca tego zabronił nie stosowałaby się do tego zakazu.

Przechowywanie danych w chmurze nie jest jeszcze w Polsce zbyt popularne. Np. dane klientów przechowuje w chmurze tylko 16%, co stawia nas wśród badanej dwudziestki na chlubnym 18 miejscu. Wydaje się, że korzystanie z serwisów typu Cloud jest kwestią czasu; jeszcze się nie upowszechniło.

Bardziej niepokojące jest, że 16% przedstawicieli generacji Y przyznało, że gdyby ich osobiste urządzenie użyte do celów służbowych zostało zainfekowane nie poinformowaliby o tym swojego pracodawcy. Czy to oznacza niską świadomość szkodliwych konsekwencji takiej sytuacji, czy brak poczucia odpowiedzialności wobec pracodawcy?

Pocieszające, że polscy respondenci mieli większą świadomość zagrożeń niż wynosi średnia dla badanych krajów.

Oprac. na podstawie ITprofessional
Magdalena Hornowska

Robocik WWSI