Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej Zgadzam się
>>> Strona główna >>> Prasa >>> Przegląd prasy >>> Jak zarządzać informatyzacją administracji ?

Jak zarządzać informatyzacją administracji ?

Zbigniew Olejniczak przewodniczący Rady Informatyzacji przy MSWiA w artykule zamiesz-czonym w COMPUTERWORLD – Tygodnik Menedżerów i Informatyków nr 6/2007 stawia pytanie „Jak zarządzać informatyzacją administracji?”. Autor rozbija ten problem na następujące: Czy informatyzacją administracji można zarządzać? Czy można zarządzać efek-tywnie? Czy można zarządzać skutecznie? Czy trzeba zarządzać?

Ze względu na sposób działania administracji publicznej, nastawionej na komunikację pionową, planowanie systemów informatycznych ma charakter nawet nie resortowy a departamentalny. Tylko właściwe zarządzanie może spowodować tworzenie systemów posiadających również powiązania poziome. Podstawą skutecznego zarządzania informatyzacją w polskiej administracji jest sformułowa-nie celów, których poziom realizacji można zmierzyć. Autor zwraca uwagę na istnienie szczególnych przestrzeni, w których zachodzą zdarzenia powodujące postęp informatyzacji: infrastruktura (instytucjonalna i techniczna), zawartość przestrzeni (treść dostępna w sieci), umiejętności użytkowników. Szczególnie ta ostatnia jest nie do przecenienia.

Autor zwraca też uwagę na wielość instytucji powołanych do zarządzania rozwojem informa-tyki i brak sensownej ustawy o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne. Tymczasem administracja publiczna stanowi jeden z najatrakcyjniejszych obszarów zarobkowania sfery ICT (usług teleinformatycznych) szacowany, jeżeli wliczyć wydatki inwestycyjne i usługowe na ok. 4 miliardy złotych. Powoduje to, że jest szczególnie narażona na poczynania „gangsterów grasujących po przestrzeniach zamówień publicznych”. Konieczne jest też ukrócenie „swawoli siłowników w polskiej administracji”. Autor ma na myśli resorty: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Finansów i Ministerstwo Obrony Narodowej.

O wadze problemu zarządzania informatyzacją administracji świadczy fakt, że w latach 2007-2013 będzie do wykorzystania 85,6 mld euro. Tymczasem nie ma sformowanej wizji zinformatyzowanej administracji, a polityczne dyskusje i hasła o tanim państwie nie sprzyjają jej powstaniu.

Na podstawie materiałów z COMPUTERWORLD opracowała Magdalena Hornowska. Artykuł zamieszczony 15.02.2007

Robocik WWSI