Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej Zgadzam się
>>> Strona główna >>> Prasa >>> Przegląd prasy >>> Blogowanie na ekranie

Blogowanie na ekranie

W PC World Komputer z grudnia Paweł Wimmer znany od lat wśród interesujących się Internetem nie tylko od strony użytkownika pisze o możliwościach blogowania. Redagować blogi można za pomocą narzędzi dostępnych online, ale także za pomocą edytorów instalo-wanych we własnym komputerze. Szacuje się, że pisaniem blogów zajmuje się już ponad 100 milionów osób. Dzięki coraz ła-twiejszemu dla nieprofesjonalistów dostępowi do sieci, pojawiły się blogi naukowców, arty-stów, pisarzy, dziennikarzy i polityków osób, które mają coś do przekazania i czyje opinie mogą być dla wielu osób interesujące. Autor zauważa, że jest to prawdziwy przewrót w przestrzeni publicznej, który nie mogli zlekceważyć twórcy oprogramowania.

Do niedawna pisanie blogów opierało się na edytorach wbudowanych w serwisy. Dziś mamy nowe, inne możliwości.

W najnowszej wersji Worda 2007 pojawiło się narzędzie do pisania i publikowania blogów. Po wybraniu z menu File, New należy wybrać New blog post. trzeba zarejestrować konto w systemie blogowym, np. MSN Spaces lub Blogger. Autor artykułu podaje jak tworzy się tzw. przestrzeń w Windows Live Spaces i rejestruje konto za pośrednictwem MSN Spaces lub Blogger. Wprawdzie funkcja ta w Wordzie 2007 przewiduje rejestrację u innych dostawców blogów, ale połączenie z popularnym systemem WordPresse nie udało się, co świadczy o nie-doskonałości tego mechanizmu w omawianym programie. Windows Live Writer to program Microsoftu w wersji beta instalowany jako aplikacja do Windows. Obsługuje Windows Live Spaces, Blogger, LiveJournal, TypePad, WordPress, Movable Type. Ma bardzo przyjazny interface, niestety nie obsługuje tabel.

Firefox dorobił się rozszerzenia o nazwie Performacing. Jest to edytor pracujący w trybie WYSIWYG. Edytor ten obsługuje szerszy wybór blogów niż Word 2007. Edycja w Perfor-macing’u może odbywać się w trybie graficznym, lub można edytować w kodzie źródłowym co wymaga znajomości języka HTML. Można wykorzystać mechanizm kaskadowych arku-szy stylów, co ułatwia bardziej profesjonalne formatowanie tekstu.

Warto jeszcze wspomnieć o bezpłatnym programie firmy Qumana Software pracującym w środowisku Java. Program tak jak poprzedni pracuje w trybie WYSIWYG i w trybie źró-dłowym. Rozpoznaje wiele systemów blogów.

Jak widać narzędzi, którymi można się posłużyć jest dużo i różnych dla użytkowników o różnym poziomie przygotowania, problemem pozostaje raczej co pisać, jaka jest zawartość myślowa tego, co pojawia się w Internecie.

Na podstawie materiałów z PC World Komputer - Grudzień 2006 opracowała Magdalena Hornowska. Artykuł zamieszczony 12.12.2006

Robocik WWSI