Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej Zgadzam się
>>> Strona główna >>> Studia podyplomowe >>> Zarządzanie Projektami Informatycznymi

Zarządzanie Projektami Informatycznymi

Program studiów podyplomowych w specjalności Zarządzanie Projektami IT realizowany w Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki uwzględnia wymagania standardów nauczania określone przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz zalecenia standardów akredytacji Państwowej Komisji Akredytacyjnej. W programie uwzględniono również wymagania rynku pracy, jak i najnowsze, światowe trendy dotyczące Zarządzania Projektami Informatycznymi. Szczególny nacisk położony został na kwestie praktyczne związane z metodykami zarządzania projektami informatycznymi (PRINCE2®, Agile Scrum®, PMI®) oraz biblioteką dobrych praktyk ITIL®.

Studia skierowane są do szerokiego grona kadry zarządzającej przedsiębiorstw informatycznych, w szczególności do: właścicieli firm informatycznych, członków zarządów i dyrektorów przedsiębiorstw odpowiedzialnych za IT, kierowników działów IT, kadry zaangażowanej w realizację i zarządzanie projektami informatycznymi, osób planujących kontynuację kariery w obszarze zarządzania projektami informatycznymi, absolwentów studiów wyższych (licencjat, inżynier, magister) pragnących pozyskać kompetencje niezbędne do zarządzania projektami informatycznymi i zdobyć prestiżowy i bardzo dobrze płatny zawód certyfikowanego Kierownika Projektu.

Organizacja studiów

Program studiów podyplomowych w specjalności Zarządzanie Projektami IT obejmuje łącznie 180 godzin dydaktycznych. Zajęcia realizowane w formie stacjonarnej. Czas trwania studiów wynosi 1 rok (dwa semestry). Zjazdy odbywają się, co dwa tygodnie w trybie weekendowym (sobota-niedziela).

Studia podyplomowe bazują na pracy własnej Studentów. Studenci korzystają z materiałów wskazanych przez wykładowców, jak również materiałów udostępnionych przez nich na serwerze Uczelni.

Wykaz terminów zjazdów na podyplomowych w roku akademickim 2016/2017

specjalność: „Zarządzanie Projektami Informatycznymi”

Nr zjazdu Semestr I Semestr II
1 05,06.11.2016 04,05.02.2017
2 19,20.11.2016 18,19.03.2017
3 03,04.12.2016 01,02.04.2017
4 17,18.12.2016 22,23.04.2017
5 14,15.01.2017 06,07.05.2017
6 20,21.05.2017

Przejdź do opłat >>

Robocik WWSI