Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej Zgadzam się
>>> Strona główna >>> Prasa >>> Przegląd prasy >>> Mapa w kieszenie i laptopie

Mapa w kieszenie i laptopie

Paweł Brągoszewski tym razem w artykule zamieszczonym w PC Word Komputer z lipca 2007 roku pt. „Mapa w kieszeni i laptopie” pisze o mapach do systemów nawigacyjnych.

Autor jednocześnie zwraca uwagę na rosnące znaczenie serwisów internetowych, które nie tylko zapewniają dużą dokładność, są stale aktualizowane, ale są w dodatku bezpłatne. Dostępność Internetu zwiększa się dzięki usługom oferowanym przez operatorów komórkowych i upowszechnianiu notebooków.

Produkty komercyjne, które znajdują amatorów to mapy do systemów nawigacyjnych.

AutoMapa 4.0 – nowa wersja programu przynosi nową trójwymiarową wizualizację trasy podróży, co dla wielu użytkowników jest bardziej intuicyjne i ułatwiające nawigację. Nowością wersji 4.0 jest automatyczne zwiększanie głośności komunikatów wraz ze wzrostem prędkości samochodu. Informacje na ten temat można znaleźć pod adresem http://www.automapa.com.pl . Mapa Polski kosztuje 425 zł, mapa Europy – 849 zł.

MapaMap Pocket PC 4.0 – podobnie jak w AutoMapie obecna wersja prezentuje trójwy-miarową trasę podróży. MapaMap 4.0 zawiera ok. 2 miliony punktów adresowych, prawie 1500 szczegółowych planów miast i miejscowości, oraz ponad 78 tysięcy punktów użytecz-ności publicznej (hoteli, restauracji, stacji benzynowych itp.). Informacje na temat tej aplika-cji można znaleźć na stronie http://www.mapamap.pl . Cena 333 zł.

GPMapa 5.0 – program przeznaczony do odbiorników GPS firmy Garmin. Zawiera ponad 1200 szczegółowych planów miejscowości i bazę ponad 70 tysięcy obiektów użyteczności publicznej. Na mapie zaznaczono tzw. czarne punkty, czyli szczególnie niebezpieczne miejsca na drogach oraz położenie stałych fotoradarów. GPMapę uzupełnia program MapSource do zarządzania mapą w odbiorniku GPS. Można do niego przenieść wybrany fragment całej mapy. Można za jego pomocą pobierać i analizować dane o podróży zapisane przez urządzenie Garmin GPS. Informacje na stronie http://www.gpmapa.pl . Cena 549 zł.

NaviExpert – to program do nawigacji wymagający jedynie telefonu komórkowego i współ-pracującego z nim odbiornika GPS. Szczegółowe informacje o wytyczonej trasie pobierane są przez połączenie GPRS. W konsekwencji użytkownik płaci za mobilne połączenie z Interne-tem i za abonament. Najtańszy abonament upoważniający do korzystania z usługi NaviExpert przez dobę kosztuje 2,40 zł. Cena przesyłania danych przez GPRS, zdaniem producenta aplikacji, wynosi kilka złotych miesięcznie.

Program ten ma swoją odmianę NaviExpert Lite. Program jest przeznaczony dla osób poru-szających się w obrębie jednego miasta. Za 11 złotych można pobrać plan jednego z dziesię-ciu największych miast w Polsce i wtedy połączenie GPRS jest zbyteczne. Program NaviE-xpert Lite współpracuje z odbiornikami GPS. Informacje o tych aplikacjach można znaleźć na stronie http://www.naviexpert.pl . Cena rocznego abonamentu 189 zł.

Na temat użyteczności serwisów internetowych udostępniających mapy Polski napiszemy w następnym tygodniu. Oprac.: Magdalena Hornowska

Na podstawie PC World Komputer - lipiec 2007 opracowała Magdalena Hornowska. Artykuł zamieszczony 18.07.2007

Robocik WWSI