Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej Zgadzam się
>>> Strona główna >>> Prasa >>> Przegląd prasy >>> Bezpiecznie jak w urzędzie

Bezpiecznie jak w urzędzie

W numerze 21/2008 Computerworld’a z dnia 20 maja Andrzej Gontarz przedstawia w artykule „Bezpiecznie jak w urzędzie” wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo informacji w urzędach samorządowych i rządowych różnych szczebli.

Informacja staje się jednym z cenniejszych zasobów w sytuacji, gdy cyfrowe systemy przetwarzania, przechowywania i przesyłania informacji obejmują coraz większe obszary działalności urzędów publicznych.

W badaniach wzięło udział 172 jednostek administracji rządowej i samorządowej . Celem badania było określenie roli i znaczenia problematyki bezpieczeństwa informacji w działalności urzędów .

Wyniki badań wykazały , że sposób traktowania bezpieczeństwa , poziom stosowanych zabezpieczeń technicznych zależy od zastosowanych rozwiązań organizacyjnych i podziału obowiązków między poszczególnych pracowników . Przede wszystkim wpływ na sposób traktowania problemów bezpieczeństwa ma wydzielenie osobnej jednostki odpowiedzialnej za bezpieczeństwo teleinformatyczne . Niestety , takie jednostki funkcjonują tylko w 15% zbadanych instytucji ( najczęściej w jednostkach administracji rządowej ).

Bezpieczeństwo ma najczęściej (w 97% badanych instytucji ) ma zapewnić system antywirusowy . Systemów wykrywających spyware w formie licencjonowanego oprogramowania używa 94%. Wśród badanych urzędów 91% korzysta z firewall’i. Ankietowani na ogół wyrażają przekonanie , że stosowane rozwiązania są wystarczające oraz że poziom kompetencji osób nad tym czuwających wystarczający .

Rzadko w budżetach badanych instytucji wydzielano osobne środki na bezpieczeństwo teleinformatyczne . Świadomość zagrożeń nie jest zbyt duża , a osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo wierzą , że potrafią samodzielnie rozwiązywać problemy z tym związane i nie odczuwają potrzeby korzystania z pomocy z zewnątrz .

Badający uważają , że w polskiej administracji brakuje jednolitego podejścia do kwestii bezpieczeństwa informacji .

Pełne wyniki badania są dostępne na stronach PublicStandard .pl. Ma być też opublikowany specjalny raport poświecony bezpieczeństwu IT w administracji .

Interesujące, że we właśnie opublikowanej przez Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr z Gdańska książce o długim tytule: Jak przygotować urząd do realizacji usług publicznych na platformie elektronicznej – wytyczne dla urzędów administracji publicznej autorzy Artur Prasnal, Jolanta Rybińska i Joanna Kozera bezpieczeństwu teleinformatycznemu nie poświęcają uwagi, jak gdyby rozumiało się samo przez się, że stosowane systemy autoryzacji, stosowane bezpieczne moduły kryptograficzne (HSM) wyczerpują zagadnienie zapewnienia bezpiecznego przesyłu danych.

 

Oprac . na podstawie Computerworld
Magdalena Hornowska

Robocik WWSI