Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej Zgadzam się
>>> Strona główna >>> Prasa >>> Przegląd prasy >>> Joomla ?

Joomla ?

Joomla narodził się w połowie 2005 roku. Jego poprzednikiem był Mambo – udostępniony przez australijską firmę Miro w 2002 roku na warunkach licencji GNU GPL. Służył projek-towaniu, tworzeniu i zarządzaniu bogatymi w treść serwisami internetowymi WWW. Udostępniony społeczności Open Source przez Roba Castleya Mambo skupił szybko ogromną rzeszę pasjonatów. Efekt współpracy przeszedł wszelkie oczekiwania. Program rozwijał się zyskując nowe funkcje oczekiwane przez użytkowników. Powodzenie programu zmobilizowało Miro Ltd do podjęcia działań zapewniających projektowi dalszy rozwój na zasadach biznesowych. Powołano fundację, której Miro miało przeka-zać swoje prawa własności do projektu i jego nazwy. Nie zaproszenie do zarządu fundacji nikogo z zespołu projektantów i lekceważenie społeczności skupionej wokół projektu wzbu-dziło obawy o zachowanie swobody dostępu do programu i doprowadziło do secesji większo-ści projektantów związanych dotychczas z zespołem Mambo i do ogłoszenia 1 września 2005 roku narodzin Joomla. Liderem został Andrew Eddie. Otwarto oficjalną stronę http://www.joomla.org .

Powstanie Joomla i utrata społeczności twórców i i użytkowników zmusiło Mambo Founda-tion do obrony marki poprzez intensywne zabiegi promocyjne, także pozostanie przy dotych-czasowych warunkach licencjonowania. W rezultacie Joomla obroniła Mambo Open Source! Joomla rozwija się niezwykle dynamicznie. Powstają ciągle nowe wersje, stale pojawiają się nowe lokalizacje.

Ostatni numer Software Developer’s Journal Extra dostarcza CD z Joomla v 1.0.13 PL oraz kurs multimedialny. Autorami są liderzy PCJ jak Stefan Wajda (Zwiastun) - koordynator Ze-społu Tłumaczy i Dokumentacji, wydawca witryn PCJ, Michał Sobkowiak (Viking)- koordy-nator do spraw Promocji i Kontaktów Polskiego Centrum Joomla, autor specjalizujący się w szablonach dla Joomla, Mateusz Krzeszowiec i inni.

Dyski instalacyjne, kurs Joomla oraz wszystkie wydane w Polsce podręczniki dla pasjonatów Joomla, ale także i Mambo Open Source są dostępne w Bibliotece Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki. Zapraszamy!

Na podstawie „Joomla! Profesjonalny system zarządzania treścią” opracowała Magdalena Hornowska. Artykuł zamieszczony 03.10.2007

Robocik WWSI